ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

 از دستگیری فله ای مفسدان اقتصادی، باید خوشحال بود زیرا: اینها پیاده نظام ارتش آمریکا، در جنگ اقتصادی علیه ایران و جهان هستند. همانطور که در جنگ تحمیلی، از اسرای بعثی و زیاد بودن آنها، خوشحال بودیم اکنون نیز از دستگیری: هرچه بیشتر آنان باید خوشحال باشیم. زیرا نشان می دهد نگذاشته ایم چون: خاوری ها به دامن دشمن پناهنده شوند. فرضیه ایجاد: جنگ تحمیلی جدید بر علیه ایران، مشابه آنچه در دهه 1980اتفاق افتاد، کاملا غیر عملی است. زیرا که اکنون ملت بزرگ عراق، بیش از هر زمان دیگر، در کنار ایران است. شهرهای عراق بیش از شهرهای ایران! عکس رهبری ایران را دارند. از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل، یکبار ایران را آزموده اند! میدانند ایران امروز بسیار: قوی تر و آماده تر از سال های 1980است. بنابر این در عرصه دیگری و: به شکل جدیدتری وارد پیکار شده اند، و آن جنگ اقتصادی است. ستون ها یا لایه های ارتش آمریکا، در این جنگ بطور واضح به شکل زیر است: رکن یا لایه اول آن در اسرائیل قرار دارد. فرماندهان و آمران اصلی جنگ با ایران، در رژیم صهیونیستی قرار دارند. زیرا امام خمینی اساس آن را بر هم زد، و اعلام کرد: اسرائیل باید از روی زمین محو شود. بنابر این برخلاف آمریکا و اروپا که: انگیزه مشخصی برای مقابله با ایران ندارند، اسرائیل موجودیت خود را در آن می بیند. برای حفظ موجودیت خود، باید با ایران انقلابی جنگ میکند. رکن دوم یا لایه دوم ارتش اقتصادی امپریالیزم، در عربستان است. آل سعود و حامیانش، به دلیل جنایت هایی که برعلیه شیعه، انجام داده اند مانند تخریب قبرستان بقیع، کشتار مردم کربلا و تخریب بقعه امام حسین ع، و مانند آن، از رشد یک کشور شیعی وحشت دارد. لذا برای جلوگیری از خشم وانتقام شیعیان، همه ثروت خود را برای مبارزه و نابودی آن، بسیج کرده و هزینه های: تمام درگیری های جهانی: علیه ایران را می پردازد. اما آمریکا رکن سوم این ارتش است! چرا که نیروهای دوره دیده و: شرکت های امنیتی فراوانی دارد، که برای پول می جنگند و: کاری به بهشت و جهنم آن ندارند. لذا پول عربستان و انگیزه اسرائیل فقط: با ششلول بندهای امریکایی نتیجه می دهد. اروپا رکن چهارم این جنگ اقتصادی است. همانطور که مطبوعات رکن چهارم مشروطه بودند! اروپا هم از لحاظ تبلیغاتی و: رسانه ای و حقوقی و غیره، به کمک اسرائیل می شتابد: چنانچه اعلامیه بالفور هم از همانجا بود. اما رکن پنجم یا ستون پنجم این ها، مفسدان اقتصادی وطنی هستند. زیرا با اخلال در سیستم: بازرگانی و اقتصادی ایران، راه را برای حمله چهار لشگر دیگر آماده می کنند! اروپا نبلیغات می کند که: فساد در تمام ارکان حکومت اسلامی ریشه دوانیده! عربستان پول می دهد تا: همه امکانات مردم ایران را از دستش خارج کنند. اسرائیل نقشه می کشد، و آمریکا هم، نیروی متخصص را پرورش می دهد. لذا هرچه از این نیروهای متخصص و: دکترای اقتصاد آمریکایی، بیشتر دستگیر شوند، اقتصاد ایران سالمتر و بومی تر می شود. در این چهل سال آمریکا و اسرائیل و اروپا و آل سعود، نقشه های وحشتناکی برای ایران داشته اند! ولی همه آن تهدید ها، به فرصت برای ایران تبدیل شد. دلار قوی، باعث انتقال کامل داراییهای: آمریکا و اروپا و اسرائیل و آل سعود به ایران شد! زیرا آنها مجبور بودند: اپوزیسیون ایران را،ا پوشش مالی کامل داده، روانه ایران کنند. آنها برای جمع آوری دلارها از دست مردم، یا طلا و زمین و .. مجبور بودند: بالاترین قیمت ها را بپردازند. 156هزارمیلیارد تومان: پول سرگردان به ایران تزریق کردند. بعد مزدورانی را تربیت کرده ند تا: در بانکهای ایران نفوذ کنند، و این پولهای باد آورده را، دوباره جمع کنند! و به آمریکا برگردانند.اینها همان اختلاس گران  یا اسرای جنگ تقنصادی هستند.

Captives of the Economic War with America

 The massive arrest of economic corruptors should be happy because: these are the US Army infantry in the economic war against Iran and the world. As in the imposed war, we were pleased with the Ba'athist captives and their high numbers, now that they are arrested: the more they should be happy. Because we show that we are not leaving because the east is refugee in the footsteps of the enemy. The hypothesis of the creation: The new imposed war against Iran, as it was in the 1980s, is completely ineffective. Because: now the great nation of Iraq is more than any other time alongside Iran. Iraqi cities are more than Iranian cities! Photo of the leadership of Iran. On the other hand, the United States and Israel have once tested Iran! They know that Iran today is much more powerful and ready than it was in the 1980s. Therefore, in another area, they are more and more enthused, and that is an economic war. The pillars or layers of the US military are clearly in this war: the pillar or its first layer is in Israel. The main commanders and main fighters of the war with Iran are in the Zionist regime. Because Imam Khomeini broke the base, he declared: "Israel should be faded from the ground." Therefore, unlike the United States and Europe, which do not have a clear incentive to confront Iran, Israel sees its existence. To maintain its existence, it must fight revolutionary Iran. The second pillar or the second pillar of the economic army of imperialism is in Saudi Arabia. Al Saud and his supporters are afraid of the growth of a Shiite country because of the crimes against Shi'a, such as the destruction of the Baqih cemetery, the killing of the people of Karbala and the destruction of the tomb of Imam Hussein and the like. Therefore, in order to prevent the Shiites from being angry and displaced, they mobilize all their wealth to fight and destroy it and pay the costs of: all global conflicts: against Iran. But America is the third pillar of this army! Because the expeditionary forces are: there are many security companies that fight for money: they do not have paradise and hell. Therefore, Saudi money and the Israeli motive only result in US military sentences. Europe is the fourth pillar of this economic war. As press was the fourth pillar of constitutionalism! Europe is also promoting with the help of Israel in terms of advertising and media and law, and so on: if the Balfour Declaration came from there. But the fifth pillar or the fifth pillar, these are economic homelands. Because by disturbing the system: Iran's trade and economy, they are preparing to attack four other units! Europe does not promise: corruption has erupted in all parts of the Islamic state! Saudi Arabia pays money to: Remove all the facilities of the Iranian people. Israel is plotting, and the United States is also developing a specialist force. Therefore, as these expert forces and the American economist's doctorate are further arrested, Iran's economy is becoming healthier and more indigenous. For the past forty years, the United States and Israel, and Europe and Al Saud have had terrible plans for Iran! But all those threats turned into opportunities for Iran. Strong dollar, causing full transfer of assets: America and Europe, Israel and Al Saud to Iran! Because: they were forced to send Iran's opposition, full financial coverage, to Iran. They were forced to collect the dollars from the people, or gold and land, and ... had to pay the highest prices. 156,000 billion USD: Injured money to Iran. Then mercenaries were trained to: Infiltrate the banks in Iran, and reap these windfalls! And return to America. And these are the embezzlemen or prisoners of war.

أسر الحرب الاقتصادیة مع أمریكا

 یجب أن یكون القبض الهائل على المفسدین الاقتصادیین سعیدًا لأن: هؤلاء هم مشاة الجیش الأمریكی فی الحرب الاقتصادیة ضد إیران والعالم. كما فی الحرب المفروضة ، كنا سعداء بأسرى البعثیین وأعدادهم الكبیرة ، الآن بعد أن تم القبض علیهم: كلما كان ینبغی أن یكونوا سعداء. لأننا نظهر أننا لا نغادر لأن الشرق لاجئ على خطى العدو. فرضیة الخلق: إن الحرب الجدیدة المفروضة ضد إیران ، كما كانت فی ثمانینات القرن الماضی ، غیر فعالة تمامًا. لأن الدولة العظمى فی العراق الآن أكثر من أی وقت آخر إلى جانب إیران. المدن العراقیة أكثر من المدن الإیرانیة! صورة لقیادة إیران. من ناحیة أخرى ، قامت الولایات المتحدة وإسرائیل بتجربة إیران مرة واحدة! إنهم یعرفون أن إیران الیوم أقوى وأكثر استعدادًا مما كانت علیه فی الثمانینیات. لذلك ، فی منطقة أخرى ، أصبحت أكثر حماسًا ، وهی حرب اقتصادیة. من الواضح أن أركان أو طبقات الجیش الأمریكی فی هذه الحرب: العمود أو طبقته الأولى فی إسرائیل. إن القادة الرئیسیین والمقاتلین الرئیسیین للحرب مع إیران هم فی النظام الصهیونی. ولأن الإمام الخمینی كسر القاعدة ، أعلن: "یجب أن تتلاشى إسرائیل من الأرض". لذلك ، على عكس الولایات المتحدة وأوروبا ، التی لیس لدیها حافز واضح لمجابهة إیران ، ترى إسرائیل وجودها. للحفاظ على وجودها ، یجب علیها محاربة إیران الثوریة. الركیزة الثانیة أو الركیزة الثانیة للجیش الاقتصادی للإمبریالیة هی فی المملكة العربیة السعودیة. لذلك ، من أجل منع الشیعة من الغضب والنزوح ، یحشدون كل ثرواتهم لمحاربتها وتدمیرها ودفع تكالیف: جمیع الصراعات العالمیة: ضد إیران. لكن أمریكا هی الركیزة الثالثة لهذا الجیش! لأن القوى الاستطلاعیة هی: هناك العدید من الشركات الأمنیة التی تناضل من أجل المال: فهی لا تملك الجنة والجحیم. ولذلك ، فإن المال السعودی والدافع الإسرائیلی لا یؤدی إلا إلى أحكام عسكریة أمریكیة. أوروبا هی الدعامة الرابعة لهذه الحرب الاقتصادیة. كما كانت الصحافة الركیزة الرابعة من الدستوریة! كما تروج أوروبا بمساعدة إسرائیل من حیث الإعلان والإعلام والقانون ، وهكذا: إذا جاء إعلان بلفور من هناك. لكن الركیزة الخامسة أو الركیزة الخامسة ، هذه هی الأوطان الاقتصادیة. لأنه بإزعاج النظام: التجارة والاقتصاد الإیرانی ، فإنهم یستعدون لمهاجمة أربع وحدات أخرى! أوروبا لا تعد: الفساد قد اندلع فی جمیع أنحاء الدولة الإسلامیة! السعودیة تدفع المال لـ: إزالة كل منشآت الشعب الإیرانی. تتآمر إسرائیل ، وتقوم الولایات المتحدة أیضًا بتطویر قوة متخصصة. لذلك ، كلما تم إلقاء القبض على هذه القوى الخبیرة ودرجة الدكتوراه فی الاقتصاد الأمریكی ، أصبح الاقتصاد الإیرانی أكثر صحة وأصالة. على مدى الأربعین سنة الماضیة ، كانت لدى الولایات المتحدة وإسرائیل ، وأوروبا والعود خططاً فظیعة لإیران! لكن كل تلك التهدیدات تحولت إلى فرص لإیران. الدولار القوی ، مما تسبب فی نقل كامل للأصول: أمریكا وأوروبا وإسرائیل والسعود إلى إیران! لأنهم أجبروا على إرسال المعارضة الإیرانیة ، تغطیة مالیة كاملة ، إلى إیران. أجبروا على جمع الدولارات من الناس ، أو الذهب والأرض ، و ... كان علیهم أن یدفعوا أعلى الأسعار. 156،000 ملیار دولار: جرح المال لإیران. ثم تم تدریب المرتزقة على: اختراق البنوك فی إیران ، وجنی الثمار! والعودة إلى أمریكا. وهؤلاء هم المشعوذین أو أسرى الحرب.

İqtisadi müharibənin əsirləri Amerika ilə

 xoşbəxt olmalıdır, maddi Pornoqrafiya ağırlıqlı həbs çünki onlar Army Piyada Amerika, İran və dünyanın qarşı iqtisadi müharibə. müharibə kimi, Baathists və xoşbəxt olduqlarını yüksək əsir indi də daha xoşbəxt olmalıdır ələ. Çünki biz şərq qaçqın düşmənin izində olduğundan ayrılmadığımızı göstərir. Yaradılış fərziyyatı: 1980-ci illərdə olduğu kimi, İrana qarşı tətbiq olunan yeni müharibə tamamilə təsirsizdir. Çünki indi İraqın böyük xalqı İranla yanaşı hər hansı bir vaxtdan çoxdur. İraq şəhərləri İran şəhərlərindən daha çoxdur! İran rəhbərliyinin fotoşəkili. Digər tərəfdən ABŞ və İsrail bir dəfə İranı sınadılar! Onlar bilirlər ki, İran 1980-ci illərdən daha güclü və hazırdır. Buna görə də, başqa bir sahədə daha çox həvəsləndirilmişdir və bu iqtisadi bir müharibədir. ABŞ ordusunun sütunları və ya qatlamaları bu müharibədə aydındır: sütun və ya ilk qat İsraildir. İranla müharibənin baş komandanları və əsas döyüşçüləri sionist rejimdədirlər. Çünki İmam Xomeyninin əsasını qırdığını dedi: "İsrail yerdən solmuş olmalıdır". Buna görə də, İranla qarşılaşmaq üçün aydın bir təşviqə malik olmayan ABŞ və Avropadan fərqli olaraq, İsrail varlığını görür. Varlığını qorumaq üçün, inqilabçı İranla mübarizə aparmaq lazımdır. Emperyalizmin iqtisadi ordusunun ikinci sütunu və ya ikinci sütunu Səudiyyə Ərəbistanıdır. Saud çünki şiələrə qarşı törədilən cinayətlərin onun tərəfdarları, bir şiə ölkənin artan qorxu kimi nəfər həlak Kərbəlada İmam Hüseyn məzarı məhv belə zərər Baqi qəbiristanlığı həyata, və. Amma Amerika bu ordu üçüncü dirəkdir! Ekspedisiya qüvvələri olduğu üçün: Pul üçün mübarizə aparan bir çox təhlükəsizlik şirkəti var: cənnət və cəhənnəm yoxdur. Buna görə, Səudiyyə pul və İsrail motivi yalnız ABŞ hərbi cəzalarına səbəb olur. Avropa bu iqtisadi müharibənin dördüncü tərəfidir. Mətbuat konstitusiyallığın dördüncü sütunu idi! Avropa, həm də reklam baxımından İsrail asist kömək media və hüquqi və s: Balfour Bəyannaməsi var idi. Amma beşinci sütun və ya beşinci sütun, bu iqtisadi evlərdir. Çünki sistemi narahat edir: İranın ticarət və iqtisadiyyatı, digər dörd vahid hücum etməyə hazırlaşır! Avropada söz vermir: İslam dövlətinin bütün bölgələrində korrupsiya baş verib! Səudiyyə Ərəbistanı pulunu ödəyir: 

نوع اخبار : اقتصادی، 
برچسب : !اسرای جنگ اقتصادی با آمریکا،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :