ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 23 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در بازی کودکانه، اگر کسی دوبار هم باخت برای حفظ آبروی خود تقاضای بازی سوم می کند و می گوید تا سه نشه بازی نشه! یعنی دوبار باخت احتمالی و شانسی بوده! اگر راست می گوید باز هم بازی کند، تا قطعی و یقینی  شود. در حالیکه در اسلام توصیه شده :از یک سوراخ دوبار گزیده نشوند! یعنی اگر یکبار دیدند از سوراخ، ماری مورچه ای موشی، آنها را نیش گرفت برای بار دوم، در مقابل آن سوراخ نروند تا: دوباره آنها را نیش بزنند.(لایلدغ المومن من جحر مرتین) جناح بندی ها در ایران را میتوان: براساس این دو نوع برداشت، دسته بندی کرد برخی ها می گویند: با اینکه دوبار مذاکره کردیم و شکست خوردیم، باز هم مذاکره کنیم ( تاسه نشه بازی نشه) ولی برخی ها می گویند: همان دو بار هم اشتباه بوده، و نباید این کار می شد! ولذا برای بار سوم مذاکره نمی کنند. امروز در نمایشگاه صنایع کوچک، اصغر زاده را به چالش کسیده بودند! و با اینکه نمایشگاه یک جمع اقتصادی بود، ولی اصغر زاده فقط سیاسی و انتخاباتی صحبت می کرد! یکی از حاضرین در نشست خبری گفت: آقای اصغر زاده، شما اولین کسی بودید که  از دیوار  سفارت آمریکا، بالا رفتید! بنده با خانم ابتکار هم صحبت کردم، ایشان از عملکرد آنموقع راضی نبود. از شما می خواهم در یک نشست خبری، همه جمع شوید و بگویید که: بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا (اشغال لانه جاسوسی آمریکا) اشتباه بوده، تا راه برای مذاکره باز شود! البته اضغر زاده می خواست تایید کند، که با چشم غره بنده بصورت پیچیده ای جواب داد. بنده به آن خانم هم گفتم: پس از همینجا درود بر آمریکا را شروع کنید! اغلب کسانی هم که آنجا بودند، می گفتند همه مشکلات از تحریم است! و اگر با آمریکا مذاکره کنیم، مشکلات حل می شود! لذا این دسته از افراد مایلند سه بشود! یکبار در قطعنامه 598 مذاکره شد، که نه، توانستیم حسارت جنگ را بگیریم! و هنوز هم نگرفته ایم. البته آنها می گویند عراق ندارد بدهد! عراق که کاره ای نبود، صدام همه هزینه های خود را از: آمریکا و عربستان می گرفت، لذا آنها باید خسارت جنگ را بدهند، و نباید ذهنها را منحرف و: آدرس غلط داد. حتی نتوانستیم جنگ را تمام کنیم! چرا که 3تا 5 روز بعد از قبول قطعنامه، حملات وسیعی از سوی منافقین یا صدام شروع شد. اگر ما می خواستیم فقط به مذاکره قانع باشیم، آنها به تهران هم رسیده بودند! لذا این قدرت رزمندگان و: فرماندهی امام بود که ضربه آخر را، بر صدامیان فرود آورد و آنها را، برای همیشه از ایران دور نمود. بار دوم هم گفتند که: امام خامنه ای هم باید مثل امام خمینی، جام زهر بنوشد و برجام را تایید کند! این کار هم شد و باز دیدیم که: نه تنها تحریم ها برداشته نشد، بلکه اضافه تر هم شد. و دشمن بجای اینکه کوتاه بیاید، حملات جدید را شروع کرد و: در تحریم و ضربه های اقتصادی، سنگ تمام گذاشت. حالا عده ای می گویند: عیب ندارد! امام خامنه ای یکبار دیگر هم، جام زهر را سر بکشد تا اوضاع روبه راه شود، و صلح برقرار گردد! اما اینها از روی کینه ورزی است، زیرا آنها برای براندازی نظام، پول گرفته اند. عده ای لوطی گری می کنند و راستش را می گویند! می گویند ما می خواهیم با: اسلام و جمهوری اسلامی بجنگیم و: آن را سرنگون کنیم. ولی این عده، کمی خجالتی هستند! مستقیم نمی گویند. بلکه می گویند جام زهر را سربکشد، تا شاید مثل امام خمینی، راحل هم بشود! گرچه اینها در مقابل دوربین خحالتی هستند، ولی در خلوت ها و جاهایی که: صدایشان شنیده شود، چندان هم خجالتی نیستند! همین اصغر زاده وقتی من رفتم، داد و بیداد هایش را از بیرون می شنیدم، کف و سوت زدن های تماشاگران: این نمایش فرمایشی را می شنیدم. اگر دستش برسد، آمریکا که هیچ، پدر جد ترامپ را هم به ایران می اورد، و اسلام را پیش پای آنها قربانی می کند.

Do not play the dice!

In a childish game, if someone lost twice to claim his dignity, he will ask for a third game and says he has not played until three! It means twice lost chance and chance! If he says right, he will play again, to be sure. While recommended in Islam: Do not pick up a double hole! That is, if they saw once from the hole, Marie, a mustache ant, bite them for the second time, do not go in front of that hole: to bite them again. () The factions in Iran can be: on the basis of these two types of impressions, the category Some say: "Although we twice talked and failed, we still negotiate (the game does not play), but some say that the same two times were wrong, and this should not be done!" So they do not negotiate for the third time. Challenged Asghar Zadeh today at the Small Industries Fair! And although the exhibition was an economic aggregate, Asghar Zadeh talked only politically and electronically! One of the attendees at the press conference said: "Mr. Asghar Zadeh, you were the first to go up from the embassy of Diora! I also spoke to the initiative, and he was not satisfied with the performance at that time. I want you to gather at a news conference and say: Climbing the wall of the US embassy (the occupation of the US spy nest) is wrong, so that a way to negotiate is open! Of course, the elderly wanted to confirm, that he responded with a sophisticated eye. I said to the woman too: Begin here to the United States here! Most of the people there were saying that all the problems are out of sanctions! And if we negotiate with the United States, the problems will be solved! So these people want to be three! Once in the 598 resolution, it was negotiated, that no, we were able to hunt down the war! And we have not come yet. Of course they say that Iraq should not give! In Iraq, which did not work, Saddam took all his expenses from the United States and Saudi Arabia, so they should pay the damage to the war, and should not distract the minds: the address was wrong. We could not even finish the war! Because three to five days after the resolution was adopted, large-scale attacks by the hypocrites or Saddam Hussein began. If we wanted to be convinced only to negotiate, they would have reached Tehran! So this was the power of the warriors and: Imam's command that brought the last blow to Saddam, and left them forever from Iran. The second time they said that: Imam Khamenei must also drink poisonous potion like Imam Khomeini, and confirm the outcome! This was also the case and we saw that: not only the sanctions were not lifted, but also added. And instead of getting short, the enemy began to launch new attacks and, in sanctions and economic hurricanes, stones. Now some say: no fault! Imam Khamenei will once again put on the cup of poison to make things happen, and peace will be established! But these are grudges because they have taken money to overthrow the regime. Some people laugh and say hello! They say we want to fight Islam and the Islamic Republic: to overthrow it. But these are a little shy! Do not say straight. Instead, they say that the poison's cup is over, so that maybe like Imam Khomeini too! Although these are cool in front of the camera, they are not so shy in the secrets and places where: their sound is heard! That same Asghar Zadeh, when I went, I heard the rage from outside, the floor and the whistle of the audience: I heard this comedy show. If he reaches out, the United States, who brings no more, would bring Anthony Tramp to Iran and sacrifice Islam to them.

لا تلعب النرد!

فی لعبة طفولیة ، إذا ما خسر شخص ما مرتین كی یدعی كرامته ، فسوف یطلب مباراة ثالثة ویقول إنه لم یلعب حتى ثلاث مباریات! وهذا یعنی فرصة ضائعة مرتین وفرصة! إذا قال أنه على حق ، سوف یلعب مرة أخرى ، للتأكد. بینما ینصح فی الإسلام: لا تلتقط حفرة مزدوجة! وهذا یعنی أنه إذا رأى واحد الحفرة، ماری النمل الماوس، تلدغه كان للمرة الثانیة، أمام حفرة ترتفع مرة أخرى، تلدغه. () الفصائل فی إیران یمكن أن تستند هذه التصورات، والفئات لذا فهم لا یتفاوضون للمرة الثالثة. تحدى أصغر زاده الیوم فی معرض الصناعات الصغیرة! وعلى الرغم من أن المعرض كان إجمالاً اقتصادیاً ، إلا أن أصغر زاده لم یتحدث إلا سیاسیاً وإلكترونیاً! قال أحد الحضور فی المؤتمر الصحفی: "السید أصغر زاده ، كنت أول من صعد من سفارة دیورا! كما تحدثت إلى المبادرة ، ولم یكن راضیاً عن الأداء فی ذلك الوقت. بالطبع ، أراد كبار السن أن یؤكدوا أنه استجاب بعیون متطورة. قلت للمرأة أیضا: ابدأ هنا إلى الولایات المتحدة هنا! كان معظم الناس هناك یقولون أن كل المشاكل هی من العقوبات! وإذا كنا نتفاوض مع الولایات المتحدة ، فإن المشاكل ستحل! لذلك هؤلاء الناس یریدون أن یكونوا ثلاثة! مرة واحدة فی القرار 598 ، تم التفاوض علیه ، أنه لا ، تمكنا من مطاردة الحرب! ونحن لم نأت بعد. بالطبع یقولون أن العراق لا ینبغی أن یعطی! لم نتمكن حتى من إنهاء الحرب! بعد ثلاثة إلى خمسة أیام من تبنی القرار ، بدأت الهجمات واسعة النطاق من قبل المنافقین أو صدام حسین. إذا أردنا الاقتناع فقط بالتفاوض ، لكانوا قد وصلوا إلى طهران! إذن هذه كانت قوة المحاربین و: قیادة الإمام التی جلبت الضربة الأخیرة إلى صدام ، وتركتهم إلى الأبد من إیران. فی المرة الثانیة قالوا: یجب على الإمام خامنئی أن یشرب جرعة سامة مثل الإمام الخمینی ، ویؤكد النتیجة! وكان هذا هو الحال أیضا ورأینا ذلك: لم یتم رفع العقوبات فحسب ، بل أضیفت أیضا. وبدلاً من أن نختصر ، بدأ العدو فی شن هجمات جدیدة ، وفی الحصار والأعاصیر الاقتصادیة ، الحجارة. الآن یقول البعض: لا یوجد خطأ! سیضع الإمام خامنئی مرة أخرى على كأس السم لجعل الأمور تحدث ، وسیتوطد السلام! لكن هذه هی الأحقاد لأنهم أخذوا الأموال لإسقاط النظام. بعض الناس یضحكون ویقولون مرحبا! یقولون أننا نرید محاربة الإسلام والجمهوریة الإسلامیة: للإطاحة به. لكن هذه خجولة بعض الشیء! لا تقول مستقیما. بدلا من ذلك ، یقولون أن كوب السم قد انتهى ، لذلك ربما مثل الإمام الخمینی أیضا! على الرغم من أن هذه الأشیاء باردة أمام الكامیرا ، إلا أنها لیست خجولة فی الأسرار والأماكن التی: یسمع صوتها! نفس ذلك أصغر زاده ، عندما ذهبت ، سمعت الغضب من الخارج والكلمة وصافرة الجمهور: سمعت هذا العرض الكومیدی. إذا وصل إلى الخارج ، فإن الولایات المتحدة ، التی لن تجلب المزید ، ستجلب أنطونی ترامب إلى إیران وتضحی بالإسلام لهم.

Zar oynamaq etməyin!

İki dəfə itirdiyi şans və şans deməkdir! Doğru deyirsə, əmin olacaq ki, yenidən oynayacaq. İslamda tövsiyə edilir: ikiqat çuxur almayın! Bu deşik, Marie qarışqa siçan gördüm, onlar yemək, yenidən getmək deşik qarşısında ikinci dəfə idi yemək deməkdir. () İranda fraksiya bu anlayışları, kateqoriyalar əsasında edilə bilər Beləliklə, onlar üçüncü dəfə danışıqlar aparırlar. Kiçik Sənaye Sərgisində bu gün Əsgər Zadəyə meydan oxudu! Sərgi iqtisadi məcmu olmasına baxmayaraq, Əsgər Zadə yalnız siyasi və elektronik danışdı! mətbuat konfransında iştirak edən biri səfirlik Diawara America qədər getmək ilk şəxs idi, cənab Asghar anadan dedi! Həm də təşəbbüslə danışdım və o dövrdə performansdan məmnun qalmadı. dırmanma divar America Embassy (casusları Amerika işğal yuva) bir səhv idi, danışıqlar yolu açmaq üçün: Siz bütün toplamaq və demək, təşkil etdiyi mətbuat konfransında istəyirəm! Əlbəttə ki, yaşlılar mürəkkəb bir gözlə cavab verdiyini təsdiq etmək istədi. Qadına da dedim: burada buraya ABŞ-a başlayın! Xalqın əksəriyyəti bütün problemlərin sanksiyalardan kənar olduğunu deyir! ABŞ ilə danışıqlar aparırıqsa, problemlər həll ediləcək! Beləliklə, bu insanlar üç olmaq istəyirlər! Bir dəfə 598 saylı qətnamədə müzakirə edildi, heç bir halda, biz müharibəni ovlamaq bacardıq! Və hələ gəlmədi. Əlbəttə ki, İraq verməməlidirlər! Işləməyən İraqda, Səddam ABŞ və Səudiyyə Ərəbistandan olan bütün xərclərini çəkdi, ona görə müharibə üçün zərəri ödəməli və ağıllarını yayınmamalıdır: ünvan səhvdir. Hətta müharibəni tamamlaya bilmədi! Qərar qəbul edildikdən üç ilə beş gün sonra, münafiqlərin və ya Səddam Hüseynin geniş miqyaslı hücumları başladı. Yalnız danışıqlara razı olmaq istəyiriksə, Tehrana çatdılar! Beləliklə, bu döyüşçülərin qüdrəti idi və: İmamın əmri, Səddamın son zərbəsini gətirdi və onları əbədi İrandan tərk etdi. Onlar İmam Xamenei də, İmam Xomeyni kimi zəhər içmək lazım olduğunu söylədi və ikinci dəfə Brjam təsdiqlədi! Bu da belə idi və gördük ki, yalnız sanksiyalar qaldırılmır, həm də əlavə olunur. Və qısa almasın, düşmən yeni hücumlara, sanksiyalara və iqtisadi qasırğa daşlarına başladı. 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :