ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

سیصد میلیون دلار شاه عربستان، به پسرشاه مخلوع ایران، داد تا برای براندازی اقدام کند. او هم بدون کوچکترین چشمداشتی، آن را به داخل ایران فرستاد، تا بین مردم توزیع شود و: آنها را برای اعتراض آماده کنند.  پولها را در سراسر ایران تقسیم شد، ولی فقط تعدادی در شیراز توانستند: شعارهای سیاسی بدهند. این یعنی سیصد میلیون دلار، برای چند تا شعار سیاسی! ولی واقعیت این است که از این پول ها، زیاد است یعنی در این چهل سال انقلاب اسلامی ایران، عربستان و آمریکا و اسرائیل، از این پول ها زیاد خرج کرده اند. گاهی به صورت علنی، در کتگره تصویب کرده اند، گاهی هم بدون اطلاع و یا برای: برخی عملیات از جمله خرید دلار و سکه، داده اند تا بازار را منلاطم کنند، و گرانی ایجاد نمایند. 22تریلیون دلاری که آمریکا خرج کرده، از دو کانال وارد ایران شده است: یکی سرپل ها و رابطین ضد انقلاب، اعم از منافقین وسلطنت طلب ها مانند: مثالی که در بالا آورده شد، دیگری توسط جاسوسان مستقیم خودشان، به صورت چمدانی وارد ایران شده. در بازار ها توزیع شده است. بطوریکه الان در ایران، از مازاد پول سرگردان صحبت می کنند. رقم هایی که اعلام می شود، بسیار بالا است. فقط بخشی که اعلام شده 15000هزار میلیارد تومان است. که همان 20تریلیارد دلار می شود. یعنی همه پولهایی که آمریکا از دست داده در ایران است. همه اینها توسط جاسوسان خودشان، یا ضد انقلاب ایران، برای براندازی وارد شده است. این پولهای سرگردان، بی تاثیر هم نبوده! دیده ایم چه کسانی را برای براندازی، به خود جلب کرده است. از مهندس موسوی که دوره کامل، در امریکا دیده و براندازی را، غلنی مطرح کرده بگذریم، افرادی مثل ناطق نوری یا مهدی هاشمی را هم، به خود جلب کرده است. در واقع همه کسانی که امروزه، از دعوت ترامپ ذوق زده شده اند، گوشه ای از این پولها را دریافت کرده اند. لذا برای ولی نعمت خود! دم تکان می دهند.  در سالهای قبل هم، خیلی ها اینطور بوده اند. اکثرا هم از بالا شروع کرده اند. به قول پیتر دراکر، درخت از سر خشک می شود. از امیرانتظام جاسوس، تا دکتر یزدی کمونیست! از سعادتی جاسوس روسیه تا: بهزادتبوی توده ای، هیچکس سالم نمانده! بهزاد نبوی روز اول ورود به نخست وزیری، چای را خودش می ریخت! می گفت من خجالت می کشم به آبدار چی دستور بدهم. ولی با دریافت این پولها و: تاسیس پتروپارس، دیگر حتی به امام هم دستور می داد! با ایجاد ستاد بسیج اقتصادی، تمام کونیست ها در باند های مافیایی: وارداتی گوشت و برنج سازماندهی کرد. کل ارز مملکت را بالا کشید. مهندس موسوسی مقاومت کرد و گفت: که این باندها را افشا خواهد کرد. ولی نتوانست! لذا عقب نشینی کرد. او در ابتدای ورود به وزارت خارجه، با لباس ساده و بدون کراوات بود، به همه مسئولین هم گفته بود اینطور باشند، لذا در وزارت خارجه :هرکس کراواتی بود، معلوم می شد آبدارچی یا نگهبان است! ولی اگر یقه باز بود یعنی: مدیرکل و معاون وزیر است. با شهادت شهید رجایی، نان وماست خوردن را تعطیل کرد! و اکنون در باند بهزاد نبوی، از او هم جلوتر است. اما همه اینها می گویند: ما نیت خیر داریم! می خواهیم پول های دزدیده شده ایران را بر گردانیم! بهزاد نبوی مسئول توجیه منافقین است، و موسوی مسئول توجیه آمریکا، تا آنها را قانع کند: اگر پول خوب بدهند، رژیم ایران را سرنگون می کنند! پولها را می گرفتند، برج و بارو می ساختند، شهرهای جدید و مناطق ویژه را توسعه می دادند. هنوز هم منافقین و آمریکا، به این دو امید وارند. و همه پولهای خودشان را، برای براندازی به اینها می دهند! این کش فلو هم فقط یکطرفه بسوی ایران است. بهزاد نبوی برای توجیه اصلاحاتی ها می گفت: ما قصد خروج از حاکمیت را داریم!

Traveling money

The 300-millionth King of the Kingdom of Saudi Arabia, the son of the deposed Shah of Iran, gave orders for subversion. He also sent it to Iran, without any slightest notice, to be distributed among the people and: to prepare them for protest. The money was distributed throughout Iran, but only a few in Shiraz were able to: give political slogans. That's three hundred million dollars for some political slogans! But the fact is that there are a lot of these money, which has spent a lot of money in this forty years of the Islamic Revolution of Iran, Saudi Arabia and the United States and Israel. Sometimes they are publicly approved in the Academy, sometimes without notice or for: some operations, including the purchase of dollars and coins, to make the market more expensive and expensive. The $ 22 trillion spent by the United States has come from two channels to Iran: one of the counterinsurgency counterparts and militants, including the hypocrites and the Palestinians, such as the example given above, the other by their direct spies, into Iran in the form of a suitcase. Distributed in the markets. As they now speak of a surplus of wandering money in Iran. The figures reported are very high. Only the part declared is 15,000 trillion Toman. That's $ 20 trillion. That is, all the money lost by the United States in Iran. All of this is done by their own spies, or by the counter-revolution of Iran, for subversion. These wandering money were not ineffective! We've seen who has been drawn to overthrow. We have seen the presence of Mousavi, a full-time engineer in the United States, and a subversion, as well as people like Nategh Nuri or Mehdi Hashemi. In fact, all those who have been inspired by the invitation of Trump have received some of these money now. So for your blessing! Shake the tail. In previous years, too many have done this. Most have started from the top. According to Peter Drucker, the tree is dried out from the head. From the Spyware to the Yazidi Communist! From the prosperity of the Russian spy to the masses, nobody is left healthy! Behzad Nabavi took the tea on his first visit to the prime minister! I would say I'm embarrassed to order juicer. But by getting these money and: establishing Petropars, he even ordered the imam! With the creation of an economic mobilization headquarters, all the constituents organized mafia bands: imported meat and rice. Raised the whole currency of the country. Engineer Musavi resisted and said that he would disclose these gangs. But could not! So retreated. He was at the beginning of the foreign ministry, dressed in plain and untied uniform, told all officials that it was, so in the State Department: everyone was tied up, it turned out to be a juvenile or guardian! But if the collar was open, that is: the general director and the deputy minister. With the martyr of Raja'i's testimony, he closed his bread and eating! And now he is ahead of Behzad Nabavi's band. But all this says: We have good intentions! We want to bring back the stolen money of Iran! Behzad Nabavi is responsible for the justification of the hypocrites, and Mousavi is responsible for justifying the United States to persuade them: if they make good money, they will overthrow the regime of Iran! They took the money, built a tower, developed new towns and special areas. Still, the hypocrites and the United States are hoping for the two. And they give all their money to overthrow them! This cache is just one way to Iran. Behzad Nabavi says to justify the reforms: We intend to leave the sovereignty!

أموال السفر

أعطى ملك المملكة العربیة السعودیة الملیون ، نجل الشاه المخلوع لإیران ، أوامر بالتخریب. كما أرسلها إلى إیران ، دون أی إشعار ، لیتم توزیعها بین الناس و: إعدادهم للاحتجاج. تم توزیع الأموال فی جمیع أنحاء إیران ، لكن القلیل فقط فی شیراز كانوا قادرین على: إعطاء شعارات سیاسیة. هذا ثلاثمائة ملیون دولار لبعض الشعارات السیاسیة! 22000000000000 دولار أنفقت أمریكا قناتین فی إیران: رأس جسر والمتطوعین الثورة المضادة، سواء المنافقین سیادة نتلهف، مثل: المثال المذكور أعلاه، والبعض الآخر من قبل وكلاء یضعوا أنفسهم فی حقیبة إلى إیران . توزع فی الأسواق. وهم یتحدثون الآن عن فائض من المال المتجول فی إیران. الأرقام المذكورة عالیة جدا. فقط الجزء المعلن هو 15000 تریلیون تومان. هذا 20 تریلیون دولار أی كل الأموال التی خسرتها الولایات المتحدة فی إیران. كل هذا یتم بواسطة جواسیسهم ، أو بواسطة الثورة المضادة لإیران ، من أجل التخریب. هذه الأموال المتهورة لم تكن غیر فعالة! لقد رأینا من تم جذبه للإطاحة به. فی الواقع ، لقد تلقى كل هؤلاء الذین استلهموا من دعوة ترامب بعض هذه الأموال الآن. لذلك لمباركتك! هز الذیل. فی السنوات السابقة ، قام الكثیرون بذلك. بدأ معظمها من الأعلى. وفقا لبیتر دراكر ، تجفف الشجرة من الرأس. من Spyware إلى الشیوعی الیزیدی! من رخاء الجاسوس الروسی للجماهیر ، لم یعد أحد یتمتع بصحة جیدة! أخذ بهزاد نابوی الشای فی أول زیارة له إلى رئیس الوزراء! أود أن أقول أننی أشعر بالحرج من أجل طلب عصارة. ولكن عن طریق الحصول على هذه الأموال و: إنشاء Petropars ، حتى أمر الإمام! مع إنشاء مقر التعبئة الاقتصادیة ، نظمت جمیع المكونات عصابات المافیا: اللحوم المستوردة والأرز. رفعت العملة الكاملة للبلاد. قاوم المهندس موسوی وقال إنه سیكشف عن هذه العصابات. لكن لا یمكن! هكذا تراجعت. ولكن إذا كان طوق مفتوح ، وهذا هو: المدیر العام ونائب الوزیر. مع شهادة الشهید رجائی ، أغلق خبزه وأكله! والآن هو قبل فرقة بهزاد نابوی. لكن كل هذا یقول: لدینا نوایا حسنة! نرید إعادة الأموال المسروقة من إیران! بهزاد نبوی غیر مسؤولة عن تبریر المنافقین، وموسوی مبرر لأمریكا لإقناعهم إذا كانوا یجنون المزید من المال، إسقاط النظام الإیرانی! استولوا على المال، حصن بنی، تم تطویر المدن الجدیدة والمناطق الخاصة. لا یزال المنافقین وأمریكا، وهما أمل. ویعطون كل أموالهم للإطاحة بهم! هذا المخبأ هو مجرد وسیلة واحدة لإیران. یقول بهزاد نابوی لتبریر الإصلاحات: نعتزم ترك السیادة!

Pul səyahət

Üç yüz milyon dollar Səudiyyə Ərəbistanı Kralı İran Devrik Şah oğlu devirmək üçün hərəkət etmək. O, həmçinin onu İrana göndərib heç bir xəbərdarlıq etmədən, xalq arasında bölüşdürməli və etiraz üçün hazırlamışdı. Pullar İran ərazisində paylanmışdı, lakin Şirazda yalnız bir neçə şüar səsləndirmişdir. Bəzi siyasi şüarlar üçün bu üç yüz milyon dollardır! 22 trilyon dollar Amerika İrana iki kanalları keçirdi: a Köprübaşı və könüllüləri əksinqilab, münafiqlər hakimiyyət atmaq olub, kimi: Yuxarıda verilən misal agentləri tərəfindən başqaları İrana bir çamadan özlərini yerləşdirmək . Bazarlarda paylanmışdır. İndi onlar İranda pul köçürməsinin çoxunu danışırlar. Məlumat verən rəqəmlər çox yüksəkdir. Yalnız elan edilən hissə 15.000 trilyon Toman'dır. 20 trilyon dollardır. Yəni, ABŞ-da İranda itirilən bütün pullar. Bütün bunlar öz casusları və ya İranın əks-inqilabı tərəfindən subversion üçün edilir. Bu gəzən pul təsirsiz deyildi! Biz aşdığımız kimsəni gördük. Əslində, Trump'un dəvəti ilə ilhamlananların hamısı bu pullardan bir qismini aldılar. Yəni xeyir-dua üçün! Kuyruğu çırpın. Əvvəlki illərdə çoxu bunu etmişdi. Ən çox üstdən başlamışdır. Peter Drucker görə, ağac başından qurudulur. Spyware-dən Yazidi kommunistinə! Rus casusunun kütlələrə olan rifahından, heç kim sağlam deyil! Behzad Nabavi ilk səfərində baş nazirə çay çəkdi! Şirəçəkən sifariş etməkdən utanıram. Lakin bu pulları əldə edərək: Petroparların qurulması, hətta imam əmr etdi! iqtisadi səfərbərlik kampaniyası dəstə mafiya bütün Kvnyst yaratmaqla: Idxal ət və düyü təşkil edib. Ölkənin bütün valyutasını qaldırdı. Mühəndis Musavi müqavimət göstərdi və bu dəstələri açıqlayacağını söylədi. Amm

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
پنجشنبه 14 شهریور 1398 09:12 ق.ظ
sertraline 25 mg http://sertralinezolofted.com/ - sertraline 100 mg zoloft generic name <a href="http://sertralinezolofted.com/#">zoloft</a> zoloft reviews
پنجشنبه 14 شهریور 1398 02:45 ق.ظ
fluoxetine generic [url=http://prozacfluoxetinesq.com/]fluoxetine hcl[/url] generic prozac <a href="http://prozacfluoxetinesq.com/#">prosaic definition</a> fluoxetina
سه شنبه 12 شهریور 1398 08:07 ق.ظ
discover cash advance http://cashadvanceafc.com/ - cash advance usa discover card cash advance <a href="http://cashadvanceafc.com/#">cash advance online</a> national cash advance http://cashadvanceafc.com/
یکشنبه 10 شهریور 1398 07:22 ب.ظ
bad credit payday loans http://badcreditloanshtze.com/ - loans bad credit loans bad credit <a href="http://badcreditloanshtze.com/#">bad credit personal loan</a> bad credit payday loans
یکشنبه 10 شهریور 1398 03:46 ب.ظ
online payday loans no credit check http://paydayloansykqw.com/ - payday loans online bad credit online payday loans no credit check <a href="http://paydayloansykqw.com/#">loans</a> payday loans online no credit check instant approval http://paydayloansykqw.com/
پنجشنبه 1 آذر 1397 09:35 ب.ظ
casino virtual jackpot city
online casino
gambling games on the internet
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:44 ب.ظ
where to buy cheap viagra
viagra without a doctor prescription
safe viagra online sites
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :