ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

گیرم پدر تو بوذ فاضل!

وقتی از مدیریت ایرانی ها برجهان فعلی، صحبت می کنیم خیلی ها ناراحت می شوند! و می گویند همه ایرانی ها که طرفدار جمهوری اسلامی نیستند، چرا اینقدر آنها را بزرگ می کنید؟ البته همه ایرانی ها طرفدار جمهوری اسلامی نیستند، ولی مسئله عوض نمی شود! زیرا همه ایرانی هستند و: به ایران خیانت نمی کنند. اگر اشتباهی هم کردند و رزومه دادند تا پناهنده شوند، زبان خود را فروخته اند نه قلب خود را. خودتان شاهد هستید: شنیع ترین خواننده ها معروفترین البومش، با شعر می خواهم به اصفهان برگردم! شروع می شود. و یا دیگرانی که سعی دارند در لس انجلس و توکیو و استانبول و: جاهای دیگر هر ایرانی را پیدا کنند و کمک نمایند. همه آنهاییکه هم رزومه دادند، با راهنمایی خود ایرانی ها و: با اعتماد به آنها نوشته اند. قصد اصلی آنها دریافت اقامت یا ویزا بوده است. زیرا شرط دشمنان ایران برای دادن ویزا همین است. شیعه هم در طول تاریخ، تقیه زیاد داشته است. مثلا می گویند به هارون الرشید خبر دادند: برو ببین نخست وزیر تو شیعه شده، و با دست باز نماز می خواند! اما قبل از آمدن او، پیک امام موسی بن جعفر آمد و گفت: امام می فرماید از این به بعد، نماز را با دست بسته بخوان! شایعات هم گاهی برعکس اصل قضیه است، مثلا خواننده ای که معروف است: ریش! را به انقلاب اسلامی هدیه کرد، برخلاف شایعات، نه تنها معتاد و هوسباز نیست، بلکه کمپین ضد اعتیاد هم برای ایرانیان در: آمریکا و اروپا تشکیل داده است. خیلی ها را هم خارجی می دانیم ولی ایرانی هستند: امام موسی صدر و امثال آن زیاد هستند، که همه فکر می کنند او لبنانی و یا عرب هست! در حالیکه در قم بدنیا آمده و: در دانشگاه تهران هم تحصیل کرده است. از سوی دیگر علاوه بر انسان های باهوش و: مدبر و کار آمد در سطح مدیریت بین المللی ، ایران دارای تاریخ مدیریت است! زیرا از سوسوی تمدن و شهر نشین شدن انسان ها، سپاهیگری و پرستش توحیدی را داشته است، ولی دشمنان با اسرائیلیات آنرا معکوس جلوه دادند: حضرت ابراهیم یکی از مدیران انقلابی بود که: برعلیه میترائیسم و پرستش خورشید و ماه قیام کرد، ولی او را عرب معرفی کردند و: میترائیسم را دین زرتشتی قلمداد نمودند. در فلسفه حضرت ابراهیم، خدا نوری است که برخلاف خورشید و ماه، هرگز ازبین نمی رود. اما آنها نور را با ظلمت یکی کردند! و دو خدایی درست کردند: فلسفه خسروانی جنگ نور و ظلمت را بیان می کند، و به ظلمت هم اصالت می دهد. در حالیکه در فلسفه ادیان ابراهیمی، اصالت با نور است و ظلمت عدم نور است. یعنی شیطان به دلیل دوری از خدا(لعنتی) مبدا فساد و تباهی می شود، و مومنان با نزدیکی به نور خدا میتوانند هدایت شوند. از آن سو هم برخی ها، ایران بدون اسلام را تبلیغ می کنند و: عده ای هم اسلام بدون ایران. ولی پیامبر اسلام میفرماید: پارسیان را گرامی بدارید زیرا دولت ما با آنها است. یعنی حد وسط این دو عقیده افراطی را، به عنوان ایران اسلامی معرفی می نماید. حتی اگر اسلام ایرانی هم بگوییم، راه دوری نرفتیم. زیرا ایرانیان بودند که انتقام: شهدای کربلا گرفتند و: نوادگان و امامزادگان را جمع آوری کردند. حسن ابن زید معروف به داعی، به کمک مردم مازندران(رویان و مرزن آباد فعلی ): اولین حکومت علوی را تشکیل دادند. با کمک امام رضا ع ایرانیان به اوج قدرت تا کنون رسیده اند. حالا عده ای امام رضا را شاه یا سلطان می نامند:(آمدم ای شاه پناهم بده!) اینهم از همان سفسطه های معکوس است: کسی که اساس کار خودش مبارزه با شاهان بوده، حتی ولایتعهدی را به زور پذیرفت، ما فکر کنیم که اگر بیاییم: خواسته مامون را اجرا کنیم بهتر است تا راه امام رضاع! درست مثل این است که بگوییم: ایران بی آب است! در حالیکه فقط سه هزار چشمه آبگرم در ایران است

I'm sorry your father is fading!

When we talk about Iranian management of the current world, many are upset! And they say that all Iranians who are not pro-Islamic, why are you raising them so much? Of course, not all Iranians are pro-Islamic, but the issue is not changing! Because they are all Iranians: They do not betray Iran. If they made a mistake and resumed to be refugees, they sold their language, not their hearts. You see yourself: the most heinous reader of his most famous album, I want to go back to Esfahan with poetry! Starts. Or others who try to find and help each other in Los Angeles and Tokyo and Istanbul and elsewhere. All those who have resumes, with the guidance of Iranians themselves and: they have written with confidence. Their main intention was to get a residence or a visa. Because the condition of the enemies of Iran is to give the visa. Shiites have had a great deal in history. For example, they say they told Aaron al-Rashid: "Go, see your prime minister Shiite, and pray with the hand!" But before his arrival, the courtyard of Imam Musa bin Ja'fal came and said: "Imam says that from this time on, pray will be closed by hand! Rumors are sometimes the opposite of the principle of the theorem, for example, the famous singer: beard! Contrary to rumors, he is not only a drug addict, but also an anti-addiction campaign for Iranians in America and Europe. We consider many as foreigners but they are Iranians: Imam Musa Sadr and so on are so many, that everyone thinks he is Lebanese or Arab! While born in Qom: He also studied at Tehran University. On the other hand, in addition to clever people: Managing and working on the level of international management, Iran has a history of management! Because of the fog of civilization and the urbanization of human beings, they worshiped monotheism, but the enemies with the Israelis turned it in reverse: Abraham was one of the revolutionary directors who: Insulted against mithrasm and worship of the sun and moon, but introduced him as Arab They made Mithraism a Zoroastrian religion. In the philosophy of Abraham, God is a light that, unlike the sun and the moon, will never be destroyed. But they made light with darkness! And they made two gods: Khosrawi's philosophy expresses the battle of light and darkness, and gives birth to darkness. While in the philosophy of the Abrahamic religions, authenticity is with light and darkness is not light. That is, the devil, because of the distance from God (damnation), becomes corrupted and ruined, and the believers can be led in close proximity to the light of God. On the other hand, some, Iran, promote Islam without Islam, and some Islam without Iran. But the Prophet of Islam says: "Pay tribute to the Persian because our government is with them." That is, the middle point of these two extremist beliefs, as Islamic Iran. Even if we were speaking the Iranian Islam, we did not go far. Because the Persians were revenge: they took the martyrs of Karbala and collected the descendants and the Imams. Hassan Ibn Zayed, known as Da'ī, with the help of the Mazandaran people (Royan and the current Marzan Abad), formed the first Alawite government. With the help of Imam Reza, the Iranians have reached the peak of power so far. Now, some people call Imam Reza a king or a sultan: (Come on, let the shah bless you!) It is from the same reverse fallacy: the one who was the basis of his own struggle with the kings, even crown prince was accepted by force, we think that if Come on: Let's run Mamoun, it's better to go to Imam Khomeini! It's just like to say: Iran is waterless! While there are only 3,000 hot springs in Iran

علمت والدی!

عندما الإیرانیین أنحاء العالم لدیها إدارة الحالیة، نحن نتحدث عن مستاؤون جدا! وقالوا علیكم كل الجمهوریة الاسلامیة الموالیة لإیران لا، لماذا هو كبیر بحیث لا یمكن؟ بالطبع، لیس كل الإیرانیین لصالح الجمهوریة الإسلامیة، لكنه لا یغیر! لأن كل الإیرانیین: إیران لا یخون. إذا قمت بخطأ ما، ویجب أن تستأنف ملجأ، باعوا لغتهم، ولیس قلبك. السیطرة على نفسك هی: أبشع مشاهیر المطربین الألبوم، مع كلمات مثل لأصفهان، والحصول على العودة! یبدأ. أو الآخرین الذین حاولوا فی لوس انجلیس وطوكیو واسطنبول: تجد فی أی مكان آخر وتساعد جمیع الإیرانیین. جمیع أولئك الذین لدیهم الذاتیة، مع مساعدتكم الإیرانیین وبكل ثقة أنها قد كتبت. على نیة الرئیسیة هی المقیمین أو فیزا. شرط الحصول على تأشیرات لاعداء ایران. لقد كان الشیعة تاریخیا الكثیر من المراوغة. وقال هارون الرشید على سبیل المثال، ویقول: اذهب نراكم رئیس الوزراء الشیعی، وبأید مفتوحة تصلی! ولكن قبل أن عاد وقال الساعی الإمام موسى بن جعفر: یقول الإمام من الآن فصاعدا، والصلاة وأغلق بالید الغناء! الشائعات أحیانا العكس هو الصحیح، على سبیل المثال، القارئ الذی هو اللحیة الشهیرة! قدمت للثورة الإسلامیة، خلافا للشائعات، ولیس مدمن فقط ولیس متقلبة، ولكن یتم تشكیل لمكافحة إدمان حملة للإیرانیین فی أمریكا وأوروبا. الكثیر من الاجانب یعرفون أیضا، ولكن إیران الإمام موسى الصدر وما شابه ذلك هی عالیة، وأنهم جمیعا یعتقدون أنه لبنانی أو عربی! بینما ولد فی قم وفی جامعة طهران كما حضر. من جهة أخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الأذكیاء: الحیلة وكفاءة فی إدارة المستوى الدولی، فإن إیران لدیها تاریخ من إدارة! بسبب الخفقان تلك الحضارة والتمدن الحیاة، وعبادة التوحیدیة كان، ولكن أعداء مع الاسرائیلیین لعكس آثار: إبراهیم، أحد قادة الثورة التی ضد المیثراسیة وعبادة الشمس والقمر وارتفع، ولكن العربیة و: اعتبرت المیثراسیة والزرادشتیة. فی فلسفة إبراهیم یحذف الله من الضوء على الشمس والقمر لا تقتل. ولكن لدیهم ضوء واحد والظلام! وكانت الآلهة اثنین الفلسفة الحقیقیة تعبر عن معركة مهیب من النور والظلمة، والظلمة كما یعطی الأصالة. فی حین أن فلسفة الأدیان الإبراهیمیة، وصدق من الضوء والظلام، لا ضوء. الشیطان یجری بعیدا عن الله الفساد (لعنة) مصنوعة، والمؤمنین إلى الله یمكن الاسترشاد مقربة من الضوء. من ناحیة أخرى، فإن بعض من إیران لتعزیز ودون الإسلام: الإسلام بلا شعب الإیرانی. ولكن النبی یقول: شرف الفرس لأن حكومتنا معهم. وسط هذه الآراء المتطرفة اثنین، كما یقدم ایران. حتى لو أقول الإیرانی الإسلام، مهیب الحفلة الراقصة. بسبب أن الإیرانیین الانتقام: كان شهداء كربلاء: من نسل المقدس التی تم جمعها. الحسن بن زید المعروف باسم دای، لمساعدة الشعب مازندران (الجنین ومرزنأباد الحالی): شكلت الحكومة علوی أولا. مع مساعدة من الامام الرضا فی إیران وصلت حتى الآن إلى قمة السلطة. الآن بعض الإمام ریزا شاه أو سلطان یسمى (I الملك لهم مأوى لی!) واحسرتاه على مغالطة فی الاتجاه المعاكس: شخص ما فی العمل من معركته مع الملوك، وكانت حتى قوة سمو ولی العهد، ونحن نعتقد أنه إذا ترك: سأل المأمون الامام الرضا تشغیل طریقة أفضل! تماما مثل أی أن: إیران لیس الماء! فی حین لا تتعدى ثلاثة آلاف سبا فی إیران

Mən atamı öyrəndim!

dünyada İranlılar cari idarə var zaman, söhbət çox dilxor edir! Və pro-İran İslam Respublikası, niyə onlar bilməz belə böyük deyil ki, bütün demək? Əlbəttə ki, bütün İran İslam Respublikasının xeyrinə, ancaq dəyişmir! bütün İranlılar Çünki İran xəyanət deyil. Əgər bir səhv və sığınacaq davam varsa, onların dilini, sizin ürək satılmışdır. özünüzü nəzarət: ən dəətli məşhur xanəndə albom, İsfahan kimi lyrics ilə, geri almaq! Başlayır. Və ya Los Angeles və Tokio və İstanbul çalışmışıq başqaları: başqa tapmaq və bütün iranlı kömək edir. Sizin köməyi İran ilə, CV və inamla onlar yazılı edənlər. Onların əsas niyyəti rezident və ya viza edir. İranın düşmənləri üçün viza üçün tələb. Şiələr tarixən prevarication bir çox var. Məsələn, Harun əl-Rəşid bildirib dedilər: açıq əlləri dua ilə Siz şiə baş nazir görmək getmək, və! o geri gəldi və Courier İmam Musa ibn Cəfər dedi əvvəl İmam İndi, namaz deyir və əl ilə qapalı Sing! Rumors bəzən əks halda, məsələn, məşhur saqqal bir oxucu gətirənlər! İslam İnqilabı şayiələr zidd təqdim yalnız asılılığı deyil və şıltaq, lakin Amerika və Avropada iranlılar üçün anti-addiction kampaniyası təşkil edir. Bir çox xarici də bilirik, lakin İranın İmam Musa Sədr və kimi yüksək, onlar bütün o Livan və ya ərəb hesab edirəm! Tehran Universitetinin Qum və ildə anadan olsa da qatıldı. Digər tərəfdən, ağıllı insanlar əlavə: bacarıqlı və beynəlxalq səviyyədə idarə səmərəli İran rəhbərliyi bir tarixi var! ki, sivilizasiyanın və həyat urbanizasiya flickering Çünki səmavi ibadət idi, lakin təsiri geri İsrail ilə düşmən idi: İbrahim, Mithraism və günəş ibadət və ay qarşı artıb inqilab liderlərindən biri, lakin Ərəb və: Mithraism və zərdüştilik baxılmışdır. İbrahim fəlsəfə, günəş qarşı işıq Allah və ay öldürmək bilməz. Lakin onlar bir işıq və qaranlıq idi! Və iki tanrısal doğru fəlsəfə işıq və qaranlıq əzəmətli döyüş ifadə və qaranlıq da orijinallığı verir idi. İbrahimi dinlərin fəlsəfə isə, iş

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :