ندای ماهین
یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران حیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه سوم واحد 9
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

نظام بانکداری سنتی به دلیل اینکه مستقیما: با پول سرو کار داشت و سود خود را از پول می خواست، لذا در تعارض با اندیشه های اسلامی و: ارزش های اجتماعی ایران بود و: به همین دلیل همیشه در معرض تهدید و نابودی بود، لذا پیشرفت چندانی  نداشت. چنان که در دوران انقلاب اسلامی، برخی از شعبات بانکها، که عامل وام نزول بودند، به آتش کشیده شدند. البته این نفرت از بانکها، فقط در ایران نبود بلکه در جوامع غربی و عربی هم بود. رشد سرقت از بانکها درغرب و: خوشحالی مردم از این سرقت ها یاد آور: عمل عیاران ایرانی بود که: از ثروتمندان می دزدیدند و: خرج فقیران می کردند و: میگفتند اگر با اراده و خواسته خود ندهید، به زور از شما می گیریم. در کشورهای عربی هم، یک طرف مسئله تروریسم به همین: انباشت پول در بانکها بر می گشت، بطوریکه القاعده یا داعش، خود را محق می دانستند از: بانکها سرقت کنند و بودجه خود را تامین نمایند. حادثه یازده سپتامبر، دقیقا برای از بین بردن اسناد و: مدارک مالی و بانکی از: برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی بود. به همین دلیل کارکنان آنها، در موقع حادثه در مرخصی اجباری بودند.

      خوشبختانه نظام بانکداری الکترونیکی، که هدف آن حذف پول و دوری از آن است، و نیز به دنبال کاهش حضور فیزیکی مشتریان در بانکها است، در همه جوامع، مخصوصا جامعه ایرانی، پذیرش بالایی دارد. و به سرعت رشد می کند. تا جاییکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ششمین همایش بانکداری الکترونیک به صراحت می گوید: ما نتوانستیم پابه پای این سیستم پیشرفت کنیم، و زیر ساخت های ان را به موقع فراهم کنیم.

   در مبحث درآمد نیز، در بانکداری الکترونیکی بر مبنای انجام کار، و دریافت کارمزد است. یعنی در بانکداری سنتی که: وام دادن و دریافت بهره، اساس آن را تشکیل می داد، در این سیستم اصلا پولی دیده نمی شود، همه کاغذ و دکمه است! بودجه کل کشور روی کاغذ است، درآمد نفت چند حواله بورس، یا برگه سلف است. حتی وقتی نفت فروخته و به مقصد می رسد، پول آن فقط سوآپ می شود. در خزانه ایران با ضرایب دستوری، تبدیل به ریال آنهم روی کاغذ می شود. و حساب ها فقط با اعداد شارژ می شود. تنها در انتهای سیستم است که: شخصی به خودپرداز مراجعه می کند و: پول نقد دریافت می کند. آنهم حداکثر دو میلیون ریال تمام. همه جابجایی پول ها، بدون حضور اسکناسها انجام می پذیرد. لذا سرقت آن غیر ممکن و یا بی ارزش است. یعنی اگر کسی سند حسابداری: نقل و انتقالات خزانه را دزدی کند، برای پول نمی شود! اما در سیستم دستی یا سنتی سابق، همه فقط پول را می شناسند! مشتری با پاکت یا کیسه پول می آید، و با پاکت یا کیسه پول می رود. مفهوم قدیمی و تعریف پول هم دچار تحول شده است. کسی لازم نیست سکه ها را زیر سر خود بگذارد! یا اسکناس ها را در زیر تشک خود مخفی کند. تعیین کننده ارزشها اکنون علم و دانش الکترونیکی است، نه اسکناس یا سکه !   از این رو باید یک کار تئوریک قوی، در این زمینه صورت گیرد و سیستم ارزشی در: این نظام تعریف و مدون شود، تا جلوی انحرافات و سوء برداشت ها گرفته شود.

System design value.

 For electronic banking system.

The traditional banking system, because directly: dealing with money and their profits from money he wanted, so in conflict with Islamic teachings, values ​​and social: why always the threat and destruction, so There was little progress. So that during theIslamic Revolution, some bank branches, which were descending operating loans, were burned. Of course, this hatred of the banks, not only in Iran but also in Western and Arabic communities as well. Robbery growth in the West Bank and happy people are reminded of the theft: Iranian Ayyaran operation that stole from the rich and: spending and poor: they will and your desires if you do not, you're forced to. In Arabic countries together, one side to the issue of terrorism: the accumulation of money in the bank on the tour, so that al-Qaeda or ISIS, the right to know the bank robbery and budget sector. September eleven attacks, precisely to destroy documents and evidence of financial and banking: the twin towers of the World Trade Center. That's why their employees, at the time of the accident were on forced leave.

      Fortunately electronic banking system, which aims to remove the money and keep away from it, and also seeks to reduce physical presence in the bank customers, in all societies, especially the Iranian community, acceptance is high. And grows quickly. As far as the Minister of Communications and Information Technology, e-banking in Congress explicitly says reaching the system we could make progress, and provide its infrastructure on time.

   In terms of income, based on electronic banking work, and get the commission. The traditional banking: lending and interest, was to form the basis of it, the system cannot be seen at all the money, all paper and button! The national budget on paper, oil revenues more money stock, or tab predecessor. Even when the oil to be sold and the money is just swab. Command in the treasury of the coefficients, conversion into Rials only on paper. And the account is charged only with numbers. At the end of the system is the only person to see and ATM cash received. However, the maximum Riyal all. All movement of funds are done without notes. Therefore it impossible robbery or worthless. This means that if someone Document Accounting: Transfer Cases to steal, not for money! But the former manual system or traditional, all just know money! Customer comes with an envelope or bag of money, and the money goes to the envelope or bag. The old concept and definition of money has changed. Who does not need coins under his head! Or hide your notes under the mattress. Determine the value of the electronic knowledge, not banknotes or coins! Hence, a strong theoretical work in this regard and value system: The system is defined and documented, in order to prevent distortions and misconceptions to be taken.

قیمة تصمیم النظام.

 لنظام الخدمات المصرفیة الإلكترونیة.

النظام المصرفی التقلیدی، لأن مباشرة: التعامل مع المال والأرباح الخاصة بهم من المال الذی یرید، وذلك فی الصراع مع تعالیم الدین الإسلامی والقیم والاجتماعیة: لماذا دائما تهدید وتدمیر، لذلك ولم یتحقق تقدم یذكر. ذلك أنه خلال الثورة الإسلامیة، وبعض فروع البنك الذی كان ینزل القروض العاملة، وأحرقت. بالطبع، هذه الكراهیة من البنوك، ولیس فقط فی إیران ولكن أیضا فی المجتمعات الغربیة والعربیة كذلك. وتذكر نمو السطو فی الضفة الغربیة والناس سعداء للسرقة: عملیة العیاریه الإیرانیة التی سرقت من الأغنیاء و: الإنفاق والفقراء: أنها سوف والرغبات الخاصة بك إذا كنت لا، كنت اضطر ل. فی الدول العربیة معا، جانب واحد لقضیة الإرهاب: تراكم المال فی البنك فی هذه الجولة، حتى یصبح تنظیم القاعدة أو الدواعش والحق فی معرفة السطو على بنك وقطاع المیزانیة. سبتمبر أحد عشر هجمات، على وجه التحدید لتدمیر وثائق وأدلة العمل المصرفی المالی و: برجی مركز التجارة العالمی. لهذا السبب كانت موظفیها، فی وقت وقوع الحادث فی إجازة القسری.

      لحسن الحظ نظام إلكترونی المصرفیة، والتی تهدف إلى إزالة المال والابتعاد منه، وأیضا تسعى للحد من الوجود المادی للعملاء فی البنك، فی كل المجتمعات، وخاصة المجتمع الإیرانی، قبول مرتفع. وینمو بسرعة. بقدر وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، والخدمات المصرفیة الإلكترونیة فی الكونغرس صراحة یقول الوصول إلى نظام نتمكن من إحراز تقدم، وتوفیر البنیة التحتیة فی الوقت المحدد.

   من حیث الدخل، على أساس العمل المصرفی الإلكترونی، والحصول على عمولة. كان الإقراض والفوائد، لتشكیل أساس ذلك، لا یمكن أن ینظر إلى النظام فی جمیع المال، وجمیع أنواع الورق وزر: القطاع المصرفی التقلیدی! المیزانیة الوطنیة على الورق، وعائدات النفط أكثر الأسهم المال، أو سلفه التبویب. حتى عندما یكون النفط لیتم بیعها والمال هو مجرد مسحة. الأمر فی الخزانة من معاملات، وتحویل إلى الریال فقط على الورق. ویتم شحن الحساب فقط مع الأرقام. فی نهایة هذا النظام هو الشخص الوحید لرؤیة وتلقى الصراف الآلی النقدیة. ومع ذلك، فإن الحد الأقصى الریال جمیع. تتم جمیع حركة الأموال دون ملاحظات. وبالتالی فإنه من المستحیل سرقة أو لا قیمة لها. وهذا یعنی أنه إذا كان هناك وثیقة المحاسبة: حالات نقل لسرقة، لیس من أجل المال! ولكن النظام الیدوی السابق أو التقلیدیة، نعلم جمیعا مجرد المال! یأتی العملاء مع مغلف أو كیس من المال، والمال یذهب إلى المغلف أو حقیبة. لقد تغیر المفهوم القدیم وتعریف من المال. الذی لا یحتاج النقود تحت رأسه! أو إخفاء الملاحظات تحت الفراش. تحدید قیمة المعرفة الإلكترونیة، ولیس الأوراق النقدیة والمسكوكات! ومن ثم، فإن العمل النظری القوی فی هذا النظام الشأن والقیمة: یتم تعریف النظام وتوثیقها، من أجل منع التشوهات والمفاهیم الخاطئة التی یجب اتخاذها.

System dizayn dəyəri.

 Elektron bank sistemi üçün.

ənənəvi bank sistemi, birbaşa çünki İslam təlimlərinə, dəyərlər və sosial münaqişədəbelə ki, pul və o istəyirdi pul onların mənfəət ilə məşğul: niyə həmişə təhlükə və məhv, belə ki, az irəliləyiş var idi. İslam İnqilabı əsnasında, əməliyyat kreditlər enərək bəzi bank filialı, yandırılmış ki. Əlbəttə ki, İranda, həm də Qərb və ərəb icmaları, eləcə dədeyil yalnız banklar, bu nifrət. Siz məcbur edirik yoxsa onlar və arzu İran Ayyaranəməliyyat zəngin və oğurladıqları: xərclənməsi və yoxsul Qərb Şəriyə və xoşbəxt insanların Oğurluq artım oğurluq xatırlatdı. Ərəb ölkələrində birlikdə terror məsələsinəbir tərəfi: turunda bankda pul toplanması, Əl-Qaidə və ya İŞİD, bank quldurluq vəbüdcə sektorunun bilmək hüququ ki. Dünya Ticarət Mərkəzinin əkiz qüllələr: Sentyabr on hücumları dəqiq sənədləri və maliyyə və bank sübut məhv etmək. qəza zamanı işçilərin məcburi icazəli idi niyə ki.

      bütün cəmiyyətlərdə, bank müştərilərin fiziki varlığını azaltmaq üçün çalışır, həmçinin pul aradan qaldırılması və ondan üz saxlamaq məqsədi və Xoşbəxtlikdən elektron bank sisteminin, xüsusilə İran icma, qəbul yüksəkdir. Və tez artır. Qədər Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri, açıq-aydın biz irəliləyiş əldə etmək, vəvaxtında öz infrastrukturunu təmin edə bilər sistemi çatan deyir Konqresində e-bank kimi.

   gəlir baxımından, elektron bankçılıq əsəri əsasında və komissiya almaq. ənənəvi bank: kredit və faiz, onun əsas sistem, bütün pul görülə bilməz bütün kağız vədüyməsinə yaratmaq üçün idi! kağız üzərində milli büdcə, neft daha çox pul fond, və ya nişanı sələfi gəlirləri. neft satılır və pul yalnız yaxma ola Hətta zaman. əmsalların xəzinə Command, yalnız kağız üzərində rial daxil dönüşüm. Və hesab yalnız nömrələri ilə hesablanır. sistemin sonunda görmək üçün yalnız şəxs və ATM pul aldı. Lakin, maksimum Riyal bütün. vəsaitlərin bütün hərəkət qeydlər olmadan edilir. Ona görə dəqeyri-mümkün soyğunçuluq və ya dəyərsiz. Transfer Cases deyil pul, oğurlamaq Bu kimsə Document Accounting əgər deməkdir! Amma keçmiş manual sistemi və yaənənəvi, yalnız pul bilirik! Müştəri bir zərf və ya pul bag ilə gəlir və pul zərf və ya bag gedir. köhnə konsepsiya və pul müəyyən dəyişib. Kim başının altına pul lazım deyil! Vəya döşək altında qeydlər gizlətmək. elektron bilik deyil, banknotların və ya pul dəyəri müəyyən! Beləliklə, bu mövzuda və dəyəri sistemində güclü nəzəri iş: sistem müəyyən edilir və alınacaq təhrif və yanlış qarşısını almaq üçün, sənədləşdirilmiş.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :