ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ملت غرغرو

چرا اینطور شدیم؟ هرچه هم داشته باشیم، باز هم بیشتر غر می زنیم! اگر باران ببارد می گوییم: هوا خراب است. اگر نبارد، می گوییم: چه هوای آلوده و کثیفی! خدا هم از دست ما.  بیایید علت آن را پیدا کنیم و: کمی هم درس بگیریم و سعی کنیم: همیشه طلبکار نباشیم و: ژست اپوزیسیون نگیریم. البته یکی از دلایل این موضوع، آزادی بیان است یعنی قبلا که: نمی گذاشتند کسی حرف بزند، حالا که حرف می زند، نمی داند حریم آن کجاست. به همه کس بد و بیراه می گوید: تهمت می زند و آخر سر هم می گوید: نمی گذارند حرف بزنیم. دولت و ملت از مبارزه با فساد حرف می زنند، ولی چون به خلوت می روند! آن کار دیگر می کنند. عارف و صوفی، دم از می و شراب می زنند، اراذل و اوباش هم !  و همین ها به موقع، مخالف شرب خمر می شوند و: بالای منبر می روند و دیگران را نصیحت می کنند. سیگاری و غیر سیگاری، راجع به مضرات سیگار حرف می زنند! ولی روزانه یک میلیارد نخ سیگار مصرف می شود. اما دلیل دوم صدا و سیما است. چون خودش خط مشی ندارد! یا دارد ولی نمی تواند بخواند، رفتار خود را با ماهواره ها، متوازن کرده و یا در واقع: فکر می کند آنها با انتقاد، توانسته اند مخاطب جمع کنند. وباید اوهم این کار را بکند. اگربی بی سی یک دقیقه! را جع به گرانی حرف می زند، صدا و سیما با صد کانال رادیو تلویزیونی، از گرانی صحبت می کنند. اگر رادیو کلن یا رادیو آمریکا، راجع به برجام دو کلمه بگویند، صدا و سیما همه کارش را کنار می گذارد! و فقط برجام را نقد می کند. به همه خبرنگار ها هم، همین را یاد می دهند! می گویند برو و هرکسی را دیدی به چالش بکش، اگر خبرنگاری بدون چالش برگشت، اخراج می شود. اما بدتر از همه غریب نوازی است! کافی است یک مهمان خارجی، و یا توریست را ببینند. هرچه توریست از ایران تعریف می کند، آنها می گویند اشتباه می کنی! وضع خیلی خراب است. توریست می گوید شما نفت دارید، کشور ثروتمندی هستید، ایرانی می گوید: کاش نفت نداشتیم! عوضش مجبور می شدیم کار کنیم. الان بیکاری زیاد است. توریست می گوید : شما اثار تاریخی زیادی دارید، که ما حتی یک دهم آن را نداریم، جواب می شنود: آقا با همین ها سر مردم را کلاه می گذارند، و همه چیز را گران می کنند. دلیل بعدی برای روسای جمهور هست. بدترین بد اخلاقی ها، برای روسای جمهور است. در حالیکه در امریکا، همه روسای زنده دورهم جمع شدند، تا برای کمک به زلزله زده های آمریکایی، کاری بکنند در ایران در زمان ریاست جمهوری، برادر او را دستگیر می بیند و: بعد از ریاست جمهوری هم خودش را. جالب تر از آن اینست که: آن را سیاسی کاری هم میدانند. یعنی اگر در چین یا آمریکا، یکی را دستگیر کنند می گویند: ببینید آنها هیچ تبعیضی قائل نیستند! ولی در ایران می گویند: تسویه حساب سیاسی است. همه کار های مهم، در دوران ریاست جمهوری های قبلی، شروع و ادامه یافته ولی، در افتتاحیه آن طوری وانمود می کنند که: قبلا هیچ کاری نشده است. لذا در بین تمام این عوامل باید: عامل آخری را مهمتر بدانیم. زیرا حضرت علی ع میقرماید: مردم تابع دین رهبران خود هستند. هرچه آنان انجام دهند، دیگران تکرار می کنند. برای اینکه این بیماری درمان شود، تنها راه تمسک به قران است. قران می فرماید( قلیل من عبادی الشکور) از بندگان خدا، تعداد کمی شکر گزار هستند. بیایید شکر گزار باشیم، از خدا ممنون باشیم که: همه نوع ثروت سلامتی و امنیت، ذخایر زیر زمینی رو زمینی به ما داده است. وقتی از خدا شکر گزار شدیم، می بینیم باید از بندگان خدا هم، شکر گزاری کنیم. (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) و اگر شکر نکنیم، خدا آنها را از ما پس می گیرد: شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت، از کفت بیرون کند (لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید)

The grubby nation

Why did we get this? Whatever we do, we are even more immersed! If it rains, we say: the air is broken. If not, we say: what a dirty air! God is out of our hands. Let's find the reason for this: Let's take a little lessons and try to: do not always be a creditor and: do not grasp the opposition. Of course, one of the reasons for this is freedom of speech, that is, before that: they would not allow anyone to speak, now that he talks, he does not know where his privacy is. He says to all who are bad and bad: he slanders, and he says: "Let's not talk." The government and the nation are talking about fighting corruption, but as they go to rest! They will do the rest. The mystics and the Sufis, the tail of the wine and wine, the thugs also! And they are timely, opposed to drink, and they go to the top of the pulpit and advise others. Smokers and non-smokers talk about the dangers of smoking! But one billion cigarettes a day are consumed. But the second reason is the sound. Because he does not have a policy! Or it can not read, balances its behavior with satellites, or actually: they think they have been able to catch the audience with criticism. And he should do it. If BBC said one minute! Talking to the expensive speaker, VOA and Sima talk to Gregory with a hundred radio channels. If Radio Cologne or the American radio tells you two words about the performance, the sound and the SAME will put aside everything! And it only criticizes the outcome. The entire reporter also teach this! They say Go and see everyone challenged, if the reporter comes back without a challenge, he is fired. But worst of all, it's fun! Enough to see a foreign guest or a tourist. Whatever the tourists define from Iran, they say you're wrong! The situation is very bad. The tourist says you have oil, you are a rich country, Iran says: I wish we had no oil! We had to change it. There is a lot of unemployment now. "You have a lot of history, we do not even have a tenth of it," says the tourist. The answer is: "Sir, with that, they hug people and cost everything." The next reason for the presidents. The worst bad morals are for presidents. While in America, all of my live bosses gathered to do something to help the American earthquake, in Iran during his presidency, his brother was arrested and, after the presidency, himself. More interestingly, it is also a political affair. That is, if they arrest someone in China or the United States, they say: See they do not discriminate! But in Iran they say: political settlement. All the important work has begun and continued during the previous presidencies, but at the inauguration it pretends that: nothing has been done before. Therefore, among all these factors, we must consider the latter factor as more important. Because Imam Ali says: People are dependent on the religion of their leaders. Whatever they do, others repeat. For the disease to be treated, the only way to treat the Qur'an is. The Qur'an says: "Of the servants of Allah, few are thankful." Let's be grateful, thank God, for all kinds of wealth of health and security has given us underground deposits. When we are thanked for God, we see that we should thank the servants of God. () And if we do not give thanks, God will take them away from us: Thanks blessing, increase your blessing. Baptism of Nemat, out of the clutches

الدولة غروبی

لماذا حصلنا على هذا؟ كل ما نقوم به، ونحن أكثر منغمسین! إذا كان المطر، نقول: الهواء مكسورة. إن لم یكن، نقول: ما الهواء القذرة! الله هو خارج أیدینا. دعونا نجد السبب فی ذلك: دعونا نلقی بعض الدروس ومحاولة: لا یكون دائما الدائن و: لا فهم المعارضة. وبطبیعة الحال، أحد أسباب ذلك هو حریة التعبیر، أی قبل ذلك: لن تسمح لأحد أن یتكلم، الآن أنه یتحدث، وقال انه لا یعرف أین خصوصیته. یقول لكل من سیئ وسیئ: إنه یشن، ویقول: "دعونا لا نتحدث". الحكومة والأمة یتحدثون عن محاربة الفساد، ولكن لأنها تذهب إلى الخصوصیة! وسوف تفعل بقیة. الصوفیون والصوفیة، ذیل النبیذ والنبیذ، البلطجیة أیضا! وهم فی الوقت المناسب، یعارضون الشراب، ویذهبون إلى أعلى المنبر وتقدیم المشورة للآخرین. المدخنین وغیر المدخنین یتحدثون عن مخاطر التدخین! ولكن یتم استهلاك ملیار سیجارة یومیا. ولكن السبب الثانی هو الصوت. لأنه لیس لدیه سیاسة! أو أنها لا تستطیع القراءة، وتوازن سلوكها مع الأقمار الصناعیة، أو فی الواقع: أنهم یعتقدون أنهم تمكنوا من التقاط الجمهور مع النقد. وینبغی أن یفعل ذلك. إذا كان بی بی سی هو دقیقة واحدة! یتحدث إلى مكلفة مكلفة، فوا وسیما التحدث إلى غریغوری مع مائة قنوات الرادیو. إذا رادیو كولونیا أو الرادیو الأمریكی یخبرك كلمتین عن الأداء، والصوت و سیم وضع جانبا كل شیء! وینتقد النتیجة فقط. كل مراسل أیضا تعلیم هذا! یقولون الذهاب ونرى الجمیع تحدى، إذا كان المراسل یعود من دون تحد، وقال انه اطلق. ولكن الأسوأ من ذلك كله، انها متعة! یكفی لرؤیة ضیف أجنبی أو سائح. مهما كان السیاح یعرفون من إیران، یقولون أنك مخطئ! الوضع سیء للغایة. یقول السائح أن لدیك النفط، أنت بلد غنی، وتقول إیران: أتمنى لیس لدینا النفط! كان علینا تغییره. هناك الكثیر من البطالة الآن. یقول السائح: "لدیك الكثیر من التاریخ، ونحن لا نملك حتى عشر منه"، والجواب هو: "سیدی، مع ذلك، أنها تعانق الناس وتكلف كل شیء". السبب التالی للرؤساء. أسوأ الأخلاق السیئة هی للرؤساء. بینما فی أمریكا، اجتمع جمیع زعماء حیاتی لفعل شیء لمساعدة الزلزال الأمریكی، فی إیران خلال فترة رئاسته، تم القبض على شقیقه، وبعد الرئاسة، نفسه. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه أیضا مسألة سیاسیة. وهذا یعنی، إذا اعتقلوا شخصا فی الصین أو الولایات المتحدة، یقولون: انظر أنهم لا یمیزون! ولكن فی إیران یقولون: التسویة السیاسیة. وقد بدأت جمیع الأعمال الهامة واستمرت خلال فترات الرئاسة السابقة، ولكن فی الافتتاح الذی تدعی أنه: لم یحدث شیء من قبل. لذلك، من بین جمیع هذه العوامل، یجب أن نعتبر العامل الأخیر أكثر أهمیة. لأن الإمام علی یقول: الناس یعتمدون على دین قادتهم. كل ما یفعلونه، یكرر آخرون. ولكی یعالج المرض، فإن الطریقة الوحیدة لعلاج القرآن هی. القرآن یقول: "من عبید الله، قلیلون شاكرون". دعونا نكون ممتنین، والحمد لله، لجمیع أنواع الثروة الصحیة والأمن أعطانا ودائع تحت الأرض تحت الأرض. عندما نشكر لله، نرى أننا یجب أن نشكر عبید الله. () وإذا كنا لا نقدم الشكر، والله سوف تأخذ منهم مرة أخرى: شكرا نعمة، وزیادة نعمة الخاص بك. معمودیة النیمات، من براثن

Çirkin millət

Niyə biz bunu aldım? Nə olursa olsun, biz daha da batırıq! Yağış yağırsa deyirik ki, hava qırılır. Əgər yoxsa, dedik: nə pis bir hava! Allah bizim əlimizdən çıxmadı. müxalifət yaradır deyil: biz bu öyrənmək və həmişə kreditor cəhd bir az vaxt tapa çünki edək. təhqir etmək hər kəs onun ittihamlarını deyir, nəhayət deyir: danışmaq istəmirəm. onlar sakit, çünki hökuməti və xalqı korrupsiyaya qarşı mübarizə danışmaq, lakin! Qalanları edəcəyik. Və Sufi mistik, şərab qapı, onlar thugs var! Siqaret çəkənlər və siqaret çəkənlər siqaret təhlükəsi barədə danışırlar! Gündə bir milyard siqaret istehlak edilir. Amma ikinci səbəb səsdir. Çünki bir siyasəti yoxdur! Və bunu etməlidir. Əgər BBC bir dəqiqədirsə! televiziya kanalları bahalı danışmaq yüzlərlə inflyasiya müzakirəsi radio və televiziya arayış. Cologne Radio və ya Radio Amerika varsa, Brjam iki söz radio və televiziya kənara bütün iş edir, demək! Və yalnız nəticəni tənqid edir. Bütün müxbir bu da öyrədir! Go demək və problemlər olmadan geri Reportyorlar, atəş, əgər pr

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :