ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
رسانه های دنیا در دست ما است و: ما از ان خبرنداریم! یا آن را باور نداریم. در حالیکه رئیس صدا و سیما در عشق آباد، با ترس و لرز از تهاجم رسانه ای حرف می زند! ولی معاون صداو سیما معتقد است: همه این تهاجم ها انفعالی است، و نشان دست برتر ما در رسانه های جهان است. دلایل زیادی وجود دارد که: تنها رسانه ملی ایران، برتر و بالاتر از همه رسانه های جهان ایستاده است.  در رسانه سه رکن وجود دارد: پیام دهنده و پیام گیرنده و کانال انتقال پیام. در امپراطوری رسانه ای، فقط یک عنصر قوی است: کانال یا مسیر انتقال پیام. زیرا فرستنده پیام و گیرنده پیام، هیچکدام در اختیار این امپراطوری نیست. رسانه های غربی یا ابر رسانه ها، امپریالزیم خبری و امپراطور رسانه ای، داستانی است افسانه وار! و برای قرن نوزدهم. این راز و رمز در سال 1356 از سوی امام خمینی ره، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت. هنگامی که ایشان به فرانسه رفتند، کثرت خبرنگاران و حضور رسانه ها در برابر ایشان، ثابت کرد که غول جادوی رسانه ای امروز تهی شده! همه منتظر پیام جدیدی از سوی امام خمینی بودند. ظاهرا در داخل ایران، فقط ضبط صوت بود! و نوارهای قدیمی. هیچکس باور نمی کرد ماهواره ها، در مقابل این نوارها شکست بخورند. اما صدای امام رساتر از تمام ماهواره ها شد! و همه ابزار های غول رسانه ای، در اختیار ایشان قرار گرفت. افرادی که هنوز به این رمز پی نبرده بودند، تصور کردند همان رسانه زیر زمینی: صبط صوتی، قیام مردم را هدایت می کند! اما قبل از اطلاع  واقدام آنها، رسانه های جهانی پیام را منتقل می کردند! فرانس پرس، اسوشیتد پرس و یونایتد پرس همه ریزه خوار انقلاب شده بودند.  آماده بودند تا هرچه در سفره انقلاب بود بخورند! بعد از پیروزی انقلاب، این تهاجمات رسانه ای یا تسخیر غولهای رسانه ای، مسئولان آن را به فکر چاره ای انداخت! آنها کم کم تغییر موضع دادند، خواستند که مخالفان خمینی را، در برابر او بزرگنمایی کنند. لذا به سوی تجزیه طلبها و سلطنت طلب ها رفتند! و هرکدام سخنگوی یکی از انها شد. تا بتوانند رقیبی برای امام خمینی بتراشند. اما مردم به این شگرد آگاه شدند، و به عنوان پیام گیرنده، نعل وارونه زدند و پیام معکوس رسانه ها را، بطور معکوس دریافت می کردند! که دوباره بجای اول برمی گشت. در دوران انقلاب، ما آن را ویروس ضد خبر نام گذاری کردیم! یعنی اگر بی بی سی یا رادیو آمریکا، دیگر خبرگزاری ها و رسانه ها، خبری را منعکس می کردند، مردم معکوس آن را باور می تنمودند! مثلا اگر رسانه ها می گفتند: ایران برعلیه عراق وارد جنگ شد. مردم می فهمیدند این عراق است که: جنگ را بر ایران تحمیل کرده است. لذا 180درجه تغییرات رسانه ها ، با 180درجه تغییرات مردم، به همان نقطه اصلی برگردانده می شد. مولف در سفر اسیای جنوب شرقی، شاهد این مدعا بود. یکی از نظریه پردازان اندونزی گفت: اگر بنی صدر ادعا می کند: یکمیلیون رای امام کم شده است، به او بگویید 140میلیلون، در اندونزی اضافه شده است. در دوران جدید هم همینطور است. ممکن است کوته نظران، ترس از تهاجم رسانه ای داشته باشند! ولی تمامی رسانه ها،ا اخبار ایران را در صدر رسانه خود دارند. ممکن است بعضی شان شیطنت کنند، ولی شیطنت آنها به ضرر خودشان است، زیرا اولا مردم روش آنها را می دانند، لذا حرفهای آنها را باور نمی کنند! ثانیا در طول زمان مخاطبان خود را از دست می دهند! و این امر برای خودشان، محسوستر از ما هست. زیرا که نداشتن خبری از ایران، به معنی نداشتن مخاطب است. و هیچ رسانه ای دوست ندارد بی مخاطب باشد. لذا برای جذب محاطب هم شده، مجبورند اخبار ایران را کار کنند.

Media is in our hands.

The media in the world is in our hands and: We do not know about it! Or do not believe it. While the voice of Sima in Ashgabat speaks of media invasion fearfully! But the vice presenter, Sima, believes: "All of these aggressions are passive, and are the hallmark of our superiority in the world media." There are many reasons why: The only national Iranian media stands above and above all the media in the world. There are three pillboxes in the media: messenger and receiver and message transfer channel. In the media empire, only one element is strong: the channel or message transmission path. Because the sender of the message and the receiver of the message, none of this is available to this empire. Western media or media clouds, Imperials News and Media Emperor are legendary fiction! And for the nineteenth century. This secret was used by Imam Khomeini in 1356. When he went to France, the plenty of reporters and the media presence against them, proved that the giant of media magic was depleted today! Everyone was waiting for a new message from Imam Khomeini. Apparently inside of Iran, only a tape recorder! And old tapes. No one believed that the satellites would fail in front of these tapes. But Imam's voice grew more than all the satellites! And all the giant media tools were given to them. People who have not yet ciphered it, thought the same underground media: Voice, guides the uprising! But before they were informed, the global media sent the message! The French press, the Associated Press and United Press were all revolts. They were ready to eat everything in the table of revolution! After the victory of the revolution, these media invasions or the capture of the media giants, the authorities chose to think about it! They changed their position a little, and they wanted to magnify Khomeini's opponents in front of him. So they went to the separatists and monarchists! And each spokesman became one of them. So that they can rival the Imam Khomeini. But people became aware of this problem, and turned upside down as the message recipient, and received the reverse message of the media inversely! That came back again. During the revolution, we called it the anti-news virus! That is, if the BBC or the US radio, other news agencies and the media, reflected the news, people rebelled against it! For example, if the media were saying: Iran entered the war against Iraq. People understood that this is Iraq: it has imposed a war on Iran. So 180 degrees of media change, with 180 degrees of population change, were returned to the same point. The author was witnessing this on a trip to the Southeastern Asia. One Indonesian theorist said: If Bani-Sadr claims: One million votes have fallen; tell him 140 million, added in Indonesia. It's the same in the new era. Thousands of commentators may be afraid of media invasion! But all the media and newspapers are at the forefront of their media. Some may be naughty, but their naughtiness is to their own detriment because, firstly, people know their methods, so they do not believe their profession! Secondly, they lose their audiences over time! And this is a matter for ourselves. Because the lack of news from Iran means that there is no audience. And no media does not like to be out of touch. Therefore, they have to work in Iran's news to attract connoisseurs.

الإعلام فی أیدینا.

وسائل الإعلام فی العالم فی أیدینا: نحن لا نعرف عن ذلك! أو لا تصدق ذلك. بینما یتحدث صوت سیما فی عشق آباد عن غزو وسائل الإعلام بخوف! لكن نائب المدیر ، سیما ، یعتقد أن "كل هذه الاعتداءات سلبیة ، وهی السمة الممیزة لتفوقنا فی وسائل الإعلام العالمیة". هناك العدید من الأسباب التی تجعل: الإعلام الوطنی الإیرانی الوحید یقف فوق وفوق الإعلام فی العالم. هناك ثلاث علب الدواء فی وسائل الإعلام: رسول والمتلقی وقناة نقل الرسالة. فی إمبراطوریة الإعلام ، هناك عنصر واحد فقط قوی: مسار إرسال القناة أو الرسالة. لأن مرسل الرسالة ومتلقی الرسالة ، لا شیء من هذا متاح لهذه الإمبراطوریة. وسائل الإعلام الغربیة أو غیوم وسائل الإعلام ، الإمبراطور الإمبراطور الإعلام والإعلام هی الخیال الأسطوری! وبالنسبة للقرن التاسع عشر. تم استخدام هذا السر من قبل الإمام الخمینی عام 1356. عندما ذهب إلى فرنسا ، أثبت الكثیر من الصحفیین والوجود الإعلامی ضدهم ، أن عملاق السحر الإعلامی قد استنفد الیوم! كان الجمیع ینتظر رسالة جدیدة من الإمام الخمینی. على ما یبدو داخل إیران ، فقط مسجل شریط! والأشرطة القدیمة. لا أحد یعتقد أن الأقمار الصناعیة ستفشل أمام هذه الأشرطة. لكن صوت الإمام نما أكثر من كل الأقمار الصناعیة! وجمیع الأدوات الإعلامیة العملاقة أعطیت لهم. یعتقد الناس الذین لم یتم تشفیرها حتى الآن ، وسائل الإعلام تحت الأرض نفسها: صوت ، یرشدون الانتفاضة! لكن قبل إعلامهم ، أرسلت وسائل الإعلام العالمیة الرسالة! كانت كل من الصحافة الفرنسیة ، والأسوشیتد برس ، و یونایتد برس جمیع الثورات. كانوا مستعدین لتناول كل شیء على طاولة الثورة! بعد انتصار الثورة ، هذه الغزوات الإعلامیة أو الاستیلاء على عمالقة الإعلام ، اختارت السلطات التفكیر فی الأمر! غیروا موقفهم قلیلا ، وأرادوا تضخیم خصوم الخمینی أمامه. لذلك ذهبوا إلى الانفصالیین والملكیین! وأصبح كل متحدث واحد منهم. حتى یتمكنوا من منافسة الإمام الخمینی. لكن الناس أصبحوا واعین لهذه المشكلة ، وانقلب رأسا على عقب كمتلقی الرسالة ، وتلقى الرسالة العكسیة لوسائل الإعلام عكسیا! هذا عاد مرة أخرى. خلال الثورة ، أطلقنا علیه اسم مضاد للأخبار! أی أنه إذا عكست بی بی سی أو إذاعة الولایات المتحدة ووكالات الأنباء الأخرى ووسائل الإعلام الأخبار ، تمرد الشعب ضدها! على سبیل المثال ، إذا كانت وسائل الإعلام تقول: دخلت إیران الحرب ضد العراق. فهم الناس أن هذا هو العراق: لقد فرض حربًا على إیران. لذا ، تمت إعادة 180 درجة من تغییر وسائل الإعلام ، مع 180 درجة مئویة من التغیر السكانی ، إلى نفس النقطة. كان صاحب البلاغ یشهد هذا فی رحلة إلى جنوب شرق آسیا. وقال أحد المنظرین الإندونیسیین: إذا قال بنی صدر: لقد هبط ملیون صوت ، أخبره بـ140 ملیون صوت ، وأضاف فی إندونیسیا. هو نفسه فی العصر الجدید. قد یخاف آلاف المعلقین من الغزو الإعلامی! لكن كل وسائل الإعلام والصحف هی فی طلیعة وسائل الإعلام. قد یكون البعض شقیًّا ، لكن شقاؤهم یضرّ بأنفسهم لأنّ ، أولاً ، الناس یعرفون طرقهم ، لذا لا یؤمنون بمهنتهم! ثانیًا ، یفقدون جمهورهم بمرور الوقت! وهذه مسألة لأنفسنا. لأن عدم وجود أخبار من إیران یعنی أنه لا یوجد جمهور. ولا ترغب وسائل الإعلام فی أن تكون بعیدة كل البعد عن الاتصال. لذلك ، علیهم العمل فی الأخبار الإیرانیة لجذب الخبراء.

Media bizim əlimizdədir.

Dünyadakı media bizim əlimizdədir və biz bunu bilmirik! Və ya inanmayın. Aşqabadda Sima səsi qorxu ilə media işğalı danışır! Amma vitse-prezident Sima inanır: "Bütün bu təcavüzlər passivdir və dünya mediasında üstünlüyümüzün əlamətidir". Bir çox səbəbi var: İranın yeganə milli mətbuatı dünyanın bütün media orqanlarından yuxarı və yuxarı dayanır. Mətbuatda üç pillbox var: peyğəmbər və alıcı və mesaj ötürmə kanalı. Media imperiyasında yalnız bir element güclüdür: kanal və ya mesaj ötürülməsi yolu. Çünki mesajı göndərən və mesajın alıcısı bu imperiyaya aid deyil. Qərb mediası və ya media buludları, Imperials News və Media İmperatoru əfsanəvi bədii əsərlərdir! XIX əsr üçün. Bu sirri İmam Xomeyni tərəfindən 1356-cı ildə istifadə edilmişdir. Fransaya getdiyində, çox sayda müxbir və mətbuatın onlara qarşı çıxması, media sehrinin nəhəngi bu gün tükənmiş olduğunu sübut etdi! Hər kəs İmam Xomeyninin yeni bir mesajını gözləyirdi. Göründüyü kimi İranın içində yalnız bir kaset yazısı! Və köhnə bantlar. Heç kəs peyklərin bu şeritler qarşısında uğursuz olacağına inanmadı. Amma İmamın səsi bütün peyklərdən daha çox böyüdü! Və bütün nəhəng media vasitələri onlara verildi. Hələ şifr etməyən insanlar eyni yeraltı mətbuatı düşünürdü: Səs, üsyanı doğru yola yönəltdi! Lakin xəbər verildikdən sonra, qlobal mətbuat mesajı göndərdi! Fransız mətbuatı, Associated Press və United Press bütün isyandı idi. İnqilab masasında hər şeyi yeməyə hazırdılar! İnqilabın qələbəsindən, bu media işğallarından və ya media nəhənglərinin tutulmasından sonra hakimiyyət bu barədə düşünməyə qərar verdi! Onlar öz mövqeyini bir az dəyişdirdilər və Xomeyninin qarşısında rəqiblərini məğlub etmək istədi. Onlar separatçılara və monarxistlərə getdilər! Və hər sözçüsü onlardan biri oldu. İmam Xomeyni ilə rəqabət edə bilərlər. Ancaq insanlar bu problemdən xəbərdar oldular və mesaj qəbuledici kimi tərəddüd etdilər və mətnin əks mesajını tərs olaraq qəbul etdilər! Yenə geri gəldi. İnqilab zamanı onu anti-xəbər virusu adlandırdıq! Yəni, BBC və ya ABŞ radioları, digər xəbər agentlikləri və mətbuat xəbərləri əks etdirdiyində, insanlar ona qarşı üsyan etdi! Məsələn, əgər media deyirsə: İran İraqa qarşı müh

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :