ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

چرا همه اقوام ایرانی هستند؟

شاید اینکه بشنوید: اسپانیا همان اصفهانی ها بوده! یا کراواسی همان خراسانی و: گل همان گیل و: جرمانی همان کرمانی، تعجب کنبد. یا اگر بشنوید انگلستان و صربستان، لهستان و مجارستان از: استان های ایران بوده، شگفت زده شوید! اما واقعیت این است که: همه اقوام جهان ایرانی بودند! و ایران بزرگ، همان دنیای امروز است. برای اثبات این نظریه، سه راهکار وجود دارد:اول اینکه تمام اقوام جهان، شامل ماد ها ، پارت ها ، سکا ها ، هند و اروپایی از: کنار رود ارس آمده، و در جهان پخش شده اند. زیرا وقتی طوفان نوح (حدود 9هزار سال پیش) آمد، تمام زمین را آب فراگرفت. و شهرها زیر رسوبات طوفان مدفون شدند. باستان شناسان می توانند: در تمام نقاط جهان، با کنار زدن لایه های رسوبی، به این شهر ها یا گنج ها دست پیدا کنند. بعد از طوفان، کشتی حضرت نوح در کوه جودی، که به معروفترین قول ها، کنار رود ارس هست، بر زمین مستقر شد. لذا در همانجا زندگی و: زاد ولد را آغاز کردند. در طول تاریخ با افزایش جمعیت، راهی مکان های دیگر شدند. این افراد با رانش زمین، در میان 5قاره ادامه حیات دادند. نظریه دوم می گوید: اسکندر مقدونی که: تا هندوستان را فتح کرده بود، در مسیر بازگشت دستور می دهد: از هر قسمت ایران، گروههای سلحشور را، به مناطق اروپایی مهاجرت بدهند: کرمانیان (نژاد هند و ژرمن)  و اصفهانیان (ویزگیت های اسپانیا)و: خراسانیان و گیلان (گل ها) از آن جمله هستند. و اما نظر سوم می گوید: قوم یاجوج و ماجوج که: به وسیله دیوار چین محصور شده بودند: (توسط ذوالقرنین) توانستند از دیوار عبور کنند، و به کشتار و جنگ های وسیع، در کره و ژاپن و چین بپردازند. نهایتا به صورت مغولان، به سوی ایران حمله نمایند. در زمان حمله مغول مردم ایران سه دسته شدند: عده ای مبارزه کردند و کشته شدند. عده ای همکاری یا سکوت نمودند و باقی ماندند. عده ای هم فرار کردند. فراریان اغلب از اقشار فرهیخته، و طبقات ثروتمند بودند. ولی از ترس کشته شدن، بصورت گمنام فرار کردند. اغلب آنها هم به اروپا رفتند. کتب و اسناد و دارایی های خود را هم، به آنجا منتقل کردند.یکی از مشهورترین فراریان، سعدی شاعر بزرگ ایران است! که در سالهای حمله مغول به شیراز، در حلب و شامات، گلستان و بوستان خود را می نوشت. هجوم ایرانیان به اروپا، موجب تحولات وسیعی در اروپا شد. اولا اروپای قرون وسطی، با علم و ادب آشنا شد، بطوریکه بهترین کتب ما، اکنون در موزه های فرانسه و انگلیس، اسپانیا و آلمان نگهداری می شود. زیرا ایرانیان برای ناشناس ماندن، علوم خود را بنام وایکینگها، و یا ایتالیایی ها منتشر می کردند. اخیرا هم مشخص شده که لباس وایکینگ ها نقش الله داشته، به نام علی هم، باخط کوفی، مزین بوده. در کلیه صلیب های اروپایی، کلمه بسم الله حک می شده. خیلی از آرا فیلسوفان ایرانی را، بنام ارسطو و اقلاطون منتشر کردند. این نوشته ها چندین جلد متاب شد، کسی نبود از این ها بپرسد: زمان ارسطو وافلاطون، کاعذ نبود تا چه رسد به کتاب! این روش در زمان انیشتین هم، ادامه یافت: پرفسور حسابی و هشترودی، کتب عربی ریاضیات خیام، را بنام پاسکال و یا: انیشتین منتشر می کردند. ویندوز هم طرح دانشجویی: دو ایرانی بود که چون: در امریکا نمی توانستند: بنام خود فعالیت کنند، بنام بیل گیتس، هم اتاقی دوران دانشجویی خود! ثبت کردند. می بینیم تربیت مدیر برای جهان، از ابتدای تاریخ وظیفه ایران بوده! الان نیز مدیران ارشد و: متخصصان بنام تمام کشورها، ایرانی هستند. که البته بجای قدر دانی، آنها را بعنوان فرار مغزها، توبیخ می کنند تا: از بازگشت به ایران، منصرف کنند.

Why are all Iranian people?

Maybe you can hear: Spain was the same Isfahan! Or Kravashi is the same Khorasani: And the flower of the same Gil: Germani is the same Kermani, wonder. Or if you hear England and Serbia, Poland and Hungary from: Iran's provinces, be amazed! But the fact is: all the relatives of the Iranian world! And the great Iran is the same world today. To prove this theory, there are three solutions: First, all the world's peoples, including Medes, Parthians, Sechas, Indians and Europeans, came from the Aras River, and spread throughout the world. For when the storm of Noah (about 9,000 years ago) came, the whole earth was flooded with water. And cities were buried under storm sediments. Archaeologists can: Get rid of these cities or treasures by pushing down sedimentary layers around the world. After the storm, the ship of Noah in the mountain of Judy, which, according to the most prominent promises, settles down Aras, landed on the ground. So where they lived and started:  to grow up. Throughout history, with increasing population, they moved to other places. These people survived the thrusts of the five continents. The second theory says that Alexander of Macedonia, who: Conquered India, ordered the return journey: from all parts of Iran, to liberate the militant groups into European regions: the Kermans (Indians and Germans) and the Isfahanites (Wisgites Spain) and: Khorasanian and Gilan (flowers) are among them. But the third comment says: "The people of Yagua and Major, who were surrounded by the wall of China: (by Zul Qarrin) they were able to cross the wall, and to wage massacres and wars in Korea, Japan and China. Eventually attacking Iran as:  Mongols. During the Mongol invasion, the people of Iran were divided into three categories: some were fought and killed. Some collaborated or remained silent. Some also escaped. The fugitives were often educated classes and wealthy classes. But they fled from the fear of being killed. Most of them went to Europe. They also transmitted their books, documents and assets. One of the most famous fugitives, Sa'di, is the great poet of Iran! During the years of the Mongol invasion of Shiraz, he wrote in Aleppo and Shamat, Gulistan and Bustan. The Iranian invasion of Europe brought about a great deal of change in Europe. First, medieval Europe met with science and literature, so that our best books are now kept in museums in France, England, Spain and Germany. Because Iranians published their sciences called Vikings, or Italians for anonymity. It has also recently been noted that Viking dresses have the role of Allah, Ali, also known as Kofi, is embroidered. In all the European crosses, the word of the Basmalah was carved. Many Iranian philosophers published Aristotle and Plateau. These writings came up with several volumes, nobody asked them: Aristotle's and Apollonian's time did not come up, let alone book! This method continued at Einstein's time: Professor Hassbadi and Hashtroudi, the Arabic books of mathematics Khayyam, were published by Pascal or Einstein. Windows Student Plan: There were two Iranians who, because: In America, they could not: act on their own, called Bill Gates, a roommate of their student age! Recorded. We see that educating the director for the world from the beginning of history is the duty of Iran! Now senior executives and: experts in all countries are Iranians. Instead of appreciating them, they repent of them as escaping the brains to give up returning to Iran.

لماذا كل الجماعات العرقیة؟

قد تسمع: وكانت اسبانیا اصفهانی نفسه! أو Kravasy نفس الخراسانی والزهور كما جیل: Jrmany نفس كرمانی، مفاجأة مجال الجودة. أو، إذا كنت تسمع انجلترا وصربیا وبولندا والمجر: محافظات إیران، مفاجأة! ولكن الحقیقة هی أن كل الشعوب الإیرانیة فی العالم! وإیران الكبرى فی العالم الیوم. لأنه عندما الفیضان (حوالی 9000 سنة)، غطت المیاه كل الأرض. ودفنت المدن تحت عاصفة الرواسب. یمكن علماء الآثار فی جمیع أنحاء العالم، دفع الطبقات الرسوبیة، كنوز المدینة أو مكسب. بعد الطوفان، سفینة نوح على الجودی، والتی یتوقع أن تكون الأكثر شعبیة، على طول نهر أراس، والمنتشرة على الأرض. لذلك هناك حیاة: بدأت تربیة. طوال تاریخ الزیادات السكانیة، إلى أماكن أخرى كانت. هذه الانهیارات الارضیة شخصا، من 5 قارات واصلت حیاتها. وتقول النظریة الثانیة الكسندر المقدونی الذی غزا كانت الهند مرة أخرى على تتبع أوامر من أی جزء من البلاد، ومجموعات من المحاربین، ومناطق الهجرة الأوروبیة: Kermanian (الهندیة الجرمانیة) وEsfahanian (Vyzgyt من اسبانیا): Khorasanians وجیلان (الزهور) من بین هذه الدول. وأخیرا، لالمغول لمهاجمة إیران. فی وقت الغزو المغولی لإیران كانت ثلاث فئات: قاتلوا الناس ومات. ظلوا بعض التعاون أو الصمت. وفر آخرون. وكان معظم المنشقین المتعلمین الطبقات، والطبقات الغنیة. ولكن الخوف من التعرض للقتل، هرب مجهولة. وذهب معظمهم إلى أوروبا. خلال الغزو المغولی فی شیراز، فی حلب وبلاد الشام وإیران وكتب حدیقته. تدفق الإیرانی إلى أوروبا، وتتراوح التحسینات فی أوروبا. لأن الإیرانیین عدم الكشف عن هویته، ودعا الفایكنج العلم، أو تم اطلاق سراح الایطالیین. وفی الآونة الأخیرة، حدد الملابس الفایكنج لها دور الله، باسم علی، بخت كوفی، وقد تم تزیین. فی جمیع عبر الأوروبی، نقش علیه اسم الله. العدید من الفیلسوف الإیرانی اسمه أرسطو وأفرج عنه Aqlatvn. استغرق الأمر آینشتاین، تابع: حساب الأستاذ وHashtrood، والكتب العربیة والریاضیات، الخیام، اسم باسكال أو: تم نشر اینشتاین. كان الإیرانیون اثنین كما هو الحال فی أمریكا لا یمكن أن: مشروع Windows طالب اسمه الفعل، المعروف باسم بیل غیتس، دراسته الجامعیة الحجرة! سجلت. ونحن نرى مدیر التعلیم فی العالم، منذ بدایة اجب إیران! وأود أیضا أن كبار المسؤولین التنفیذیین والمختصین وجمیع الدول والإیرانی. ولكن بدلا من الاعتراف بها كما هجرة الأدمغة، التوبیخ ل: العودة إلى إیران، وتخلى.

Niyə bütün İranlılar var?

Bəlkə eşidirsiniz: İspaniya eyni İsfahan idi! Və ya Kravashi eyni Khorasani: Və eyni Gil çiçəyi: Germani eyni Kermani, möcüzə. Və ya İngiltərəni, Serbiyanı, Polşa və Macarıstanı eşitdiyiniz təqdirdə: İranın əyalətlərinə təəccüblənin! Amma əslində: İran dünyasının bütün qohumları! Böyük İran bu gün eyni dünyadır. Bu nəzəriyyəni sübut etmək üçün, üç strategiyaları var: Birincisi, Midiya, Parfiya, Seca və Hind-Avropa daxil olmaqla, bütün millətlər, Araz çayı və dünyada. Nuhun tufanı (təxminən 9000 il əvvəl) gəldiyi zaman bütün yer su ilə suya düşdü. Şəhərlər fırtına çöküntüləri altında torpağa verildi. Arxeoloqlar bunu edə bilərlər: Dünyadakı çöküntü qatını itələməklə bu şəhərlərdən və ya xəzinələrdən qurtarın. Daşqın sonra, ən məşhur olacaq Mount Judi, on Nuhun Gəmisi yerdə səfərbər olunub, Araz çayı boyunca edir. Yəni yaşadıqları yerlər böyüməyə başladılar. Tarix boyunca, əhalinin artması ilə digər yerlərə köçdülər. Bu insanlar beş qitənin itkisini yaşamışdılar. Kermanian (Hind-Alman) və Esfahanian (bir Vyzgyt: ikinci nəzəriyyə Alexander Hindistan ölkənin hər hansı bir hissəsi track sifariş geri idi fəth etdi Macedonian, döyüşçülər qrupları, Avropa rayonlarında miqrasiya deyir İspaniya) və: Khorasan və Gilan (çiçəklər) bunlardır. Nəhayət, İranı moğollar kimi hücum edir. Moğol işğalı zamanı İran xalqı üç kateqoriyaya bölündü: bəziləri döyüşüb öldürüldü. Bəziləri əməkdaşlıq edib səssiz qaldılar. 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
سه شنبه 18 دی 1397 02:31 ب.ظ
whoah this blog is excellent i really like reading your articles.

Keep up the great work! You realize, a lot of people are looking around for
this information, you could help them greatly.
شنبه 15 دی 1397 01:48 ب.ظ
You could definitely see your enthusiasm
within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who
are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
شنبه 15 دی 1397 06:19 ق.ظ
Hi there colleagues, how is everything, and
what you wish for to say regarding this piece of writing, in my
view its truly awesome designed for me.
چهارشنبه 12 دی 1397 02:07 ق.ظ
Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual
effort to produce a superb article… but what can I say… I hesitate
a lot and never seem to get anything done.
یکشنبه 2 دی 1397 10:45 ب.ظ
Awesome article.
پنجشنبه 29 آذر 1397 02:30 ق.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems
of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of
unique content I've either written myself or outsourced
but it appears a lot of it is popping it up all over the internet
without my authorization. Do you know any solutions to help reduce content from being stolen? I'd truly appreciate it.
سه شنبه 27 آذر 1397 04:32 ق.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
results. If you know of any please share. Thank you!
سه شنبه 1 آبان 1397 01:33 ق.ظ
I studied in a number of schools for acting.
پنجشنبه 26 مهر 1397 04:35 ق.ظ
Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup.
Do you have any solutions to prevent hackers?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :