ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
اگر قرار باشد کسی صاحب خانه باشد، حتما آن قوم یا: گروه متجاوز آریایی ها، که از روسیه به ایران وارد شدند، نیستند! ایران تمدن 15هزار ساله دارد، در حالیکه قوم آریا، چهار هزار سال پیش، آنهم از کنار شرقی دریای خزر از: اوراسی وارد ایران شدند. اینکه چرا خود را برتر می دانند، یا بهتر از دیگران یا: صاحب اصلی ایران، علت گردنکشی آنها را باید حمایت هیتلر: در قرن بیستم  دانست که: خود را آریایی می دانست و: ایرانیان را هم فقط بعنوان: قوم آریا قبول داشت. اما واقعیت این است که هیچ قومی در ایران، بر دیگری برتری ندارد. چه آنان که به نام خلق عرب، سعی دارند مردم جنوب را تحریک کنند، و یا آنهایی که به نام قوم اریا، از حمله اعراب به ایران دم می زنند. هر دو اینها ایرانی هستند و: با هم برابر و در برابر قانون یکسان. نه تنها عرب و آریا، بلکه همه اقوام ایران محترم هستند، و هریک از آنها بخشی از تاریخ و جغرافیای ما بوده، و هویت ایرانی را تکمیل می کنند. در اسلام هم، هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد: آن سید قریشی با آن سیاه حبشی، نزد پیامبر و خدا یکسان بودند. در قران هم، برتری افراد به پارسایی آنها برمی گردد.(ان اکرمکم عندالله اتقیکم.) اما کوردلان منافق بدانند که: در حسرت بک آخ از سوی مردم ایران، خواهند سوخت! زیرا اگر اقوام ایرانی با هم دشمن هم بشوند، راه برای ورود آنها را هموار نخواهند کرد. جرثومه پلید آنها را در جاسوسی برای: عالم و آدم را از یاد نخواهند برد. خوب است تاریخ را بخوانند و: بدانند که این سرزمین آریایی نیست، که به بهانه آن بخواهند اعراب را تخطئه کنند، و بعد قکر کنند: عرب خوزستانی اینهمه یاوه گویی های: آنها را نسبت به اعراب فراموش کند، و به دلسوزی های اخیر آنها دلخوش باشد. ایران در واقع یعنی تمام جهان! یعنی اصلا غیر ایرانی وجود ندارد. فقط آنهاییکه در فکر خیانت به ایران هستند، ضد ایرانی هستند! و الا از شرق و غرب عالم، همه یا ایرانی هستند یا ایرانی تبار. زیرا که همه آنها از تسل یک پدر و مادر هستند. تفاوت آنها بایکدیگر: فقط برای این است که همدیگر را بشناسند. تاریخ انبیا نشان می دهد که: اولاد آدم ع بارها منقرض شدند، و عذاب الهی آنها را از بین برد. آخرین عذاب الهی جمعی که نازل شد: طوفان حضرت نوح بود. نوح ع ماموریت یافت فقط: مومنان را سوار کشتی کند حتی: پسر خود را که مومن نبود، رها کرد تا در طوفان غرق شود. همه جهان را آب گرفت و: همه شهرها زیر آب رفت. همه آنها دفن شدند! جز کسانی که در کشتی بودند و: کشتی نوح هم در محدوده ایران، بر زمین نشست(حدود نه هزار سال پیش) اینکه برخی آن را در روسیه، یا در ترکیه وعراق می دانند، بدلیل آن است که زمین، پس از طوفان دارای: رانش های فراوانی بوده، بطوریکه نقاطی را از هم دور و: برخی نقاط را به هم نزدیک کرده است. و اکنون شهرهایی که سر از: خاک نرم رسوبی طوفان آن روز، بیرون میاورند بخوبی داستان را بیان می کنند. لذا از ایران بود که اقوام پراکنده شدند. بعد از پراکندگی دوباره راهی ایران شدند. مثل حادثه ای که در قرن نوزدهم و بیستم، اتفاق افتاد و مهاجرت به آمریکا سرعت گرفت. ولی الان تمایل بازگشت ها به زادبوم اصلی شان، باعث ناآرامی ها در جهان می شود. بنابر نقل قولی نژاد سامی، از فرزندان اول نوح یعنی سام، هستند. نژاد های زرد و سرخ و سیاه هم، از فرزندان دیگر ایشان. در حدود شش هزار سال پیش، حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل را، از ایران به عربستان برد! به همین دلیل اولاد اسماعیل را، قریش (قومی از کورش) می نامیدند. که با اعراب بومی تفاوت داشتند. اسحق پسر دیگرش را به فلسطین برد، که یعقوب و یوسف و یهودا(یهودیان) از نسل او هستند.


Who says: Arabs are not Iranians?

If someone is to be the owner of a house, then that people or: the aggressor group of the Aryans, who came from Russia to Iran, is not! Iran has a 15,000-year-old civilization, whiles the Aria people, four thousand years ago, arrived in Iran from the east of the Caspian Sea. Why they consider themselves superior or better than others: The main owner of Iran, the cause of their recklessness, should be Hitler's support: in the twentieth century, he considered himself an Aryan, and accepted the Iranians only as: the people of Aria. But the reality is that no people in Iran are superior to the other. Who, in the name of the Arab people, are trying to provoke the people of the south, or those who are called the people of Aria, from the Arab invasion of Iran? Both of these are Iranian and: equal with and equal to the law. Not only are Arabs and Aria, but all the people of Iran respected, each of them part of our history and geography, and completes the Iranian identity. In Islam, there is no ethnicity superior to other people: the same Seyed Qurashi was the same for the Prophet and God with that black hawk. In the Qur'an, the superiority of the people is returned to their righteousness. (But they do not believe that they will be burnt by the Iranian people! Because: if the Iranian tribes collide with each other, they will not pave the way for them to enter. They will not spoil them in spying for: the world and the people. It is good to read history: to know that this is not an Aryan land, under the pretext of which they want to defy the Arabs, and then they will say: Khuzestan Arabs are so angry: they forget about the Arabs and their recent compassion Be pleased. Iran is actually the whole world! That is, there is no non-Iranians at all. Only those who are betraying Iran are anti-Iranians! And from the east and west of the world, all are either Iranian or Iranian. Because: they are all parents of a parent. Their difference is different: just to know each other. The history of the prophets shows that: the descendants of Adam were often extinct, and their divine retribution destroyed them. The last divine punishment of the collective that was revealed was Noah's storm. Noah found the mission only: to take the believers on a ship, even: he left his son who was not believer to drown in the storm. The whole world was flooded, and all the cities went underwater. They were all buried! Except those who were on the ship: Noah's ship was in Iran (about nine thousand years ago), some of which are known in Russia, or in Turkey and Iraq, because the land after the storm has: There are many drifts, so that they are points away from each other: they bring some points together. And now the cities that are headed out by: the soft sedimentary soils of the storm of that day are well outlining the story. So it was from Iran that the nations were scattered. After the dispersal, they returned to Iran. It was like an incident that occurred in the nineteenth and twentieth centuries, and immigration to the United States accelerated. But now the desire to return to their original birthplace is causing unrest in the world. According to Sami origin, they are from the first sons of Noah, Sam. Yellow and: red and black breeds, from their other sons. About six thousand years ago, Prophet Ibrahim took his son Ismail from Iran to Saudi Arabia! For this reason, the children of Ishmael were called Qurashi (a tribe of Cyrus). Which: differed from indigenous Arabs. Isaac took his son to Palestine, whom Jacob and Joseph and Judah (Jews) are from his generation.

من یقول: العرب لیسوا إیرانیین؟

إذا كان شخص ما هو صاحب المنزل ، فإن ذلك الشخص أو: جماعة المعتدین من الآریین ، الذین جاءوا من روسیا إلى إیران ، لیسوا كذلك! لدى إیران حضارة عمرها 15000 عام ، فی حین أن شعب الأریا ، قبل أربعة آلاف عام ، وصل إلى إیران من شرق بحر قزوین. لماذا یعتبرون أنفسهم متفوقین أو أفضل من الآخرین: یجب أن یكون مالك إیران الرئیسی ، سبب تهورهم ، دعم هتلر: فی القرن العشرین ، اعتبر نفسه آریًا ، وقبل الإیرانیین فقط على أنهم: أهل آریا. لكن الحقیقة هی أنه لا یوجد شعب فی إیران متفوق على الآخر. الذین ، باسم الشعب العربی ، یحاولون استفزاز أهل الجنوب ، أو أولئك الذین یطلق علیهم شعب أرییا ، من الغزو العربی لإیران. كلاهما إیرانیان: یساوی القانون ویساویه. لا یقتصر الأمر على العرب والأغنیة ، بل یحترم كل شعب إیران ، كل واحد منهم جزء من تاریخنا وجغرافیتنا ، ویكمل الهویة الإیرانیة. فی الإسلام ، لا یوجد عرق متفوق على الآخرین: نفس السید القرشی كان هو نفسه بالنسبة للنبی والله مع ذلك الصقر الأسود. فی القرآن ، یعود تفوق الناس إلى برهم (لكنهم لا یعتقدون أنهم سیحرقون من قبل الشعب الإیرانی! لأنه إذا اصطدمت القبائل الإیرانیة ببعضها ، فلن تمهد الطریق أمامهم للدخول. لن تفسدهم فی التجسس من أجل: العالم والشعب. من الجید قراءة التاریخ: أن نعرف أن هذه لیست أرضًا آریة ، بحجة أنها ترید أن تتحدى العرب ، ثم یقولون: خوزستانی العرب غاضبون جدًا: إنهم ینسون العرب ، وتعاطفهم الأخیر كن سعیدا. إیران فی الواقع هی العالم كله! هذا یعنی أنه لا یوجد غیر إیرانی على الإطلاق. فقط أولئك الذین یخونون إیران هم ضد الإیرانیین! ومن الشرق والغرب من العالم ، كلها إما إیرانیة أو إیرانیة. لأنهم جمیعًا أولیاء أحد الوالدین. فرقهم مختلف: فقط لمعرفة بعضهم البعض. یبین تاریخ الأنبیاء أن: أحفاد آدم انقرضوا فی كثیر من الأحیان ، ودمرت لهم عقابهم الإلهی. آخر عقاب إلهی للجماعة التی تم الكشف عنها كانت عاصفة نوح. وجد نوح المهمة فقط: أن یأخذ المؤمنین على متن سفینة ، حتى: ترك ابنه الذی لم یكن مؤمنا لیغرق فی العاصفة. غمر العالم كله ، وغمرت جمیع المدن تحت الماء. كانوا جمیعا مدفونین! ما عدا أولئك الذین كانوا على متن السفینة: سفینة نوح كانت فی إیران (حوالی تسعة آلاف سنة) ، وبعضها معروف فی روسیا ، أو فی تركیا والعراق ، لأن الأرض بعد العاصفة: هناك العدید من الإثارة ، بحیث تكون نقطة بعیدة عن بعضها البعض: فهی تجمع بعض النقاط معًا. والآن المدن التی یرأسها: التربة الرسوبیة الناعمة للعاصفة فی ذلك الیوم ، توضح هذه القصة جیداً. لذلك كان من إیران أن الدول مبعثرة. بعد التشتت ، عادوا إلى إیران. كان الأمر أشبه بحادثة وقعت فی القرنین التاسع عشر والعشرین ، وتسارعت الهجرة إلى الولایات المتحدة. لكن الآن الرغبة فی العودة إلى مسقط رأسها الأصلی تسبب اضطرابات فی العالم. وفقا للاقتباس ، السباق سامی هو من أول أبناء نوح وسام. السلالات الصفراء والحمراء والسوداء ، من أبنائهم الآخرین. قبل حوالی ستة آلاف سنة ، أخذ النبی إبراهیم ابنه إسماعیل من إیران إلى المملكة العربیة السعودیة! ولهذا السبب ، كان أطفال إسماعیل یدعون قوراش (قبیلة كورش). التی اختلفت عن العرب الأصلیین. أخذ إسحق ابنه إلى فلسطین ، الذین هم یعقوب ویوسف ویهودا (الیهود) من جیله.

Kim deyir: Ərəblər İranlılar deyil?

Kimsə bir evin sahibidirsə, onda bu insanlar və ya: Rusiyadan İrana gələn Aryalıların təcavüzkar qrupu deyil! İran 15 min illik bir mədəniyyətə sahibdir, dörd min il bundan öncə Aria xalqı Xəzər dənizinin şərqindən İrana gəldi. Niyə onun üstün bilirdi, və ya daha yaxşı: orijinal sahibi İran, onlar XX əsrdə Hitler dəstək var təkəbbür onun Aryan bilirdi ki, bilirdi, çünki: Arya razılaşdırılmış yalnız xalq kimi İran. Ancaq reallıq ki, İranda heç bir insan bir-birindən üstün deyil. Hər ikisi də İranlıdır və qanunla bərabər və bərabərdir. Ərəblər və Aria deyil, bütün İran xalqı hörmət qazanmış, onların hər biri bizim tariximizin və coğrafiyamızın bir hissəsidir və İranlı şəxsiyyətini tamamlamışdır. İslamda digər insanlardan üstün bir etnik varlıq yoxdur: eyni Seyyid Kurashi Peyğəmbər və Allah üçün həmin qara şah ilə eyni idi. Quranda insanların üstünlüyü onların salehliyinə qaytarılır (lakin onlar İran xalqı tərəfindən yandırılacaqlarına inanmırlar! Onlar İran xalqının düşmənləri əgər Çünki, onlar üçün yol açacaq. Onlar dünya və insanlar üçün casusluq içində onları korlamazlar. Yaxşı tarixi oxumaq: bilirik ki, Aryans torpaq, onlar ərəblər rədd etmək istəyirik və bəhanə sonra Qkr Xuzistan ərəblər bütün bu hədyan: onlar son üçün şəfqət Ərəblər unutmaq qarşı, və Xoş gəlin. İran əslində bütün dünyadır! Yəni, heç bir İranlılar yoxdur. Yalnız İrana xəyanət edənlər anti-iranlılardır! Dünyanın şərqindən və qərbindən İran və ya İranlılar var. Çünki hamısı valideynlərin valideynləri. Onların fərqləri fərqlidir: bir-birlərini bilmək. peyğəmbərlər Adəmin bir çox nəsli sönmüş oldu göstərir ki, məhv onlara əzab buyurun. Nuhun fırtınası, ortaya çıxarılan kollektivin son ilahi cəzasıdır. Bütün dünya su altında qaldı və bütün şəhərlər su altında qalıblar. Hamısı dəfn edildi! Gəmidə o idi başqa İran intervalında Nuhun Gəmisi torpaq, çünki fırtına var sonra Rusiya və ya Türkiyə və İraq bəzi, siz bilirsiniz ki, (təxminən doqquz min il əvvəl) endi: Drift bu günə qəd

نوع اخبار :
برچسب ها : چه کسی می گوید: عربها ایرانی نیستند؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :