ندای ماهین
یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران حیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه سوم واحد 9
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ستاد باز سازی بقیع، با همکاری فدائیان فدک، پایگاه خبری ماهین نیوز و نشریه ندای ماهین، اقدام به انتشار لیست انتخاباتی در سراسر کشور می کند.

هدف از این لیست حمایت از افرادی است که: بتواند در صدای به خون خفته شهدای منا و: همه شهدای دفاع از بقیع ، در طول تاریخ معاصر را به گوش جهانیان برساند. لذا از همه علاقمندان به این خط سرخ حسینی، در خواست دارد نسبت به تبلیغ آن، در رسانه های دیداری و شنیداری اقدام نمایند. با اینکه جنایت های آل سعود را همه میدانند، ولی کاملا بایکوت خبری کرده اند! و با اینکه جنایت های آنان بسیار عظیم و تاریخی است، و از تخریب آثار باستانی متعلق به عالم اسلام ترسی ندارند، ولی کسی حتی در مخیله خود هم، حاضر نیست به باز سازی این خرابی ها اقدام کند!

دنیا انقدر پست و ذلیل شده که: اگر خانه یک سگ یا گربه ای خراب شود، صدای همه انجمن ها بلند می شود! ولی اینهمه خانه های مردم فلسطین ، یمن سوریه و عراق بر سر مردم خراب می شود، همه لال شده اند! گویا هرکاری آل سعود می کند، عین ثواب است و بقیه گناهکارند. لذا ما نیاز به کسی داریم که: سکان کشور شیعه ایران را در دست می گیرد، بداند که 12کشور شیعه در جهان وجود دارد! و کشورهای غیر شیعه هم به حقانیت اهل بیت، اذعان دارند ولی جرات دفاع ندارند. باید این جرات را در آنان بوجود آورد. اگر کسی که انتخاب می شود، مهر تایید بر جنایات آل سعود بزند، و یا با سکوت خود آنها را جسورتر نماید، باید که خودش کنار برود.

ما شاهد دنیایی هستیم که در آن، همه صحبت از دموکراسی می کنند! ولی کسی به دیکتاتوری آل سعود، آل خلیفه و آل نهیان و دیگر شکمباره های عرب کاری ندارد! همه مردم دم از حقوق بشر می زنند! ولی از کشتار وحشیانه مردم در فلسطین اشغالی ، بحرین و عراق ویمن و .. سخنی به میان نمی اورند. لذا باید افراد جدید، شجاع باشند و تسلیم هوچی گری های آل سعود نشوند. همه دنیا می دانند که یمن، می تواند با شلیک چند موشک به ریاض، آل سعود را از بین ببرد! ولی آل سعود فقط با هوچی گری، مانع این حملات می شود! و می گوید آنها می خواهند مکه و: خانه خدا را از بین ببرند! خودشان همه آثار تاریخی مکه را به: بهانه خیابان کشی به شرکت های القاعده دادند، تا تخریب کند ولی حالا که یمن می خواهد: ریاض را هدف قرار دهد، آنها می گویند می خواهد مکه و مدینه را خراب کند! مگر جای سالمی مانده است؟ وقتی فقط جرثقیل ساختمانی القاعده، دهها نفر را در داخل خانه خدا می کشد، این چه معنی دارد؟ آری، ما به کسی رای می دهیم که: مزدور آل سعود ، آل نهیان و آل خلیفه نباشد! از نظر ما انگلیس و آمریکا، حتی دولت فرانسه از مزدوران آل سعود هستند! و لذا نوکر های دست دوم آنها هم نباید: در ایران مسئولیتی داشته باشند.

Fedayeen electoral list Baqi

Reconstruction Department Baqi, in collaboration with the Fedayeen FADAK, news and publications Call Mahin News, which publishes the electoral list throughout the country.

The purpose of this list is support for people that can be dormant in the blood of the martyrs Mina and sound: all the martyrs defending Baqi, during their history, to listen to the international community. Therefore, all fans of the Red Line Hussein is willing to promote it, act on audiovisual media. The House of Saud is known crimes, but has absolutely no boycott! And although their crime is very monumental, and not fear the destruction of antiquities belonging to the Islamic world, but no one even in his own mind, not willing to open this failure to act!

Posts and smite the world is so: If a dog or cat houses damaged, the voice gets all forums! But all the houses of the people of Palestine, Yemen, Syria and Iraq over the bad people, all were speechless! If anything the House of Saud and the rest are sinful deed. So we need to have someone that takes the helm of Shiite Iran, a Shiite country in the world to know that there are 12! And non-Shiite Ahl al-Bayt of the truth, acknowledges, but do not dare to defend. Have the courage to bring them. If someone chooses to be a credit to the crimes of Al-Saud himself, or by his silence emboldened them, shall he go away.

We are witnessing a world in which all their talk of democracy! But someone dictatorship Al Saud, Al Khalifa and Al-Nahyan and other Arab stomachs and does not work! All the tails of their human rights! But the brutal killing people in occupied Palestine, Yemen and Bahrain and Iraq ... do not mention. We need new people, be brave and not give in Ho Chi founding of the House of Saud. All the world knows that Yemen can shoot missiles to Riyadh, Saudi destroy! But the Saudis only at Ho Chi Gray, these attacks can be prevented! And says they are going to Mecca: to destroy the house of God! All the monuments themselves Mecca to: excuse street system was to al-Qaeda, but now that Yemen wants to destroy: Riyadh target, they say it will destroy Mecca and Medina! But instead remained intact? When only hoist al-Qaeda, killing dozens of people inside the house of God, what does it mean? Yes, we will vote for the person that hired Al Saud and Al Khalifa Al Nahyan not! In our view, the UK and America, even the French government is the agents of the Saudis! And therefore they should not second-hand handyman in Iran have responsibility.

القائمة الانتخابیة الفدائیین البقیع

إعادة بناء وزارة البقیع، بالتعاون مع الفدائیین فدعق الأخبار والمنشورات دعوة ماهین ماهین الأخبار التی تنشر القائمة الانتخابیة فی جمیع أنحاء البلاد.

والغرض من هذه القائمة هو الدعم للأشخاص التی یمكن أن تكون كامنة فی دماء الشهداء مینا والصوت: جمیع الشهداء الدفاع عن الباقی، خلال تاریخهم، للاستماع إلى المجتمع الدولی. ولذلك، فإن جمیع المشجعین من الخط الأحمر حسین هو على استعداد للترویج لها، والعمل على وسائل الإعلام المرئی والمسموع. بیت آل سعود یعرف الجرائم، ولكن لیس لدیهم أی المقاطعة! وعلى الرغم من جریمتهم هی ضخمة جدا، ولیس الخوف من تدمیر الآثار التی تنتمی إلى العالم الإسلامی، ولكن لا أحد حتى فی عقله، ولیس على استعداد لفتح هذا الفشل فی التصرف!

المشاركات واضرب العالم هو ذلك: إذا تضررت كلب أو قطة المنازل، وصوت یحصل كل المنتدیات! ولكن فی كل بیوت أهل فلسطین والیمن وسوریا والعراق على الاشرار، كان كل الكلام! إذا كان أی شیء آل سعود، والباقی الفعل الآثم. لذلك نحن بحاجة الى وجود شخص أن یأخذ رأس إیران الشیعیة، وهی دولة شیعیة فی العالم أن یعرف أن هناك 12! وغیر الشیعة لآل البیت من الحقیقة، الاعتراف، ولكن لا یجرؤ على الدفاع عنها. هل لدیك الشجاعة لتقدیمهم. إذا اختار شخص ما لیكون مفخرة لجرائم آل سعود نفسه، أو عن طریق صمته جرأة منها، فعلیه أن یذهب بعیدا.

ونحن نشهد العالم الذی كل ما لدیهم الحدیث عن الدیمقراطیة! ولكن أی شخص دكتاتوریة آل سعود، آل خلیفة و آل نهیان وبطون عربیة أخرى ولا تعمل! كل ذیول حقوق الإنسان! ولكن مما أسفر عن مقتل شخص وحشیة فی فلسطین المحتلة والیمن والبحرین والعراق ... لا تذكر. نحن بحاجة إلى أشخاص جدد، یكون شجاعا ولا یستسلم هوشی تأسیس بیت آل سعود. كل العالم یعرف أن الیمن یمكن اطلاق الصواریخ على مدینة الریاض، وتدمیر السعودیة! لكن السعودیین فقط فی هوشی رمادی، هذه الهجمات یمكن منعها! ویقول أنهم ذاهبون إلى مكة المكرمة: لتدمیر بیت الله! جمیع المعالم الأثریة أنفسهم مكة المكرمة إلى: عذر كان النظام فی الشوارع لتنظیم القاعدة، ولكن الآن بعد أن الیمن یرید تدمیر: الهدف الریاض، یقولون أنها ستدمر مكة المكرمة والمدینة المنورة! ولكن بدلا من ذلك بقیت على حالها؟ عندما رفع فقط تنظیم القاعدة، مما أسفر عن مقتل عشرات الاشخاص داخل المنزل من الله، ماذا یعنی ذلك؟ نعم، نحن سوف یصوتون لصالح الشخص الذی استأجر آل سعود و آل خلیفة آل نهیان لا! فی رأینا، المملكة المتحدة وأمریكا، وحتى الحكومة الفرنسیة وكلاء سعودیین! وبالتالی لا ینبغی أن بارع المستعملة فی إیران المسؤولیة.

Fədayi seçki siyahısı Baqi

Yenidənqurma Department Baqi, Fədayi Fədək əməkdaşlıqla, xəbərlər və nəşrlər ölkə ərazisində seçki siyahısını dərc Mahin Mahin xəbərlər, edin.

onların tarixi ərzində Baqi, müdafiə bütün şəhidlərin, beynəlxalq ictimaiyyət qulaq asmaq üçün: Bu siyahıda məqsədi şəhid Mina və səs qan hərəkətsiz ola bilər insanlar üçün dəstək. Buna görə də, Red Line Hüseyn bütün azarkeşləri, onu təşviq audiovizual media hərəkət etmək istəyir. Səud House cinayətləri tanınan, lakin heç bir boykot var! Onların cinayət çox monumental və İslam dünyasına aid eserleri məhv, hətta öz ağıl heç bir qorxu deyil, baxmayaraq ki, istəyən deyil hərəkət etmək bu uğursuzluq açmaq üçün!

İsmarıc və dünya düçar belə bir it və ya pişik ev zədələnmiş varsa, səs bütün forumlar olur! Amma pis insanlar üzərində Fələstin, Yəmən, Suriya və İraq xalqının bütün evlər, bütün speechless idi! Bir şey varsa Səud House, qalan günahkar əməl edir. Beləliklə, biz 12 var ki, bilmək şiə İran dünyada şiə ölkənin helm edir kimsə lazımdır! Və həqiqət qeyri-şiə Əhl-i Beyt, etiraf, lakin müdafiə cəsarət yoxdur. gətirək cəsarət var. kimsə Al-Səud özü cinayətləri kredit olmaq üçün seçir, onun sükut onların cəsarət və ya o, getmək edilir.

Biz dünya şahid olan demokratiyanın bütün müzakirəsi! Amma kimsə diktatura Al Saud, Al Xəlifə Əl-Nahyan və digər ərəb qarınları və iş deyil! insan hüquqlarının bütün quyruğu! Lakin işğal olunmuş Fələstin, Yəmən və Bəhreyn və İraqda qəddar qətl insanlar ... qeyd yoxdur. Biz yeni insanlar, cəsarətli olmaq və Səud Palatasının Ho Chi quruluş vermək lazım deyil. Bütün dünya Yemen Riyad raketlər atmaq Səudiyyə məhv edə bilər ki, bilir! Ancaq Ho Chi Gray da Səudiyyəlilər, bu hücumlar önlənə bilər! Allah evinin məhv etmək: Onlar Məkkəyə gedir deyir! Bütün abidələr özlərini Məkkə üçün: Riyadh hədəf, onlar Məkkə və Mədinəni məhv edəcək deyirlər: küçə sistemi Yemen məhv etmək istəyir, lakin, Əl-Qaidə idi bəhanə! Amma salamat qalmışdır? Zaman yalnız Allah evinin daxilində insanların onlarla həlak Əl-Qaidə qaldırıcı, bu nə deməkdir? Bəli, biz Al Səud və Ali Xəlifə Əl-Nahyanı deyil muzdlu şəxs üçün səs verəcək! Bizim fikrimizcə, hətta Fransa hökuməti Böyük Britaniya və Amerika, Səudiyyə Ərəbistanı agentləri var! Və buna görə də onlar İranda ikinci əl Handyman məsuliyyət olmalıdır.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :