ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آزار جنسی حیوانات

همانطور که آزار جنسی انسانها، نسبت به یکدیگر ناروا هست، و جرم محسوب می شود، در مورد حیوانات نیز چنین است. اما در هیچ قانونی به آن اشاره نشده است! در حالیکه بیشتر حیوانات مخصوصا: حیوانات خانگی و اهلی مورد: سوء استفاده قرار می گیرند. یکی از دلایل گرایش غربی ها و غرب زده ها، یه حیواناتی از قبیل اسب و سگ! بیشتر بخاطر ارضای جنسی خودشان است. لذا می بینیم سگ را حمام می برند! و با وضع ناهنجاری، او را داخل وان شستشو می دهند، و از او سوء استفاده می کنند. در حالیکه سگ با آب میانه خوبی ندارد، و نباید آن را با ماهی اشتباه گرفت. براساس گزارش ها در سوئیس، بیشترین آزار جنسی مربوط به اسبها می باشد! در سویس 110000 اسب در 18000 مزرعه وجود دارد. روزنامه 20 دقیقه سویس نوشته است: می توان گفت بیشتر از 10000 (ده هزار) نفر در سویس، متهم به سوء استفاده جنسی از حیوانات هستند. که در این میان اسب ها، از قربانیان مهم این سوء استفاده ها هستند. یادآور می شود در این گونه موارد، معمولا دسترسی به آمار واقعی بسیار دشوار است، و آمار ثبت شده، تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را در بر می گیرد. سویس تنها حدود هفت میلیون جمعیت دارد. بسیاری بر این عقیده اند: پوچ گرایی و ولنگاری افراطی، و انحراف جنسی از عوامل این رفتار: ضد اخلاقی و غیر انسانی است. پلیس نیویورک هم گزارشی از آزار جنسی گاو دریافت می کند! مزرعه داری با نصب دوربین، در طویله گاوهای خود می خواست: علت عدم شیردهی یکی از گاوهای خود را برسی نماید. هنگامی که مرد در حال برسی فیلم بود، دو جوان بی شرم را مشاهده نمود که: یکی از انها به گاو تجاوز می نماید، و دیگری از او فیلم می گیرد. در پی افزایش آزار جنسی حیوانات، فقط در کشور دانمارک مهد روسپی گری! قرار است قانونی برای جلوگیری آن تصویب شود، که البته آن هم بخاطر اینکه به شهرت: روسپی زنان دانمارکی لطمه وارد می کند! دن جورجن سن، وزیر غذا و کشاورزی دانمارک گفته است:« تصمیم گرفته ام که انجام عمل جنسی با: حیوانات را ممنوع اعلام کنم. دلایل زیادی هم دارد که: مهمترین آن این است که: حمله به حیوانات است». این امر دو دلیل عمده دارد: برخی ها به دلیل سختی شرایط ازدواج، ناچار به حیوانات پناه می برند! تا بدون هزینه خود را ارضا کنند. نگهداری گربه و حیوانات کوچک، که بدون آزار جنسی هم باشد، اغلب خلا وجود فرزند را در این افراد جبران می کند. بطوریکه به آنان همانند فرزندان خود، علاقمند می شوند. حتی بعضی ها برای جبران فرزند پسر! به کفتر بازی و یا قناری، گربه و سگ بازی روی می اورند! تا مرد بودن خود را اثبات نمایند. یکی از اصحاب پیامبر معروف به: ابوهریره یعنی پدر گربه ها بود. دلیل دوم سرخوردگی از ازدواج در جامعه هست. یعنی زنان مطلقه یا مردانی که: در زندگی شکست خورده اند، بیشترین آمار آزار جنسی را نسبت به حیوانات تشکیل می دهند. شیوع این امر در ایران، یک هشدار جدی برای مسئولین هست. زیرا آنها میدانند: احکام اسلامی بی دلیل نیست: مثلا روایت داریم در خانه ای که: تصویر یا سگ باشد، فرشتگان در آن خانه وارد نمی شوند. اینها دلایل آزار جنسی دارد، یعنی غیر از انگل و بیماریهای مشترک دام، اسلام می خواهد در زیر سقف، انسان نه با حیوان مشترک باشد، و نه حتی با عکس انسان های دیگر. بسیاری از این عکس ها که در منازل هست، باعث انحراف جنسی است: مثلا مردان اغلب عکس زنان و دختران را، در اتاق خود دارند که باعث: تشدید خودارضایی در انان می شود. همانطور که وجود عکس مرد نامحرم  ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد.  

Animal sex abuse

As the sexual harassment of humans is unfair to one another, and it is a crime, it is also the case with animals. But it is not mentioned in any law! While most animals, in particular domestic and domestic animals, are abused. One of the reasons Westerners and West-strangers tend to be, animals like horses and dogs! More for their sexual satisfaction. So we see the dog bathing! And with anomalies, they wash him in the tub, and abuse him. While the dog is not good with moderate water, it should not be confused with the fish. According to reports in Switzerland, the most sexually assaulting horses is! In Switzerland there are 110000 horses in 18,000 farms. The twenty-minute Swiss newspaper wrote: "More than 10,000 (ten thousand) people in Switzerland are accused of sexual abuse of animals." Horses are among the most important victims of this abusive practice. In these cases, access to real statistics is usually very difficult to access, and the statistics are only a small fraction of the actual statistics. Switzerland has only about seven million people. Many are of the opinion that extreme absurdism and extremism, and sexual deviation from the factors of this behavior are anti-moral and inhuman. New York police receive a report on sexual harassment of cows! The farm, having installed the camera, wanted to keep its cows in their cows' shelves. When the man was watching the film, he saw two unscrupulous young people: one of them would be raped to the cow, and the other shot him. In the aftermath of the increased sexual harassment of animals, only in Denmark is the prostitution garde! A law will be passed to prevent it, which is also due to its reputation: the prostitute of Danish women! Dan Johnsen, Danish Food and Agriculture Minister, said: "I have decided to ban sex with: animals. There are many reasons why: The most important thing is: attacking animals. " There are two main reasons for this: some will have to shelter animals due to the difficulty of marriage! To satisfy themselves at no cost. The maintenance of cats and small animals, which is also without sexual abuse, often compensates for the existence of a child's disability in these people. They like them like their children. Even some to compensate for son's son! Playing or playing canary, cat or dog! To prove their manhood. One of the companions of the Prophet, known as Abu Huraira, was the father of cats. The second reason is the frustration of marriage in society. That is, divorced women or men who: have failed in life, constitute the highest rates of sexual harassment in relation to animals. The prevalence of this in Iran is a serious warning to the authorities. Because they know: Islamic laws are not unreasonable: for example, we are narrated in a house that is: an image or a dog, the angels do not enter that house. These are the causes of sexual harassment, that is, other than the parasite and common illnesses of the livestock, Islam wants to be under the roof, a man not a common animal, nor even the image of other humans. Many of these pictures in the home, causing sexual distortion: for example, men often have photos of women and girls in their room, which causes them to masturbate more intensely. As the image of the unholy man, even holy, puts this danger to girls.

الجنس الاعتداء الجنسی

كما التحرش الجنسی للبشر غیر عادل لبعضهم البعض، وأنه هو جریمة، كما هو الحال مع الحیوانات. ولكن لم یرد ذكره فی أی قانون! فی حین أن معظم الحیوانات، ولا سیما الحیوانات المحلیة والمحلیة، یتم إساءة استخدامها. واحدة من الأسباب الغربیة والغرباء تمیل إلى أن تكون، والحیوانات مثل الخیول والكلاب! أكثر لرضاهم الجنسی. لذلك نرى الكلب الاستحمام! ومع الشذوذ، یغسلونه فی الحوض، وإساءة استخدامه. فی حین أن الكلب لیست جیدة مع الماء المعتدل، فإنه لا ینبغی الخلط مع الأسماك. ووفقا للتقاریر فی سویسرا، فإن معظم الخیول الاعتداء الجنسی هو! فی سویسرا هناك 110000 الخیول فی 18،000 المزارع. وكتبت الصحیفة السویسریة ان "اكثر من عشرة الاف شخص فی سویسرا یتهمون بالاعتداء الجنسی على الحیوانات". الخیول هی من بین أهم ضحایا هذه الممارسة المسیئة. وفی هذه الحالات، یصعب عادة الوصول إلى الإحصاءات الحقیقیة، ولا تشكل الإحصاءات إلا جزءا صغیرا من الإحصاءات الفعلیة. سویسرا لدیها حوالی سبعة ملایین شخص فقط. ویرى كثیرون أن العبث والتطرف الشدیدین والانحراف الجنسی عن عوامل هذا السلوك هما معادان للأخلاق ولا إنسانیة. شرطة نیویورك تتلقى تقریرا عن التحرش الجنسی من الأبقار! المزرعة، بعد تثبیت الكامیرا، أراد أن تبقی الأبقار فی رفوف الأبقار. عندما كان الرجل یراقب الفیلم، رأى شابین عدیمی الضمیر: واحد منهم سوف یتعرض للاغتصاب إلى البقر، والآخر أطلق علیه النار. فی أعقاب التحرش الجنسی المتزاید للحیوانات، فقط فی الدنمارك هو البغاء الطلیعی! ویجری سن قانون لمنعه، وهو ما یرجع أیضا إلى سمعته: عاهرة المرأة الدانمركیة! وقال دان جونسن، وزیر الأغذیة والزراعة الدنماركی: "لقد قررت حظر الجنس مع الحیوانات. هناك العدید من الأسباب لماذا: أهم شیء هو: مهاجمة الحیوانات ". هناك سببان رئیسیان لذلك: سیضطر البعض إلى إیواء الحیوانات بسبب صعوبة الزواج! لإرضاء أنفسهم فی أی تكلفة. إن صیانة القطط والحیوانات الصغیرة، التی هی أیضا بدون إساءات جنسیة، غالبا ما تعوض عن وجود إعاقة للطفل لدى هؤلاء الأشخاص. إنهم یحبونهم مثل أطفالهم. حتى بعض لتعویض ابن الابن! اللعب أو اللعب الكناری، القط أو الكلب! لإثبات رجولتهم. واحد من الصحابة النبی، المعروف باسم أبو هریرة، كان والد القطط. والسبب الثانی هو إحباط الزواج فی المجتمع. وهذا یعنی أن المطلقات أو الرجال المطلقین: الذین فشلت فی الحیاة، یشكلون أعلى معدلات التحرش الجنسی فیما یتعلق بالحیوانات. ویشكل انتشار هذا الأمر فی إیران تحذیرا خطیرا للسلطات. لأنهم یعرفون: القوانین الإسلامیة لیست غیر معقولة: على سبیل المثال، نحن روى فی منزل هو: صورة أو كلب، والملائكة لا تدخل هذا البیت. هذه هی أسباب التحرش الجنسی، أی غیر الطفیلی والأمراض الشائعة للثروة الحیوانیة، یرید الإسلام أن یكون تحت السطح، رجل لا حیوان مشترك، ولا حتى صورة البشر الآخرین. العدید من هذه الصور فی المنزل، مما یسبب تشویه الجنسی: على سبیل المثال، غالبا ما یكون الرجال صور النساء والفتیات فی غرفتهم، مما یجعلها تستمنی بشكل أكثر كثافة. كما أن صورة الرجل غیر المقدس، حتى المقدسة، یضع هذا الخطر على الفتیات.

Heyvanların cinsi istismarı

bir-birinə yaxşı qarşı ədalətsiz insan cinsi təcavüz, və heyvanlar haqqında eyni, bir cinayətdir. Amma heç bir qanunda belə deyilmir! Çox heyvan, xüsusilə də ev və ev heyvanları istismar edilərkən. Batılılar və Qərbdə yaşayan yabancılar, atlar və itlər kimi heyvanlar olmağın səbəblərindən biridir! Onların cinsi məmnuniyyəti üçün daha çox. Beləliklə köpək banyosunu görürük! Anomaliyaları ilə, küləkdə onu yuyurlar və onu sui-istifadə edirlər. İt orta su ilə yaxşı deyil, balıq ilə qarışdırılmamalıdır. İsveçrədəki xəbərlərə görə ən çox cinsi hücum edən atlar! İsveçrədə 18 min təsərrüfatda 110000 at var. 20 Minutes yazıb İ

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
یکشنبه 23 دی 1397 10:12 ب.ظ
Eddie Mercer is exactly who call him and he feels
comfortable when people use complete name. Meter reading precisely what she does for a
living. My wife and I selected to are living in Delaware.
What I love doing is fishing on the other hand can't insure that it is my profession really.
See what's new on her website here: http://prodottiperaumentaremassamuscolareit.eu/power-up-premium.html
جمعه 7 دی 1397 07:04 ق.ظ
Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal
with the same topics? Thank you so much!
یکشنبه 2 دی 1397 08:20 ق.ظ
Excellent way of describing, and fastidious post to obtain facts about my presentation topic, which i am going to
present in university.
دوشنبه 26 آذر 1397 06:29 ب.ظ
Many thanks really helpful. Will certainly share website
with my buddies.
شنبه 17 آذر 1397 06:07 ب.ظ
I am sure this article has touched all the internet people,
its really really pleasant article on building up new weblog.
شنبه 10 آذر 1397 05:11 ق.ظ
Pray for God to send you to the right person.
یکشنبه 4 آذر 1397 04:46 ق.ظ
Thanks a ⅼot fоr sharing this ԝith aⅼl folks you aϲtually
know ѡhat you arе talking ɑpproximately! Bookmarked.
Kindly additionally discuss ԝith my site =). We will haᴠе a link tгade agreement among us!
شنبه 3 آذر 1397 09:23 ق.ظ
Many of these shows are situated in bigger cities like New York or Los Angeles,
and that means you be able to travel free of charge if you achieve in the finals.

You don't have to invest in the largest or heaviest tripod for personal use.
Painting can be an authentic gift due to the durability and utility.
پنجشنبه 1 آذر 1397 07:40 ب.ظ
Woսld love tо forever get updated outstanding web blog!
سه شنبه 29 آبان 1397 08:24 ق.ظ
After research a few of the blog posts in your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and will probably be checking again soon. Pls check out my web page as nicely and let me know what you think.
جمعه 18 آبان 1397 08:10 ق.ظ
Ignatius Piazza, the Millionaire Patriot, wants you to see the most
awe inspiring reality show series ever, called Front Sight Challenge.
"Because you might be here scanning this games report now with this particular moment in time; what you have is "The first movers advantage" yourself to adopt a your hands on now. Technology is driving dynamic advertising into new areas and also this brings with it some potential challenges, well don't assume all companies are able to afford to pay thousands of pounds in electronic advertising, well the 2 options highlighted offers exactly the same end results with low investment of your time and cash, so now any business from mechanics to dentists may have these within their guest waiting rooms.
چهارشنبه 16 آبان 1397 05:17 ب.ظ
Wow, this paragraph is nice, my sister is analyzing such things, therefore I am
going to tell her.
چهارشنبه 16 آبان 1397 09:40 ق.ظ
For most recent news you have to pay a quick visit web and
on the web I found this web site as a most excellent web site
for most up-to-date updates.
جمعه 11 آبان 1397 03:48 ب.ظ
Great post.
دوشنبه 30 مهر 1397 12:53 ب.ظ
Somebody essentially lend a hand to make seriously posts I might state.
That is the first time I frequented your web page and up to now?
I surprised with the analysis you made to make this actual submit extraordinary.
Great job!
یکشنبه 29 مهر 1397 09:08 ق.ظ
Many of these shows are based in bigger cities like New York
or Los Angeles, so you arrive at travel totally free if you achieve in to the finals.
You don't have to invest in the largest or heaviest tripod for personal use.
Painting is an authentic gift due to the longevity and utility.
پنجشنبه 26 مهر 1397 02:28 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This
is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more
of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly comeback.
سه شنبه 24 مهر 1397 06:38 ب.ظ
Hi just wanted to give you a quick heads up and let you
know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:28 ب.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this weblog on regular basis to take updated from most recent gossip.
چهارشنبه 18 مهر 1397 04:59 ب.ظ
The great thing relating to this DVD is that you can perform dance exercises anytime, without
a partner. "Because you happen to be here reading this games report now at this particular moment in time; whatever you have is "The first movers advantage" by yourself to look at a hold of now. With the quantity of el cheapo acoustic guitars being produced nowadays you'll probably need somebody you trust to assist you choose the first guitar.
شنبه 14 مهر 1397 03:47 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little comment to support you.
دوشنبه 9 مهر 1397 05:28 ق.ظ
You are a very clever individual!
جمعه 16 شهریور 1397 07:36 ق.ظ
If y᧐u desire tⲟ increase your know-hօw simply kеep visitig tһis web page and be updated with thе mߋѕt rеcent nerws
posted here.
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:02 ق.ظ
Ahaa, its good dialogue regarding this article at this place
at this weblog, I have read all that, so at this time me
also commenting at this place.
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:01 ب.ظ
Every weekend i used to visit this web page, as i wish for enjoyment,
as this this web page conations truly pleasant funny material too.
جمعه 9 شهریور 1397 02:24 ب.ظ
Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm
completely overwhelmed .. Any ideas? Many thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :