ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 10 تیر 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

یکی از دعاهای امام سجاد این است: خدا را شکر که دشمنان ما را، از احمق ها آفرید. این فراز دو مقهوم کلی دارد: یکی اینکه اگر کسی دانشمند و دانا باشد، دشمن اهل بیت نمی شود. زیرا متوجه رفتار ها و گفتار های نیک آنها شده، جذب می گردد. اما جنبه مهم دیگر ان این است که: دشمنان اهل بیت در اوج عقلانیت، احمق هایی بیش نیستند و رفتار آنها، بیش از آنکه به نفع باشد به ضرر خودشان می باشد. یکی از این دشمنان رژیم قبیله ای آمریکا است، که می بینیم ترامپ با دست خودش نقض عهد می کند! و قرارداد بین المللی را نادیده می گیرد. دشمنان کوچکتر و ریز تر انقلاب اسلامی هم، همین تتناقض و دوگانه اندیشی را دارند: و هیچگاه به وحدت نظر نمی رسند.  در مقابل یک صداو سیمای ما، هزاران تلویزیون و ماهواره وجود دارد، ولی برد رسانه ای ما ومقبولیت آن، بیش ازهزاران ابر رسانه دیگر است. یک حزب الله وجود دارد، ولی در مقابل تمامی حزب های جهان، موفق تر عمل می کند. احزاب مختلف جهان  و کثرت آنها، نه تنها موجب قدرت آنها نمی شود، بلکه به درگیری بین خودشان منجر شده، کاهش نفوذ آنها را درپی دارد. حزب جمهوریخواه در مقابل حزب دمکرات، یا حزب عوام یا لیکود، در برابر حزب کارگر، هیچگاه قدرت هم افزایی ندارند! نمیتوانند در برابر توان نظامی سیاسی و منطقی ایران و: خط مقاومت سخنی داشته باشند. آنها نه تنها با رقیب های خود، دشمن هستند بلکه در میان خودشان هم، تشنه به خون یکدیگر ند. و سعی دارند آن را به ایران نسبت دهند. دوستی و محبت از نظر آنها، یک فریب و دروغ است! با هرکس دوستی می کنند، قصد خنجر زدن از پشت را به او دارند . در دل آنها جز کینه ونفرت چیزی وجود ندارد، آنها نه تنها از خدا متنفرند، بلکه از دوستان و دشمنان هم، دل خوشی ندارند! از خودشان هم بیزار هستند. منافقین کور دل نام مجاهد خلق را بر خود می گذارند! ولی 17هزار نفر را در یکسال ترور می کنند. جلوی چشم زن و بچه ها، آنها را به گلوله می بندند. به قول برخی ها، راهنمای چپ می زنند و بعد از راست وارد می شوند! تا ضربه خود را وارد کنند. اپوزیسیون ایران چهل است که: با این کینه و نفرت زندگی می کنند. و هرگز حاضر نشدند: با خود یا مردم خود مهربان باشند. ایدئولوژی آنها کینه و نفرت، قتل و غارت است. آنها دراین چهل سال یک بیمارستان، یا مدرسه برای مردم خود نساختند  در زلزله ها و سیل ها ی طبیعی، یک پتو به مردم سیل زده ندادند. اینها همه یک طرف، حتی مانع کمک رسانی هم می شدند. چه بسیار جهاد گران و امدادگرانی که، برای امداد رسانی می رفتند، ولی هرگز برنمی گشتند. و این دشمنان قسم خورده ملت بودند که: آنها را که بی اسلحه  بودند می کشتند، تا کمک رسانی نکنند. در قاموس آنها همه باید می مردند! زیرا جلوی توهم قدرت جهانی آنها می ایستادند. آنها که در ناکامی مطلق بودند، همه را در این ناکامی شریک می دانستند! هیچ دلرحمی برای هیچکس باقی نگذاشتند. در حالیکه میتوانستند با ساختن مدارس، کمک به زلزله زده ها برای خود پشتوانه مردمی جمع کنند، ولی اگر کسی هم در میانشان، به این فکر می افتاد، او را تسویه فیزیکی می کردند، تا این دلرحمی به دیگران هم سرایت پیدا نکند. برای همین چهل سال است که سرگردان هستند! یار و یاوری غیر از همپالگی های خودشان ندارند. ترامپ هم مجبور است مانند آل سعود، نتیانیاهو و منافقین، مردان را از زن و بچه هایشان جدا کند! تنها به اسلحه خود اعتماد داشته باشد. کودک کشی، رسم همه این خودباختگان جهان است. این راهیست که آنها در ان قدم می گذارند. به خاطر توهمات خود، دشمنی مردم را به جان میخرند.

Fool enemies

One of the prayers of Imam Sajjad is this: Thank God who created our enemies from fools. This has two general points: one, if one is a scientist and wise, he will not be an enemy of the Beat. Because they understand their good behaviors and speeches, they are attracted. But another important aspect is that: The enemies of the Ahl al-Bayt at the height of rationality are fools and their behavior is more harmful than it is in their favor. One of these is the enemies of the American tribal regime, which see Tramp defeating his own hand! And: ignores the international treaty. The smaller and smaller enemies of the Islamic Revolution also have the same contradictions and dichotomies: they never see unity. In front of our soundtrack, there are thousands of TVs and satellites, but our media win and its reward are more than a dozen other cloud media. There is a Hezbollah, but it works more than any other party in the world. The various parties of the world and their plurality not only do not cause their strength, but also lead to conflicts between themselves, reducing their influence. The Republican Party has no power in the face of the Democrats, the Social Democrats or the Likud, against the Labor Party! They cannot speak against Iran's political and logical military power: resistance line. Not only are they enemies with their rivals, they are thirsty for each other among themselves. And they try to attribute it to Iran. Friendship and affection in their view is a deception and a lie! They are friends with anyone who wants to knock him back from behind. There is nothing in their hearts except hatred, they not only hate God but also have friends and enemies! They also hate themselves. The blind hypocrites put on the name of the mujahedin Khalq! But they assassinate 17,000 people in one year. In front of the eyes of the woman and the children, they are shot down. In the words of some, they guide the left and enter after the right! To: hit your shot. The Iranian opposition is forty who: live with this hatred. And they never refused: be kind to themselves or their people. Their ideology is hatred, murder and plunder. They did not create a hospital or school for their own people during these forty years. In earthquakes and floods, they did not flood a blanket. All of them would have even prevented aid. What a lot of jihadists and aid workers who went to relief, but never returned. And these were the sworn enemies of the nation: they killed the unarmed people, not to help. Everyone should die at their place! Because: they stopped the illusion of their global power. Those who were in absolute failure concealed everyone in this failure! There was no cry for anyone. While they could build up schools to help the earthquakes get their own backing for the people, but if anyone thought of them among them, they would have been physically corrected, so that they would not spread to others. So for the past forty years they are wandering! They do not have any helpers other than their own. Tramp has to divorce men and women from al-Saud, Netanyahu and hypocrites! Only trust in his arms. Childbirth is the drawing of all those who are losers in the world. This is the way they walk in it. Because of their illusions, they are the enemies of the people.

خداع الأعداء

إحدى صلاة الإمام سجاد هی: الحمد لله الذی خلق أعداءنا من الحمقى. هذا له نقطتان عامتان: واحدة ، إذا كان أحدهما عالمًا وحكیمًا ، فلن یكون عدواً للفوز. لأنهم یفهمون سلوكهم وخطبهم الجیدة ، فهم ینجذبون. لكن هناك جانب آخر مهم هو: أن أعداء أهل البیت فی ذروة العقلانیة هم حمقى وسلوكهم أكثر ضررا مما هو فی صالحهم. واحد من هؤلاء هو أعداء النظام القبلی الأمریكی ، الذی یرى هزیمة الصاعقة فی یده! ویتجاهل المعاهدة الدولیة. الأعداء الأصغر والأصغر للثورة الإسلامیة لدیهم نفس التناقضات والثنائیات: فهم لا یرون الوحدة أبدا. أمام الموسیقى التصویریة لدینا ، هناك الآلاف من أجهزة التلفاز والأقمار الصناعیة ، ولكن وسائل الإعلام لدینا تفوز ومكافأتها هی أكثر من اثنی عشر وسیلة سحابة أخرى. هناك حزب الله ، لكنه یعمل أكثر من أی حزب آخر فی العالم. إن الأطراف المختلفة فی العالم وتعددیتهم لا یتسببون فقط فی قوتهم ، بل یؤدیون أیضاً إلى صراعات بینهم ، مما یقلل من نفوذهم. لا یملك الحزب الجمهوری أی سلطة فی وجه الدیموقراطیین أو الدیمقراطیین الاجتماعیین أو اللیكود ، ضد حزب العمل! لا یمكنهم التحدث ضد القوة العسكریة السیاسیة والمنطقیة الإیرانیة: خط المقاومة. لیس فقط هم أعداء مع منافسیهم ، هم عطشان لبعضهم البعض فیما بینهم. ویحاولون أن ینسبوها إلى إیران. الصداقة والودان فی نظرهم هو خداع وكذبة! إنهم أصدقاء مع أی شخص یرید أن یعیدوه من الخلف. لا یوجد شیء فی قلوبهم ماعدا الكراهیة ، فهم لا یكرهون الله فحسب ، بل یمتلكون أیضًا أصدقاء وأعداء! هم أیضا یكرهون أنفسهم. وضع المنافقون الأعمى على اسم مجاهدی خلق! لكنهم یغتالون 17000 شخص فی عام واحد. أمام أعین المرأة والأطفال ، یتم إسقاطهم. فی كلمات البعض ، یوجهون الیسار ویدخلوا بعد الیمین! لضرب لقطتك. المعارضة الإیرانیة هی الأربعین: التی تعیش مع هذه الكراهیة. ولم یرفضوا أبداً: كن لطیفاً مع أنفسهم أو مع شعبهم. أیدیولوجیتهم هی الكراهیة والقتل والنهب. لم یقموا بإنشاء مستشفى أو مدرسة لشعبهم خلال هذه الأربعین سنة ، فی الزلازل والفیضانات ، لم یغمروا بطانیة. كلهم حتى منعت المساعدات. ما الكثیر من الجهادیین وعمال الإغاثة الذین ذهبوا للإغاثة ، لكنهم لم یعودوا أبداً. وكان هؤلاء الأعداء الأعداء للأمة: لقد قتلوا الناس غیر المسلحین ، ولیس للمساعدة. یجب أن یموت الجمیع فی مكانهم! لأنهم أوقفوا وهم قوتهم العالمیة. أولئك الذین كانوا فی إخفاق مطلق أخفى الجمیع فی هذا الفشل! لم یكن هناك صرخة لأحد. فی حین یستطیعون بناء المدارس لمساعدة الزلازل فی الحصول على دعمهم الخاص للناس ، ولكن إذا فكر أحدهم فیما بینهم ، لكانوا قد تم تصحیحهم جسدیًا ، حتى لا ینتشروا للآخرین. لذلك فی الأربعین سنة الماضیة هم یتجولون! لیس لدیهم أی مساعدین غیر مساعدیهم. على الصعلوك أن یطلق رجالا ونساء من آل سعود والنیتاناهو والمنافقین! الثقة فقط فی ذراعیه. الولادة هی رسم كل أولئك الخاسرین فی العالم. هذه هی الطریقة التی یسیرون بها. بسبب أوهامهم ، هم أعداء الشعب.

Düşmənləri aldatmaq

İmam Səccadın dualarından biri belədir: Düşmənlərimizi axmaqlardan yaratdığımıza şükür. Bu iki ümumi nöqtəyə malikdir: biri alim və hikmətli olsaydı, Beatın düşməni olmayacaqdır. Çünki yaxşı davranışlarını və danışmalarını başa düşürlər, cəlb edilirlər. Amma başqa bir vacib cəhətdir ki, Əhli-Beytin düşmənləri ağılsızlığın yüksəkliyindədirlər və onların davranışı onların xeyrinə olduğundan daha zərərlidir. Bunlardan biri, Tramp'ın öz əlini yıxdığını görən Amerika qəbilə rejiminin düşmənləridir! Və beynəlxalq müqaviləni görmür. İslam İnqilabının kiçik və kiçik düşmənləri də eyni ziddiyyətlərə və dixotomiyalara malikdirlər: birliyini heç görmürlər. Bizim soundtrack qarşısında, minlərlə televizor və peyk var, lakin bizim mediya qazanmaq və mükafat ondan artıq digər bulud medyasıdır. Bir Hizbullah var, lakin dünyanın hər hansı bir partiyasından daha çox işləyir. Dünyanın müxtəlif tərəfləri və onların əksəriyyəti yalnız güclərini yaratmır, həm də öz aralarında münaqişələrə səbəb olur və onların təsirini azaldır. Respublikaçılar Partiyası Demokratlar, Sosial Demokratlar və Likud qarşısında, İşçi Partiyasına qarşı heç bir gücə malik deyil! İranın siyasi və mantıksız hərbi gücünə qarşı müqavimət göstərə bilməzlər. Rəqibləri ilə yalnız düşmənləri deyil, bir-birlərinə susamış olurlar. Və onlar bunu İrana verməyə çalışırlar. Onların fikrincə dostluq və məhəbbət bir aldatma və yalandır! Onu arxadan geri döymək istəyən hər kəslə dostuq. Qəlblərində nifrətdən başqa heç bir şey yoxdur, yalnız Allahdan nifrət etmir, həm də dostları və düşmənləri var! Özləri də nifrət edirlər. Kor münafiqlər mücahid xalqının adını qoydular! Ancaq bir il içində 17 min insanı öldürürlər. Qadın və uşaqların gözü önündə, vurulurlar. Bəziləri deyirlər ki, sola doğru yola yönəldilər və sağ tərəfdən daxil olurlar! Atışınıza vurmaq üçün. İran müxalifəti qırx nəfərdir: bu nifrətlə yaşamaq. Onlar heç vaxt imtina etmədi: özlərinə və ya onların xalqına xeyirxahlıq göstərin. Onların ideologiyası nifrət, qətl və talandır. Bu qırx il ərzində öz xalqı üçün xəstəxana və ya məktəb yaratmırdılar. Zəlzələ və daşqınlarda yorğan daşımırdılar. Bütün bunlar hətta kömək etməmişdi. Rifle gedən, lakin heç vaxt dönməyən bir çox cihadçı və köməkçi işçi. Bu millətin vəhşicəsinə düşmənlər idi: silahsız insanları öldürdilər, kömək etmirdilər. Hər kəs öz y

نوع اخبار :
برچسب ها : دشمنان احمق،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :