ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

معمولا مرکز تصمیم گیری هر شرکت،هیات مدیره آن است و مدیر عامل، مجرای مصوبات است. البته بازرسان بر کار او نظارت دارند. این همان تفکیک قوای سه گانه است، که در سطح کشور بجای هیات مدیره، مجلس قانونگذاری است، و رئیس جمهور قوه مجریه است. قوه قضائیه هم وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بعد از جنگ دوم جهانی، با تاسیس سازمان ملل متحد، مرکز تصمیم گیری جهانی به نیویورک منتقل شد، و در قالب موافقتنامه ها، استقلال کشورها زیر سوال رفت. مجمع عمومی سازمان ملل، جای پارلمان کشورها را گرفت، و دبیرکل بعنوان رئیس جمهور جهانی! مسئول اجرای مصوبات شد و: شورای امنیت نیز بجای: قوه قضاییه جهانی عمل کرد. متاسفانه استعمار نوین از همین جا شروع شد. برخی با نفوذ در شورای امنیت، بقیه را مطیع خود کردند. وجود حق وتو، بزرگترین عامل استعماری آنها بود. کار بجایی رسید که: به جای استبداد وطنی، دیکتاتوری جهان وطنی! حاکم گردید. رئیس جمهور آمریکا به عنوان: رئیس شورای امنیت بالاتر از دبیرکل، واجد همه اختیارات شد. وی با استفاده از حق میزبانی، مدتی کوتاه، هزینه های زیادی پرداخت، تا این قدرت را بدست آورد، پس از بدست آوردن آن، حتی از پرداخت حق عضویت خود! به سازمان ملل امتناع کرد. گردن کلفتی او بجایی رسید که: از تمام پیمانها بین المللی، بصورت یکطرفه خارج شد! و کمک های انساندوستانه خود به: فلسطین و سوریه را قطع کرد. اما هنوز مراکز تصمیم گیری را در اختیار داشت! در ایران وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، همین نکته را مورد چالش قرار داد. اکنون نزدیک چهل سال است که: نمی گذارد آمریکا یکه تازی کند. گردن کلفتی او فقط برای عربستان و اسرائیل است. البته این دو بزودی از بین خواهند رفت. گرچه بهتر است که: قوانین و دستور العمل های سازنان ملل مورد تجدید نظر قرار گیرد. اما چون حق وتو وجود دارد، مانند شرکت های تجاری، فقط تنها راه حل آن، اعلام ورشکستگی یا انحلال است. زیرا برخی شرکتها، موادی را در اساسنامه درج می کنند، تا از حیطه اختیارات هیات موسس خارج نشود. سازمان ملل هم بمثابه یک شرکت بزرگ، حق وتو را گذاشته تا هیچ قانونی، برعلیه آمریکا در سازمان ملل تصویب نشود. در مورد اسرائیل و عربستان هم نشود. زیرا با وتوی آمریکا مواجه می شود. اکنون مثلث شوم امپریالیزم وصهیونیزم و ارتجاع، در قالب این سه رژیم، در مقابل تمام دنیا هستند. این مرکز تصمیم گیری باید از بین برود، همان طور که قبل از آن جامعه ملل: در اروپا و در مقر ژنو از بین رفت، تا سازمان ملل ایجاد شود. در غیر اینصورت، حتی در ایران هم شاهد نفوذ آن مراکز تصمیم گیری، خواهیم بود. بطوریکه معاون اول رئیس جمهور، و دوتن از وزرا، از بسته بودن دست خود، در اجرای قانون می گویند! نماد این موضوع در نرخ: برابری ارز آشکار است. با اینکه رئیس حمهور و معاون اول، سعی دارند آن را در مرز 4200تومان نگهدارند، ولی وابستگان به آن مرکز قدرت، مانند مشاور اقتصادی، یا برنامه ریزی با دستان باز! آن را به 8هزار تومان ( بدستور نهاوندی) و 13هزار تومان نگهداشته اند. حتی دبیرکل بانک مرکزی را، به روسیه می فرستند، تا مانع جایگزینی دلار شود! افرادی به دفتر مراجع می فرستند، تا رهبری را قانع کنند که: با آمریکا وارد مذاکره شود! طبیعی است تا فشار برون مرزی وجود دارد، همان فشار عینا به تمام نقاط منتقل می شود! البته راه دومی هم وجود دارد، به محض اطلاع از وابستگی افراد، آنها را فوری معزول نمایند. زیرا تیم اقتصادی دولت را، این دوتن هدایت می کنند و تا موقعی که: آنها هستند تغییر کابینه هم فایده ای ندارد.

Where are the decision centers?

Usually, the decision-making center of each company is its board of directors, and the CEO is the passage of approvals. Of course, the inspectors monitor his work. This is the separation of the three powers, which is the legislature on the country level, rather than the board of directors, and the president of the executive branch. The judiciary also has a duty to monitor the law enforcement. After World War II, with the establishment of the United Nations, the Global Decision Making Center was transferred to New York, and in the form of agreements, the independence of nations was questioned. The General Assembly of the United Nations took the place of the country's parliament, and the Secretary-General as the President of the World! He was responsible for implementing the laws and: The Security Council also acted instead of the World Judiciary. Unfortunately, modern colonialism started from here. Some influential on the Security Council, others obeyed. The existence of veto was the biggest colonial factor. It has come to our senses that, instead of domestic tyranny, cosmopolitan dictatorship! Ruled The president of the United States, as chair of the Security Council above the Secretary-General, has all the power. He used to spend a lot of money on the right to spend a short time to get this power, after he got it, even to pay his membership fee! Refused to the UN. His neck came as one out of all the international treaties! And cut off humanitarian aid to: Palestine and Syria. But it still had decision-making centers! In Iran, when the Islamic Revolution happened, it challenged the point. It's been nearly forty years now that it does not let the United States slam. His tight neck is only for Saudi Arabia and Israel. Of course, these two will soon be gone. Although it is better to: rules and regulations of the organizations of the nations should be revised. But since there is a veto, just like a business, its only solution is to declare bankruptcy or liquidation. Because some companies insert materials into the statute, so that they do not fall outside the scope of the authority of the Founding Board. The United Nations, as a major corporation, has vetoed no law against the United States in the United Nations. Do not be concerned about Israel and Saudi Arabia. Because it faces the veto of the United States. Now, the triumphant imperialism and socialism and reaction in the form of these three regimes are in front of the whole world. This center of decision-making should be eliminated, as before before the League of Nations, in Europe and at Geneva, was destroyed, in order to create the United Nations. Otherwise, even in Iran, we will see the influence of those decision-making centers. As the first vice president, and two of the ministers, say they are closing their hands in law enforcement! The symbol for this issue is: Currency equivalence is obvious. Though the chief of staff and the first deputy try to keep it at a level of 4200 USD, but dependents of that center of power, such as an economic adviser, or open-handed planning! They have kept it at 8 thousand tomans () and 13 thousand tomans. Even the Secretary-General of the Central Bank will send Russia back to prevent the replacement of the dollar! People are sent to the office of the clerks to persuade the leadership: to enter into negotiations with the United States! It's natural that there is an external pressure, the same pressure is transmitted to all points! There is, of course, the second way, as soon as we know about the affiliation of individuals, they will be immediately dismissed. Because the economic team of the government is guiding these two, and as long as they are: they are also not a cabinet change.

أین مراكز القرار؟

عادة ، یكون مركز صنع القرار فی كل شركة هو مجلس إدارتها ، والرئیس التنفیذی هو الموافقة على الموافقات. بالطبع ، یراقب المفتشون عمله. هذا هو الفصل بین السلطات الثلاث ، وهی السلطة التشریعیة على المستوى القطری ، ولیس مجلس الإدارة ، ورئیس السلطة التنفیذیة. كما أن السلطة القضائیة علیها واجب مراقبة تطبیق القانون. بعد الحرب العالمیة الثانیة ، مع إنشاء الأمم المتحدة ، تم نقل مركز اتخاذ القرار العالمی إلى نیویورك ، وفی شكل اتفاقیات ، تم استقلال الدول. اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة محل برلمان البلاد ، والأمین العام رئیسًا للعالم! كان مسؤولاً عن تنفیذ القوانین و: مجلس الأمن أیضاً تصرف بدلاً من القضاء العالمی. لسوء الحظ ، بدأ الاستعمار الحدیث من هنا. بعض المؤثرة فی مجلس الأمن ، والبعض الآخر یطعن. كان وجود حق النقض هو أكبر عامل استعماری. لقد وصلنا إلى حواسنا ، بدلاً من الاستبداد الداخلی ، الدیكتاتوریة العالمیة! كان الحاكم. رئیس الولایات المتحدة ، كرئیس لمجلس الأمن فوق الأمین العام ، لدیه كل السلطة. اعتاد أن ینفق الكثیر من المال على الحق فی قضاء وقت قصیر للحصول على هذه السلطة ، بعد أن حصلت علیه ، حتى لدفع رسوم عضویته! رفضت الأمم المتحدة. جاء رقبته واحدة من بین جمیع المعاهدات الدولیة! وقطعت المساعدات الإنسانیة إلى: فلسطین وسوریا. لكن ما زال لدیها مراكز لصنع القرار! فی إیران ، عندما حدثت الثورة الإسلامیة ، تحدت هذه النقطة. لقد مر ما یقرب من أربعین سنة حتى الآن لا تدع الولایات المتحدة تنتقد. رقبته الضیقة هی فقط للمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل. وبطبیعة الحال ، فإن هذین الاثنین سوف تختفی. على الرغم من أنه من الأفضل: مراجعة القواعد والأنظمة الخاصة بمؤسسات الأمم. ولكن بما أن هناك حق النقض ، تماما مثل الأعمال التجاریة ، فإن الحل الوحید هو إعلان الإفلاس أو التصفیة. لأن بعض الشركات تدخل مواد فی النظام الأساسی ، بحیث لا تقع خارج نطاق سلطة المجلس التأسیسی. فالأمم المتحدة ، باعتبارها شركة كبرى ، قد استخدمت حق النقض (الفیتو) ضد أی قانون ضد الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة. لا تقلق بشأن إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة. لأنها تواجه حق النقض للولایات المتحدة. الآن ، الإمبریالیة المنتصرة والإشتراكیة ورد الفعل فی شكل هذه الأنظمة الثلاثة أمام العالم كله. وینبغی القضاء على مركز صنع القرار هذا ، كما كان من قبل قبل عصبة الأمم ، وفی أوروبا وفی جنیف ، من أجل إنشاء الأمم المتحدة. خلاف ذلك ، حتى فی إیران ، سنرى تأثیر مراكز اتخاذ القرار هذه. كنائب أول للرئیس ، واثنان من الوزراء ، یقولون أنهم یغلقون أیدیهم فی تطبیق القانون! الرمز لهذه المشكلة هو: تكافؤ العملة واضح. على الرغم من أن رئیس الأركان والنائب الأول یحاولان الاحتفاظ بها عند مستوى 4200 دولار أمریكی ، إلا أنهما یعولان على مركز القوة هذا ، مثل المستشار الاقتصادی ، أو التخطیط المفتوح! لقد احتفظ بها فی 8 آلاف تومان () و 13 ألف تومان. حتى الأمین العام للبنك المركزی سیرسل روسیا مرة أخرى لمنع استبدال الدولار! یتم إرسال الناس إلى مكتب كتبة لإقناع القیادة: الدخول فی مفاوضات مع الولایات المتحدة! من الطبیعی أن یكون هناك ضغط خارجی ، وینتقل نفس الضغط إلى جمیع النقاط! هناك ، بطبیعة الحال ، الطریقة الثانیة ، بمجرد أن نعرف عن انتماء الأفراد ، سیتم فصلهم فوراً. لأن الفریق الاقتصادی للحكومة یوجه هذین الاثنین ، وطالما هم: فهم لیسوا كذلك تغییرًا حكومیًا.

Qərar mərkəzləri haradadır?

Ümumiyyətlə, hər bir şirkətin qərar vermə mərkəzi onun idarə heyətidir və CEO təsdiqlərin qəbuludur. Əlbəttə, müfəttişlər onun işini izləyirlər. Bu, ölkədə üç filial ayrılması əvəzinə direktorları, qanunvericilik board, və icra hakimiyyətinin başçısı. Mühakimə də hüquq-mühafizə orqanlarını nəzarət etmək vəzifəsini daşıyır. İkinci dünya müharibəsindən sonra, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya Ticarət Mərkəzi, qərar New York qaldırıldı və müqavilələr formasında müstəqil ölkə dindirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası ölkənin parlamentinin yerini və Baş katibi Dünya Prezidentini qəbul etdi! O, qanunların icrasına məsuliyyət daşıyırdı və Təhlükəsizlik Şurası da Dünya Məhkəməsi yerinə yetdi. Təəssüf ki, müasir müstəmləkəçilik buradan başladı. Təhlükəsizlik Şurasında bəzi təsirli olanlar başqalarına itaət etdi. Veto mövcudluğu ən böyük müstəmləkə faktorudur. Hisslərimizə gəldikdə, daxili zülmün əvəzinə, kosmopolit diktatorluq deyil! Qaydalar Birləşmiş Ştatların baş katibi, Təhlükəsizlik Şurasının baş katibinin üstündə olduğu kimi, bütün gücünə malikdir. O, bu gücün əldə edilməsindən sonra üzvlük haqqını ödəmək üçün qısa müddət sərf etmək hüququ olan çox pul sərf edirdi! BMT-dən imtina etdi. Onun boynu bütün beynəlxalq müqavilələrdən birinə çevrildi! Fələstin və Suriyaya humanitar yardımı kəsdi. Ancaq qərar qəbulu mərkəzləri hələ də var idi! İranda İslam İnqilabının baş verdiyi zaman bu məsələyə etiraz etdi. İndi təxminən qırx ildir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çökdürməsinə imkan vermir. Sıx boyun yalnız Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail üçündir. Əlbəttə ki, bu iki nəfər tezliklə get-gedəcək. Baxmayaraq ki, daha yaxşıdır: xalqların təşkilatlarının qaydaları və qaydaları yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Ancaq bir iş kimi bir veto olduğu üçün tək həll yolu iflas və ya ləğv elan edir. Bəzi şirkətlər Təşəbbüs heyətinin tərkibindən kənara çıxmamaq məqsədilə maddələri maddə daxil edirlər. Böyük bir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatına qarşı heç bir qanuna veto qoymadı. İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı narahat olmayın. Çünki ABŞ-ın vetoları üzləşir. İndi bu üç rejimin şəklində zəfərli emperyalizm və sosializm və reaksiya bütün dünya qarşısında durur. Qərar qəbul edən bu mərkəz aradan

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :