ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

فرایند اختلاس برخلاف ظاهر آن، بسیار پیچیده و بلند است. لذا نیاز به نظریه پردازی و: ارائه راه کارها نوین است. باید دانست نام دیگر اخنلاس گران، دزدان و غارتگران بیت المال است. ولی فرایند اختلاس از: همین نام گذاری شروع می شود. زیرا دزدی و غارت در قانون مشخص است، مردم با آن اشنا هستند. ولی وقنی نام جدید برآن گذاشته می شود، از دسترس داوری مردم و: مسئولین خارج می شود، و به اصطلاح جنبه حقوقی پیدا می کند! که گاهی قانون در مقابل آن ساکت است، تا قانون مربوطه تهیه و اجرا شود، اینها به عملیات خود ادامه می دهند. پس نخستین فرضیه آن است که: به وسیله دوستان نفوذی خود در قوه قضائیه، یا رسانه ها از بکار بردن: الفاظ قدیمی منع شوند، تا مردم دچا سردگمی گردند. دومین فرضیه این است: ما خودمان هم متعلق به بیت المال هستیم! غارتگر بیت المال، با این توجیه یا فرضیه، هرنوع استفاده یا برداشت از بیت المال را مجاز میداند. برای تبیین این فرضیه به ایه ای از: قران هم استناد می شود: قران پرداخت حقوق ماموران زکات بگیر را، یکی از مصارف زکات می داند(والعاملین علیها) اینها نیز می گویند: چون برای بیت المال کار می کنند، بنابر این حق دارند از بیت المال برداشت کنند. اما اشتباه از آنجا ناشی می شود که: حقوق کارمندان زکات بگیر را، حاکم شرع باید بدهد نه اینکه: خودشان هرمقدار خواستند بردارند. تفاوت این دو موضوع، همان حلال و حرام بودن است. در واقع حاکم شرع باید: همه زکات را تحویل بگیرد، تا بتواند نسبت به موارد مصرف تصمیم بگیرد. چه بسا زکات کم باشد! اگر گیرنده زکات همه آن را، برای خود بردارد اصلا چیزی باقی نمی ماند. فرضیه سوم حمله سازمان یافته است. این حمله از سوی بالاترین مقامات دشمن، طراحی و اجرا می شود. البته در تبلیغات آن را داخلی اعلام می کنند، تا مردم نسبت به مسئولین، یا یکدیگر بدبین شوند و: به سرنخ ها دقت نکنند. مثلا اختلاس دکتر خاوی رئیس بانک ملی سابق، نمونه این طراحی ها است که: به ظاهر عمل شخصی است! اما یک فرد به تنهایی نمی تواند: اینهمه پول را یکجا دزدی کند، زیرا دزدی شرایط خود را دارد. چه کسی او را معرفی کرده؟ چه کسی به او اطمینان کرده؟ چگونه در طول عملیات انتقال وجوه، کسی متوجه نشده. وجوه انتقال یافته، چگونه واز چه کانالهایی انجام شده؟ بعد از انجام انتقال، این وجوه بین چند نفر تقسیم شده؟ یا در کدام حساب ها نگهداری می شود. تامین امنیت برای فرار این دزد، با چه کسانی بوده است. لذا می بینیم یک سلسله رفتار دقیق و: برنامه ریزی های هوشمندانه، و خارج از دسترس مسئولان، انجام شده است. اصولا بین ایرانیان مقیم آمریکا، مخصوصا تحصیلکرده های اقتصاد و بازرگانی، این ضرب المثل رایج شده بود که: بروید ایران پول پارو کنید و: برای همه عمر راحت باشید! به همین دلیل عملکرد اختلاس گران، با عملکرد ضد انقلاب کاملا یکی است. خاوری در واقع کشمیری دوم است! او با ظاهر سازی توانست: اعتماد مسئولین را جلب، و بمب را در نخست وزیری کار بگذارذ. این هم همینطور، با ظاهر سازی جلب اعتماد کرد و: ناگهان همه پولها را دزدید و فرار کرد. علت اینکه این افراد مامور بودند هم؛ این است که دولت های معاند، از آنها حمایت کرده و: مانع دستگیری آنها می شوند. حتی امنیت آنها را هم بعهده می گیرند. والا یکی از شاکیان، می تواند او را با یک: ششلول از پا در اورد. این سیستم امنیتی همان سیستمی است که: از سلمان رشدی و بن لادن و بغدادی هم حمایت می کند. لذا فرماندهی عملیات نیز مانند تئوری پردازی آن، در بالاترین رده های دشمنان، یعنی کنگره آمریکا و کنست اسرائیل هستند. به همین خاطر همه دزدی ها، به راحتی انجام می شود.

Theoretical fundamentals of the soberman

The process of embezzlement, unlike its appearance, is very complex and tall. Therefore, the need for theorizing and: the presentation of new solutions. It should be known that the other name is the expensive, thieves and looters of Beit Elmal. But the process of embezzlement: The same name begins. Because robbery and robbery are clear in the law, people are aware of it. However, the name of the new one will be left out of the reach of people's judgment: the authorities will be removed, and the so-called legal aspect will be found! Sometimes the law is quiet against it, until the relevant law is prepared and implemented, these will continue to operate. So the first hypothesis is that: by using their infiltrative friends in the judiciary, or the media: Do not allow old words to be blamed for people to be blamed. The second hypothesis is: We also belong to ourselves! Beit Elmal, the predator, with this justification or hypothesis, permits any use or withdrawal from the Beit Elmal. To explain this hypothesis, one also refers to: The Qur'an is referred to as: The Qur'an considers Zakat Custodian's salaries one of the costs of Zakat. They also say: Because they work for Beit Elmal, so they have the right to withdraw from it. But the mistake comes from the fact that: the salary of the employees of the zakat must be paid by the ruler of the Shari'a, not by themselves: they would have to take any amount of money. The difference between these two issues is the same as being lawful and forbidden. In fact, the ruler of the Shari'a must: take all zakat, so that he can decide on the use of the goods. Zakat may be low! If the receiver of Zakat takes it all, he will not leave anything at all. The third hypothesis of the attack is organized. The attack is designed and implemented by the highest authorities of the enemy. Of course, they advertise it internally, so that people are skeptical of the authorities, or of each other: they do not care about the clues. For example, the embezzlement of former head of the National Bank, Dr. Khavi, is an example of this design: it seems to be a personal act! But one person cannot: steal all this money one by one, because stealing has its own conditions. Who introduced him? Who assured her? How, during the transfer operation, no one noticed. Transmitted funds, how and what channels are carried out? After transferring, how many funds are divided between people? Or which accounts are kept. Providing :security to escape this thief. So we see a series of precise behavior: intelligent planning, out of reach of authorities. Basically, among Iranians living in the United States, especially educated in economics and commerce, the proverb has become commonplace: go to Iran to pour money and: be comfortable for all life! For this reason, the performance of the embezzlers is completely counter to the counter-revolutionary function. East is Kashmiri the second! With the appearance, he could: win the trust of the authorities, and put the bomb in the prime minister. It also trusted with appearance, and suddenly all the money stole and fled. The reason these people were also responsible is that the pro-government governments support them and prevent them from arresting them. They even assume their security. One of the plaintiffs, one of the plaintiffs, could beat him up with one: six miles. This security system is the same system that supports Salman Rushdie, bin Laden and Baghdadi. Therefore, the operation command, like its theorizing, is at the highest level of enemies, namely, the US Congress and the Knesset of Israel. That's why all thefts are done easily.

الأسس النظریة للسوق

عملیة الاختلاس ، على عكس مظهرها ، معقدة للغایة وطویلة. لذلك ، فإن الحاجة إلى تنظیر و: تقدیم حلول جدیدة. یجب أن یكون معروفاً أن الاسم الآخر هو الثمن واللصوص واللصوص فی بیت إیلمال. لكن عملیة الاختلاس: یبدأ نفس الاسم. لأن السرقة والسرقة واضحة فی القانون ، فإن الناس یدركون ذلك. ومع ذلك ، سیتم ترك اسم واحد جدید بعیدا عن متناول الناس الحكم: سیتم إزالة السلطات ، وسیتم العثور على ما یسمى الجانب القانونی! أحیانًا یكون القانون صامدًا ضده ، حتى یتم إعداد القانون المعنی وتطبیقه ، وستستمر فی العمل. لذا فإن الفرضیة الأولى هی: من خلال استخدام أصدقائهم المتسللین فی السلطة القضائیة ، أو وسائل الإعلام: لا نسمح باللوم على الكلمات القدیمة لإلقاء اللوم على الناس. الفرضیة الثانیة هی: نحن أیضًا ننتمی إلى أنفسنا! بیت إیلمال ، المفترس ، مع هذا التبریر أو الفرضیة ، یسمح بأی استخدام أو انسحاب من بیت المال. لشرح هذه الفرضیة ، یشیر المرء أیضاً إلى ما یلی: یشار إلى القرآن على أنه: یعتبر القرآن مرتبات الزكاة الحوزة أحد تكالیف الزكاة. كما یقولون: لأنهم یعملون فی بیت إیلام ، لذلك لهم الحق فی الانسحاب منه. لكن الخطأ یأتی من حقیقة أن: راتب موظف الزكاة یجب أن یتحمله حاكم الشریعة ، ولیس بمفردهم: سیتعین علیهم أخذ أی مبلغ من المال. الفرق بین هاتین القضیتین هو نفسه قانونی وممنوع. فی الواقع ، یجب على حاكم الشریعة: اتخاذ كل الزكاة ، حتى یتمكن من اتخاذ قرار بشأن استخدام البضاعة. الزكاة قد تكون منخفضة! إذا أخذ المتلقی من الزكاة ، فلن یترك شیئًا على الإطلاق. الفرضیة الثالثة للهجوم منظمة. تم تصمیم وتنفیذ الهجوم من قبل السلطات العلیا للعدو. وبطبیعة الحال ، فإنهم یعلنون عن ذلك داخلیا ، بحیث یشكك الناس فی السلطات أو بعضهم البعض: فهم لا یهتمون بالدلائل. على سبیل المثال ، اختلاس الرئیس السابق للبنك الوطنی ، الدكتور خافی ، هو مثال على هذا التصمیم: یبدو أنه تصرف شخصی! لكن لا یستطیع شخص واحد أن یسرق كل هذه الأموال واحدا تلو الآخر ، لأن السرقة لها شروطها الخاصة. من عرفه؟ من أكد لها؟ كیف ، خلال عملیة النقل ، لا أحد لاحظت. الأموال المرسلة ، وكیف وما هی القنوات التی تنفذ؟ بعد النقل ، كم من الأموال مقسمة بین الناس؟ أو الحسابات التی یتم الاحتفاظ بها. توفیر الأمن للهروب من هذا اللص. لذلك نرى سلسلة من السلوك الدقیق: التخطیط الذكی ، بعیدًا عن متناول السلطات. أساسا ، بین الإیرانیین الذین یعیشون فی الولایات المتحدة ، وخاصة المتعلمین فی الاقتصاد والتجارة ، وقد أصبح هذا المثل شائعا: الذهاب إلى إیران لصب المال و: تكون مریحة لجمیع الحیاة! ولهذا السبب ، فإن أداء المختلسین یتعارض تمامًا مع الوظیفة المضادة للثورة. الشرق هو الكشمیری الثانی! مع ظهوره ، یمكنه: كسب ثقة السلطات ، ووضع القنبلة فی رئیس الوزراء. كما وثقت بالمظهر ، وفجأة سرق كل المال وهرب. السبب فی أن هؤلاء الأشخاص كانوا مسؤولین أیضًا عن دعم الحكومات الموالیة للحكومة ومنعهم من اعتقالهم. حتى أنهم یفترضون أمنهم. أحد المدعین ، أحد المدعین ، یمكن أن یضربه بواحد: ستة أمیال. هذا النظام الأمنی ​​هو نفس النظام الذی یدعم سلمان رشدی وبن لادن والبغدادی. لذا ، فإن قیادة العملیة ، مثل تنظیرها ، هی على أعلى مستوى من الأعداء ، أی الكونغرس الأمیركی والكنیست الإسرائیلی. هذا هو السبب فی أن جمیع السرقات تتم بسهولة.

Sobermanın nəzəri əsasları

Görünüşündən fərqli olaraq, oğurluq prosesi çox mürəkkəb və hündürdür. Buna görə, teorinqə ehtiyac və: yeni həllərin təqdimatı. Məlumdur ki, digər ad Bahtı Elmalın bahalı, oğruları və qənimətçiləridir. Amma mənimsəmə prosesi: eyni ad başlayır. Soyğun və soyğun qanunla aydın olduğu üçün insanlar bunu bilirlər. Ancaq yeni bir adın insanların hökmündən qaçınmaq olmaz: səlahiyyətlilər çıxarılacaq və sözdə hüquqi aspekt tapılacaq! Bəzən müvafiq qanun hazırlanana və tətbiq olunana qədər qanunlar ona qarşı səssizdir, bunlar fəaliyyətə davam edəcəkdir. Beləliklə, ilk fərziyyədir ki, onların yaraşıqlı dostlarını mühakimədə və ya mediada istifadə etməklə: Köhnə sözlərin insanlara ittiham olunmasına icazə verməyin. İkinci hipotezdir: Biz də özümüzə aidik! Beit Elmal, yəhudi, bu əsaslandırma və ya fərziyyə ilə, Beit Elmal-dan istifadəyə və ya çəkilməyə icazə verir. Bu hipotezi izah etmək üçün bir də istinad edir: Qurani-Kəhrəba Zəkat Sədvanının maaşlarını zəkat xərcləri hesab edir. Onlar həmçinin deyirlər: "Beit Elmal" üçün işləyirlər, ona görə də ondan imtina etmək hüququ var. Lakin səhv bir faktdır ki, zakat işçilərinin əmək haqqı şəriət hökmdarı tərəfindən deyil, özləri tərəfindən ödənilməlidir: hər hansı bir miqdar pul götürmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu iki məsələ arasındakı fərq, qanuni və qadağan edilmiş olduğu ilə eynidır. Əslində şəriət hökmdarı: malların istifadəsi barədə qərar verə bilməsi üçün bütün zəkat almalıdır. Zəkat aşağı ola bilər! Zəkat alıcısı hamısını alırsa, heç bir şey qoymayacaq. Hücum üçüncü hipotez təşkil edilir. Hücum düşmənin ən yüksək səlahiyyətliləri tərəfindən tərtib edilir və həyata keçirilir. Əlbəttə ki, insanlar öz içərisində reklam verirlər ki, insanlar hakimiyyətə və ya bir-birinə şübhə ilə yanaşırlar: onlar ipuçlarına diqqət yetirmirlər. Məsələn, Milli Bankın keçmiş rəhbəri Dr. Xavi oğurlanması bu dizaynın nümunəsidir: fərdi bir hərəkətdir! Amma bir nəfər edə bilməz: bütün pulları tək-tək oğurlayırlar, çünki oğurluq öz şərtlərinə malikdir. Kim onu ​​tanıtdı? Ona kim güvənirdi? Transfer əməliyyatları zamanı heç kim bunu bilmir. Pul köçürmələri, necə və hansı kanallar həyata keçirilir? Köçürdükdən sonra insanlar arasında neçə pul ayrılır? Və ya hesabları saxlanılır. Bu oğrudan xilas olmaq üçün təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Beləliklə, bir sıra dəqiq davranışlar görürük: ağıllı planlaşdırma, səlahiyyətlilərin əlindən çıxma. Əsasən iqti

نوع اخبار :
برچسب : مبانی نظری اخنلاس گران،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :