ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
قانون و سازمان تجارت جهانی، مدتها است که نابود شده و کشورهای مختلف، عملا از ان خارج شده اند. زیرا بحث تحریم های آمریکا، هرنوع قانون علم اقتصاد را به هم ریخته، و دنیا را دریک جنگ بزرگ برای: نابودی تجارت جهانی فرو برده است. یکی از اصول مهم تجارت جهانی، حذف تعرفه ها است زیرا با حذف تعرفه ها، جریان آزاد کالا با حداقل قیمت اتفاق می افتد. هر کشوری براساس مزیت های نسبی خود ،اقدام به تولید و عرضه کالا می کند. کشورهای دیگر نیز براساس نیاز خود، قدرت انتخاب خواهند داشت. که این اصل دوم تجارت جهانی، یعنی رقابت پذیری را به دنبال دارد. بنابر این در تجارت آزاد جهانی، هرکشوری ارزانترین و با صرفه ترین: کالا ها را تولید و یا خرید می کند. مثلا در کوبا نیشکر یا در برزیل مس و: در ایران نفت و گازبه دلیل مزیت نسبی، بسیار ارزان تولید می شود. در حالیکه جابجایی آن بسیار گران است. یعنی اگر در ایران نیشکر تولید شود، یا مس استخراج گردد، پرهزینه تر از کشورهای مبدا خواهد بود. همانطور که استخراج نفت در امریکا، به صرفه نیست. اما مدیران سازمان تجارت جهانی، در سالهای 1960 منجمد شده! تصور می کند تجارت جهانی آزاد وجود دارد. لذا برای عضویت ایران سخت گیری می کند! برخی مسئولین ایرانی هم که: جمود فکری آنها را دارند، بسیار تلاش می کنند: ایران را وارد آن سازمان بکنند. تابحال تکانه های شدید به اقتصاد وارد کرده اند، و خسارت های زیادی زده اند، تا مثلا شرایط عضویت فراهم شود! اما نمی دانند که سازمان تجارت جهانی نیز، مانند همه سازمان های بین المللی، کارکرد خود را از دست داده، و تبدیل به ضد اهداف خود شده اند. سازمان ملل که قرار بود: حقوق بشر را حمایت کند، اکنون به ابزاری در دست: گانگستر های آمریکایی تبدیل شده است. سازمان تجارت جهانی نیز، از این قاعده مستثنی نیست. وقتی پای تحریم ایران به میان می آید، همه شعار های قشنگ و: زیبای تجارت جهانی آزاد از بین می رود. جریان اطلاعات آزاد، تبدیل به جریان یکطرفه ای شده که: فقط از ایران خواسته می شود تا: اطلاعات خود را افشا کند، و شفافیت داشته باشد! اما خودشان هرگز این کار را نمی کنند. زیرا در اقدام نخست، برای اطلاعات تولیدی خودشان، قیمت تعیین می کنند! در مواردی که ایران نیاز شدید دارد، آن را تحریم می کنند! آیا تاکنون اعضای  شوای امنیت سازمان ملل، از تعداد بمب های اتمی خود آماری داده اند؟ یا از بودجه نظامی چیزی گفته اند؟ اینها برای شورای امنیت و اعضای آن: مانند آمریکا و اروپا، اطلاعات سری و محرمانه است! ولی برای ایران باید بازرس بفرستند! حتی به نظرات بازرس هم اکتفا نمی کنند، و احتمال های ذهنی خود را دنبال می کنند. لذا ایران روش جدیدی در پیش گرفت: که به آن مقاومت در مقابل: زورگویی گفته می شود، که در زمینه اقتصادی به آن: اقتصاد مقاومتی گفته شده است. اقتصاد مقاومتی به معنی ایجاد مزیت نسبی کامل، در خارج از قدرت سازمان های بین المللی است. یعنی کشور یا ملتی که مورد تحریم: آمریکا یا سازمان تجارت جهانی است، همه چیز خود را براساس: بهره وری کامل برنامه ریزی کند.به اصطلاح تولید داخلی برای مصرف داخلی خود داشته باشد. تا نیازی به واردات از: اعضا سازمان تجارت جهانی نداشته باشد. اکنون همه کشورها که از سوی سازمان های جهانی، مورد ستم واقع می شوند، برای خود اقتصاد مقاومتی دارند که: درجات آن مختلف است. اما ایران و یمن و فلسطین، در راس این حرکت هستند. یعنی با وجود جنگ های اقتصادی، توانسته اند شادابی و سرزندگی: ملت خود را حفظ کنند و: نیازی به واردات ندارند. خودکفایی در زمینه تولید موشک های بالستیک و پهبادهای دور پرواز، آغاز این راه است.

Resistance economy in other countries

The law and the WTO have long been destroyed, and various countries have practically abandoned it. Because the discussion of US sanctions has shaken every law of economics, and has thrown the world into a major war for the destruction of global trade. One of the key principles of global trade is the removal of tariffs, because with the removal of tariffs, the free flow of goods occurs at a minimum price. Each country, on the basis of its relative advantages, is engaged in the production and supply of goods. Other countries will also have the power to choose according to their needs. That is the second principle of global trade, that is, competitiveness. Therefore, in the global free trade, each country is the cheapest and most economical: it produces or buys goods. For example, in Cuba, sugar cane or in Brazil, copper: In Iran, oil and gas are produced very cheaply due to relative advantages. While: its displacement is very expensive. That is, if sugar is produced in Iran, or copper is extracted, it will be more expensive than the countries of origin. As oil extraction in America is not profitable. But World Trade Organization leaders were frozen in the 1960s! Imagine a free global trade. So it's harder to join Iran! Some Iranian officials who: they have a lot of thought, are trying hard to bring Iran into the organization. So far, there have been severe impulses for the economy, and they have suffered a lot, for example, membership conditions! But they do not know that the World Trade Organization, like all international organizations, has lost its function and has become counter-goals. The United Nations, which was supposed to: protect human rights, has now become a tool: American gangsters. The World Trade Organization is no different from this. When the boycott of Iran comes, all the beautiful slogans: The beautiful world of free trade disappears. The free flow of information has become a one-way flow: only Iran is required to: disclose its information, and have transparency! But they themselves will never do that. Because in the first step, they set prices for their own production information! In cases where Iran is in urgent need of a boycott! Have UN Security Council members ever been statisticians of their atomic bombs? Or have they said anything from the military budget? These are secret and secret information for the Security Council and its members: like the United States and Europe! But for Iran, you should send the inspector! They do not even cover the comments of the inspector, and follow their mental constraints. Therefore, Iran has taken a new approach: resistance to it: bullying, which is said to be economic in the form of resistance. Resistance economies mean full comparative advantage outside the power of international organizations. That is, a country or a nation that is sanctioned by the United States or the World Trade Organization is planning everything based on its full efficiency: the so-called domestic production for its domestic consumption. Unless you need to import from: members of the World Trade Organization. Now, all countries that are oppressed by global organizations are resistant to the economy itself: it's different degrees. But Iran, Yemen and Palestine are at the forefront of this move. In spite of the economic wars, they have been able to maintain their vitality and vitality: they do not need to import. Self-sufficiency in the production of ballistic missiles and airborne drones is the beginning.

اقتصاد المقاومة فی دول أخرى

لقد تم تدمیر القانون ومنظمة التجارة العالمیة منذ فترة طویلة ، وقد تخلت عنه العدید من الدول. لأن مناقشة العقوبات الأمریكیة هزت كل قانون اقتصادی ، وألقت العالم فی حرب كبرى لتدمیر التجارة العالمیة. أحد المبادئ الرئیسیة للتجارة العالمیة هو إزالة التعریفات ، لأنه مع إزالة التعریفات الجمركیة ، یحدث التدفق الحر للبضائع بسعر أدنى. كل دولة ، على أساس المزایا النسبیة لها ، تشارك فی إنتاج وتورید السلع. وستتمتع البلدان الأخرى أیضًا بالقدرة على الاختیار وفقًا لاحتیاجاتها. هذا هو المبدأ الثانی للتجارة العالمیة ، أی القدرة التنافسیة. لذلك ، فی التجارة الحرة العالمیة ، كل بلد هو أرخص وأكثر اقتصادا: فهو ینتج أو یشتری السلع. على سبیل المثال ، فی كوبا ، قصب السكر أو فی البرازیل ، النحاس: فی إیران ، یتم إنتاج النفط والغاز بسعر رخیص للغایة بسبب المزایا النسبیة. بینما نزوحها مكلف للغایة. أی أنه إذا تم إنتاج السكر فی إیران أو استخراج النحاس ، فسیكون ذلك أكثر تكلفة من بلدان المنشأ. كما استخراج النفط فی أمریكا لیست مربحة. لكن قادة منظمة التجارة العالمیة تم تجمیدهم فی الستینیات! تخیل التجارة العالمیة الحرة. لذا من الصعب الانضمام إلى إیران! بعض المسؤولین الإیرانیین الذین: لدیهم الكثیر من التفكیر ، یحاولون جاهدین إدخال إیران إلى المنظمة. حتى الآن ، كانت هناك دوافع شدیدة للاقتصاد ، وعانوا الكثیر ، على سبیل المثال ، شروط العضویة! لكنهم لا یعرفون أن منظمة التجارة العالمیة ، مثلها مثل جمیع المنظمات الدولیة ، فقدت وظیفتها وأصبحت أهدافاً مضادة. لقد أصبحت الأمم المتحدة ، التی كان من المفترض أنها: حمایة حقوق الإنسان ، أداة الآن: عصابات أمیركیة. منظمة التجارة العالمیة لا تختلف عن هذا. عندما تأتی مقاطعة إیران ، كل الشعارات الجمیلة: یختفی العالم الجمیل للتجارة الحرة. أصبح التدفق الحر للمعلومات تدفقًا أحادی الاتجاه: فقط إیران مطالبة بـ: الإفصاح عن معلوماتها ، والشفافیة! لكن هم أنفسهم لن یفعلوا ذلك أبداً. لأنه فی الخطوة الأولى ، یحددون الأسعار لمعلومات الإنتاج الخاصة بهم! فی الحالات التی تكون فیها إیران فی حاجة ماسة للمقاطعة! هل كان أعضاء مجلس الأمن التابعون للأمم المتحدة هم الإحصائیین لقنابلهم النوویة؟ أم أنهم قالوا أی شیء من المیزانیة العسكریة؟ هذه معلومات سریة وسریة لمجلس الأمن وأعضائه: مثل الولایات المتحدة وأوروبا! لكن بالنسبة لإیران ، یجب علیك إرسال المفتش! انهم حتى لا تغطی تعلیقات المفتش ، واتباع قیودهم العقلیة. لذلك ، اتخذت إیران نهجا جدیدا: المقاومة لها: البلطجة ، التی یقال إنها اقتصادیة فی شكل مقاومة. تعنی اقتصادیات المقاومة میزة نسبیة كاملة خارج نطاق قوة المنظمات الدولیة. أی بلد أو أمة تعترف بها الولایات المتحدة أو منظمة التجارة العالمیة ، تخطط كل شیء على أساس كفاءتها الكاملة: ما یسمى الإنتاج المحلی لاستهلاكها المحلی. ما لم تحتاج إلى الاستیراد من: أعضاء منظمة التجارة العالمیة. الآن ، جمیع البلدان التی تضطهدها المنظمات العالمیة تقاوم الاقتصاد نفسه: إنها درجات مختلفة. لكن إیران والیمن وفلسطین هی فی طلیعة هذه الخطوة. على الرغم من الحروب الاقتصادیة ، فقد تمكنوا من الحفاظ على حیویتهم وحیویتهم: فهم لا یحتاجون إلى الاستیراد. الاكتفاء الذاتی فی إنتاج الصواریخ البالیستیة والطائرات المحمولة بدون طیار هی البدایة.

Digər ölkələrdə müqavimət iqtisadiyyatı

Qanun və ÜTT uzun müddətdir məhv olmuşdur və müxtəlif ölkələr onu demək olar ki, tərk etmişlər. ABŞ sanksiyalarının müzakirəsi iqtisadiyyatın hər bir qanununu sarsıtdı və dünya qlobal ticarətin məhv edilməsi üçün böyük bir müharibəyə çevrildi. Qlobal ticarətin əsas prinsiplərindən biri tariflərin aradan qaldırılmasıdır, çünki tariflərin aradan qaldırılması ilə, malların sərbəst axını minimum qiymətə aiddir. Hər bir ölkə, onun nisbi üstünlükləri əsasında malların istehsalı və təchizatı ilə məşğul olur. Digər ölkələr də ehtiyaclarına görə seçmək iqtidarına sahib olacaqlar. Qlobal ticarətin, yəni rəqabət gücünün ikinci prinsipi. Buna görə, qlobal azad ticarətdə, hər ölkə ən ucuz və ən iqtisadidir: mal istehsal edir və ya alır. Məsələn, Kuba, şəkər qamışı və ya Braziliyada, mis: İranda nisbi üstünlüklər səbəbiylə neft və qaz ucuzca istehsal edilir. Onun yerdəyişmə çox bahalı olsa da. Yəni, əgər İranda şəkər çıxarılırsa və ya mis çıxarılırsa, məə ölkələrindən daha bahalı olacaq. Amerikadakı neft hasilatı mənfəətli deyil. Lakin Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri 1960-cı illərdə dondurulmuşdur! Pulsuz bir qlobal ticarət düşünün. İrana qoşulmaq daha çətindir! Bəzi İran rəsmiləri: çox düşüncələri var, İranı təşkilatına gətirmək üçün çox çalışırlar. Bu günə qədər iqtisadiyyat üçün ciddi dürtülər var və onlar çox əziyyət çəkdi, məsələn, üzvlük şərtləri! Ancaq bilmədilər ki, Dünya Ticarət Təşkilatı, bütün beynəlxalq təşkilatlar kimi, öz funksiyasını itirmiş və əks-məqsədlərə çevrilmişdir. İnsan hüquqlarını qorumaq üçün nəzərdə tutulan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı indi bir vasitə halına gəldi: Amerika quldurları. Dünya Ticarət Təşkilatı bundan fərqli deyil. İranın boykotu gəldikdə bütün gözəl şüarlar: azad ticarət dünyası yox olacaq. İnformasiyanın pulsuz axını tək yönlü bir axıntıya çevrilmişdir: yalnız İran tələb olunur: məlumatlarını açıqlamaq və şəffaflıq! Lakin onlar özləri bunu əsla etməyəcəklər. Çünki ilk addımda, öz istehsal məlumatları üçün qiymətləri təyin etdilər! İranın boykotun təcili ehtiyacı olduğu hallarda! BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri atom bombalarını statistik hesab edirdilərmi? Və ya hərbi büdcədən bir şey dedilər mi? Bunlar Təhlükəsizlik Şurası və onun üzvləri üçün gizli və gizli məlumatlar: ABŞ və Avropa kimi! Ancaq İran üçün, müfəttişi göndərməlisiniz! Onlar hətta müfəttişin şərhlərini əhatə etmir və onların ruhi məhdudiyyətlərinə əməl edirlər. Buna görə də, İran yeni bir yanaş

نوع اخبار :
برچسب : اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :