ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

براساس آخرین آمار، 12هزار امامزاده، و بقاع متبرکه، در ایران وجود دارد. لذا برای اطلاع عموم لازم است که: نمایشگاهی بزرگ تشکیل شود و: اداره اوقاف نسبت به معرفی: شایسته آنان اقداماتی انجام دهد. بدیهی است که بارگاه امام رضا ع و: آستان قدس رضوی می تواند: نقش مهمی در آن داشته باشد . زیرا این امر علاوه بر افزایش اطلاعات عمومی، نسبت به جذب گردشگری هم، کمک شایانی دارد. دومین بقعه مبارکه در ایران اسلامی، متعلق به خواهر گرامی ایشان در قم، سومی هم برادر بزرگتر ایشان در شیراز است. اگر همه استانها دارای بقعه باشند، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، جای مناسبی برای این کار است. مثلا در غرفه استان تهران، می توان به بقعه مبارکه حضرت عبدالعظیم، یا امامزاده صالح تجریش، بعنوان نماد اصلی و تعداد سیصد بقعه دیگر هم اشاره کرد. تاریخچه و اصالت آنها را معرفی نمود، زیرا این امر لازمه رشد اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد. علاوه بر ایران، در عراق و سوریه، عربستان و یمن، لبنان و مصر هم، این بقاع وجود دارند که باید: رشد منطقی و ارتباط: آنها را بایکدیگر تبیین کرد. سکوت طولانی در تبیین این مسائل، یا کم اهمیت نشان دادن آن مسائل، تخریب بنیان های فکری و اجتماعی را، در پی خواهد داشت زیرا: دشمنان بر روی جعلی بودن و: ساختگی آنان در زمان ما، اصرار دارند و تصور می کنند: امری صوری و اعتباری می باشد. در حالیکه براساس مستندات تاریخی، همه آنها دارای خط سیر و: شجره نامه مشخصی هستند. بطور کلی احترام به افراد دینی وابسته: به رهبران هر زمان امری معمولی و عادی است. لذا از قبرستان بقیع که تقریبا، اولین قبرستان مسلمانان است، می توان فهمید که 14قرن، برای این بنا ها زمان زیادی نیست! زیرا همه اطلاعات آنها، با وجود تخریب ضد بشری آل سعود، موجود است. پیامبر و ائمه از آنجهت به: این امر اهمیت می دادند که: سوره کوثر برای آن نازل شده و: می گوید با اینکه دشمنان، انتظار دارند موضوع پیامبر تمام شود، ولی خداوند اراده کرده، آن را گسترش دهد و: بهترین کسان برای گسترش آن انتخاب شدند، که ائمه طاهرین هستند. کربلا و نجف و سامرا و ..، همه اینها نشان می دهد که: حفظ بقاع، معادل حفظ اسلام بوده است و: لذا کسانی که بهر نحوی مبادرت به: تخریب آنها می کنند، از اساس با اسلام مخالف هستند! و به این وسیله می خواهند: خشم خود را از توسعه اسلام نشان دهند، گرچه مانند آل سعو وداعش، در ظاهر شعارهای اسلامی هم بدهند. ازمنظر شیعه و به فتوای امام خمینی ره، کسانی که به پیامبر اسلام توهین کنند، مستوجب مرگ هستند: چنانچه در مورد سلمان رشدی اعلام شد. لذا کلیه وهابیون، مخصوصا آنهاییکه به دنبال تخریب آرامگاه پیامبر هستند، از سلمان رشدی بدتر هستند. تاریخ نشان می دهد که بقعه امامان، و امامزادگان، کانون های مبارزه برعلیه ستم بوده اند. در دیار علویان یعنی: گیلان ومازندران بیشترین بقعه ها را داریم، زیرا براثر ظلم کافران در مکه و مدینه، و قتل عام چند باره مردم آن، مبارزان راهی مناطق دیگر می شدند. ایرانیان پذیرای مهربانی برای آنان بودند. حتی یکی از پیشنهاد ها به: امام حسین ع هم، رفتن به یمن یا ایران بوده است. این نشان می دهد گرچه شخص امام حسین ع، ماموریت داشت تا در کربلا شهید شود، ولی نوادگان ایشان با کمک ایرانیان، و افرادی چون مختار ثقفی، انتقام گرفتند و توانستند: موانع گسترش اسلام را از بین ببرند. اینها مطالبی است که گفته نشده، یا کم گفته شده، و لازم است همه ساله نمایشگاه عظیمی: از آنها در سطح داخلی و بین المللی تشکیل شود. مطمئنا، ارزش فرهنگی و اقتصادی: چنین نمایشگاهی بسیار پربار تر از دیگر: نمایشگاههای موجود خواهد بود.

Thousands of Imam Zadeh in one place

According to the latest statistics, there are 12,000 Imam Zadeh, and Bekaa Ambarkah, in Iran. Therefore, it is necessary for the general public to: form a large exhibition and: Endowment Office to introduce: they deserve to do something. Obviously, Imam Reza's door: Astan Quds Razavi can have an important role in it. Because this, in addition to raising public information, is also a great help in attracting tourism. The second monastery of Mobarakeh in Islamic Iran, belonging to her dear sister in Qom, is the third largest brother of her in Shiraz. If all the provinces have tombs, the International Fair of the City of Abu Dhabi is a good place to do this. For example, in the pavilion of Tehran province, you can refer to the tomb of Mubarak, Abdul Azim, or Imamzadeh Saleh Tajrish, as the main symbol and the other three hundred other monuments. They introduced their history and originality, because this is necessary for the economic and cultural growth of society. In addition to Iran, in Iraq and Syria, Saudi Arabia, Yemen, Lebanon, and Egypt, there are also so many things that need to be: logical growth and communication: explaining them one by one. The long silence in explaining these issues, or the lack of importance of demonstrating those issues, will lead to the destruction of intellectual and social foundations, because: the enemies are forged and: insane in our time, insist and imagine: Face and credit. While based on historical documentation, they all have trajectory and: a certain pedigree. In general, respect for religious people is dependent on: leaders at all times ordinary and ordinary. Therefore, from the Baqih Cemetery, which is approximately the first Muslim cemetery, it can be understood that for 14 centuries, there is not much time for these buildings! Because all their information, despite the anti-human destruction of al-Saud, is available. The Prophet and the Imams, in order to: It was important that: Surah al-Kusar was revealed to him: He says that while the enemies expect the Prophet's cause to end, but God wills, expand it, and: best the expansion was chosen, which is the Tahirist Imams. Karbala and Najaf and Samarra ... all this shows that maintaining the Bekaa is equivalent to preserving Islam and, therefore, those who are in any way trying to: destroy them, are opposed to Islam in principle! And they want to: show their anger over the development of Islam, albeit like Islamic Saud and ISIS, they also seem to give Islamic slogans. From the Shi'a point of view and to the fatwa of Imam Khomeini, those who insult the Prophet Muhammad would have to die: as stated in Salman Rushdie. Therefore, all the Wahhabis, especially those seeking to demolish the tomb of the Prophet, are worse than Salman Rushdie. History shows that the tomb of the Imams, and the Imam Zadegan, has been centers of struggle against oppression. In the Diwali of the Alawites, Gilan and Masandran, we have the most monuments, because the fighters came to other areas because of the oppression of the infidels in Mecca and Medina, and the massacre of its people in the long run. Iranians embraced kindness for them. Even one of the suggestions was to: Imam Hussein Aw, to go to Yemen or Iran. This suggests that although Imam Hossein's mission was to be martyred in Karbala, his grandsons took revenge with the help of the Iranians and people like Mokhtar Saqafi, who were able to: remove the obstacles to the spread of Islam. These are essays that have not been mentioned, or have been said a little, and it is imperative that huge exhibitions be held every year: on the national and international levels. Certainly, the cultural and economic value: such an exhibition will be much more productive than the other: Exhibits will be available.

آلاف الإمام زاده فی مكان واحد

ووفقا لأحدث الإحصاءات، هناك 12،000 الإمام زاده، والبقاع أمبركاه، فی إیران. ولذلك، من الضروری لعامة الناس أن: تشكیل معرض كبیر و: مكتب الهبات لتقدیم: أنها تستحق أن تفعل شیئا. ومن الواضح أن باب الإمام رضا: أستان قدس رضوی یمكن أن یكون له دور هام فی ذلك. لأن هذا، بالإضافة إلى زیادة المعلومات العامة، هو أیضا مساعدة كبیرة فی جذب السیاحة. والدیر الثانی للمباركة فی إیران الإسلامیة، الذی ینتمی إلى أختها العظیمة فی قم، هو ثالث أكبر شقیق لها فی شیراز. إذا كانت جمیع المحافظات لدیها مقابر، فإن المعرض الدولی لمدینة أبوظبی هو مكان جید للقیام بذلك. على سبیل المثال، فی جناح محافظة طهران، یمكنك الرجوع إلى قبر مبارك، عبد العظیم، أو إمام زاده صالح تجریش، والرمز الرئیسی وغیرها من ثلاثمائة الآثار الأخرى. لقد عرضوا تاریخهم وأصالتهم، لأن ذلك ضروری للنمو الاقتصادی والثقافی للمجتمع. بالإضافة إلى إیران، فی العراق وسوریا والمملكة العربیة السعودیة والیمن ولبنان ومصر، وهناك أیضا الكثیر من الأشیاء التی تحتاج إلى أن تكون: النمو المنطقی والاتصالات: شرح لهم واحدا تلو الآخر. إن الصمت الطویل فی شرح هذه القضایا، أو عدم أهمیة إظهار تلك القضایا، سیؤدی إلى تدمیر الأسس الفكریة والاجتماعیة، لأن: الأعداء مزورة و: مجنون فی عصرنا، یصرون ویفكرون: الوجه والائتمان. فی حین تستند على الوثائق التاریخیة، لدیهم جمیعا مسار و: نسب معینة. وبصفة عامة، فإن احترام الشعب الدینی یعتمد على: القادة فی جمیع الأوقات العادیة والعادیة. لذلك، من مقبرة البقیه، التی هی تقریبا المقبرة الإسلامیة الأولى، یمكن أن یكون مفهوما أنه لمدة 14 قرنا، لیس هناك الكثیر من الوقت لهذه المبانی! لأن كل ما لدیهم من معلومات، على الرغم من تدمیر آل سعود، هو متاح. النبی والأئمة، من أجل: كان من المهم أن: سورة القصار كشف له: یقول أنه فی حین أن الأعداء یتوقعون أن ینتهی قضیة النبی، ولكن الله سوف، توسیعه، و: أفضل تم اختیار التوسیع، وهو الأئمة الطاهریین. وكربلاء والنجف وسامراء ... كل هذا یدل على أن المحافظة على البقاع تعادل الحفاظ على الإسلام، وبالتالی فإن أولئك الذین یحاولون بأی حال من الأحوال: تدمیرهم، یعارضون الإسلام من حیث المبدأ! ویریدون: إظهار غضبهم على تطور الإسلام، وإن كانوا مثل السعودیین الإسلامیین وداعش، فإنهم یقدمون أیضا شعارات إسلامیة. من وجهة نظر الشیعة وفتوى الإمام الخمینی، أولئك الذین یهانون النبی محمد یجب أن یموت: كما جاء فی سلمان رشدی. لذلك، كل الوهابیین، وخاصة أولئك الذین یسعون إلى هدم قبر النبی، أسوأ من سلمان رشدی. ویظهر التاریخ أن قبر الأئمة، والإمام زادیجان، كانت مراكز النضال ضد القمع. فی الدیوالی من العلویین، جیلان وماسندران، لدینا معظم الآثار، لأن المقاتلین جاءوا إلى مناطق أخرى بسبب قمع الكفار فی مكة والمدینة المنورة، ومذبحة شعبها على المدى الطویل. رحب الإیرانیون بهم بلطف. حتى أحد الاقتراحات كان: الإمام الحسین أو، للذهاب إلى الیمن أو إیران. وهذا یشیر إلى أنه على الرغم من أن مهمة الإمام حسین استشهد فی كربلاء، فإن أحفاده انتقموا بمساعدة الإیرانیین وشعب مثل مختار سقافی، الذین تمكنوا من: إزالة العقبات أمام انتشار الإسلام. وهذه مقالات لم تذكر، أو قیل عنها قلیلا، ولا بد من إقامة معارض ضخمة كل عام: على الصعیدین الوطنی والدولی. بالتأكید، القیمة الثقافیة والاقتصادیة: سیكون هذا المعرض أكثر إنتاجیة بكثیر من الآخر: المعارض ستكون متاحة.

Minlərlə İmam Zadənin bir yerdə

Son statistik məlumatlara görə, İranda 12 min imam Zadeh və Bekaa Ambarkah var. Buna görə, ümumi ictimaiyyət üçün: böyük bir sərgi yaratmaq lazımdır və: Təqdim etmək üçün Müvəqqəti Büro: Bir şey etməyi haqq edirlər. Aydındır ki, İmam Rza'nın qapısı: Astan Quds Razavi bu sahədə əhəmiyyətli bir rol oynaya bilər. Çünki ictimai məlumatların artması ilə yanaşı turizm də cəlb etməkdə böyük köməkdir. İslam İran'daki Mobarakeh'ün ikinci monastırı, Qom'taki sevgili bacısına ait, Şiraz'taki üçüncü böyük qardaşıdır. Bütün illerin türbələri varsa, Abu Dabi şəhərinin Beynəlxalq Sərgisi bunu etmək üçün yaxşı bir yerdir. Məsələn, Tehran kabinəsi, Həzrəti Əbdül müqəddəs ziyarətgahı ola bilər, və ya əsas simvolu kimi Zadeh Saleh Tajrish və abidə üç digər qeyd edib. Onlar öz tarixi və özgünlüklərini təqdim etdilər, çünki bu, cəmiyyətin iqtisadi və mədəni inkişafı üçün zəruridir. İran, İraq və Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Livan və Misirlə yanaşı çox şeylər də var: məntiqi böyümə və ünsiyyət: onları bir-bir izah etmək. Long məsələləri izah sükut, və ya saxta və zaman Sınaq onlara düşmən israr və hesab edirəm, çünki səbəb olacaq məsələləri intellektual və sosial əsasları məhv, ən azı əhəmiyyəti: bir şey Üz və kredit. Tarixi sənədlərə əsaslanaraq, onların hamısı traektoriya vəəyyən bir damazlıq var. Ümumiyyətlə dini insanların hörməti hər zaman adi və adi bir liderdir. Buna görə, təxminən ilk Müsəlman qəbiristanlığı olan Baqih Qəbiristanlığından 14 əsr üçün bu binalar üçün çox vaxt yoxdur! Çünki bütün məlumatlar, əl-Səudun məhvinə baxmayaraq mövcuddur. . Surəsi nozzle üçün Kausar və: düşmən Peyğəmbərin bütün mövzusunu gözləmək

سید احمد حسینی ماهینی     mahinnews.ir

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :