ندای ماهین
یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران حیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه سوم واحد 9
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی شاه ایران در برابر: تند باد انقلاب اسلامی قرار گرفت، به توصیه همسر توده ای اش فرح دیبا، مسیر فرار به جلو را انتخاب کرد. لذا سعی کرد به مردم کم درآمد، توحه بیشتری نشان دهد و: حتی در سال 1357 یکبار در سخنرانی خود گفت: ای ملت ایران، من صدای انقلاب شما را شنیدم! اما رفتن به روستاهای فرح دیبا و: نمایش تنور پزی! او کاری از پیش نبرد و: انقلاب اسلامی پیروز شد. ولی دستور العمل تازه ساواکی ها موقعیت اپوزیسیون بود. یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شعار های دو آتشه حمایت از مردم سرداده، و روحانیت را به عنوان آخوند های مستبد، مورد خطاب قرار دادند. حتی برای حملات و ترورهای خود، عنوان های انقلابی برگزیدند. به برخی گروهکها مانند: پیکار و فداییان خلق، کمک های مالی و تسلیحاتی کردند، و اشخاصی مثل عزالدین حسینی در کردستان را مسلح نمودند. البته مهندس مهدی بازرگان هم، خواست از این شگرد استفاده کند! وقتی روزنامه ها از کندی اصلاحات، و رفتار غیر انقلابی او شکایت، و دولت او را به فولکس واگن تشبیه کردند! که چند نفر آن را هول می دهند. وی ناراحت شد و استعفا داد، و گفت تا حالا گوشت دست ما بود، شما میو میو می کردید! حالا گوشت را به دست شما میدهیم، و ما میو میو می کنیم! یکی از کارهای غیر انقلابی او این بود که: شخصی را مسئول باز پرداخت: غرامت صدمات وارده به انقلابیون کرد. بنده مراجعه کردم به اقای شاه طاهری، و گفتم دوبار ساواک به کتابفروشی من، در میدان وثوق حمله کرد و من بایت این خسارات، به همه انتشاراتی ها بدهکارم! وی گفت اگر مشروب فروشی یا سینما داشتی، جبران می کردیم ولی کتابفروشی را دستورالعمل نداریم!

البته اینها در بعد نظامی، تقریبا دیگر هیچ کاری نمی توانند بکنند، ولی در بعد فرهنگی و تبلیغاتی، هنوز ژست انقلابی می گیرند! و فرار به جلو را بعنوان استراتژی دائمی انتخاب کرده اند. مثلا همین نامه اصغر فرهادی نمونه آن است، که بررسی ریشه آن، این موضوع را ثابت می کند: در زمان شاه در سالهای 48 و 49 که بهشت زهرا را می ساختند، و در اوج جشن های شاهنشاهی 2500ساله، فردی به نام علی ملکی فر، مسئله ساز شد! وی که تازه از تبریز به تهران آمده، و بیکار بود با زنی که شوهرش مرده و: شش بچه قد و نیم قد داشت آشنا شده، و باوی ازدواج می کند. وقتی خبردار می شود که: در بهشت زهرا خانه هایی ساخته اند برای: قبور خانوادگی، به آنجا می رود و از قیمت آن سوال می کند! به وی می گویند با پیش قسط جزئی هم، میتواند یکی از این مقبره های خانوادگی را بخرد. وی کمی پول می دهد و سند یکی از این مقبره ها را، بنام خود دریافت می کند. شبانه زن و بچه ها را به آنجا برده ساکن می شود! چند روز بعد که مامورین متوجه می شوند، به سراغ او آمده و به او اخطار می کنند که بیرون برود. ولی او سند مربوطه را نشان داده و می گوید: اینجا را خریده! از انها اصرار و از او ابرام که: شماها در این سند ننوشته اید که: فقط مخصوص مردگان است! کار بالا می گیرد و از طرف دربار، او را دعوت می کنند و: یک واحد مسکونی در قلهک به او می بخشند، تا دست از این گورخوابی!( به قول اصغر فرهادی) بردارد. وی اکنون در زندان تهران بزرگ تیپ 2 سالن 10 و اتاق 2 مدت: زیادی است زندانی است و: تقریبا فراموش شده است. ولی آقای اصغر فرهادی، این را زنده کرد و به رخ رئیس جمهور ایران کشید.

It ran to the front of SAVAK

When the Shah of Iran: Islamic Revolution was a gust of wind, on the recommendation of its mass wife Farah Diba, chose the escape route forward. We tried to low-income people, and show more NOTE: even in 1357, once in his speech said the Iranian nation, I heard the voice of your revolution! But go to the villages and Farah Diba: Showing oven baking! He proved insufficient: The Islamic Revolution was victorious. But new recipes SAVAK were the position of the opposition. This means that after the Islamic Revolution, the slogan advocated by ardent support of the people, and the clergy as autocratic mullahs, spoke. Even for terror attacks and their elected as revolutionary. In some sub-including guerrilla warfare and devoted to the creation, funding and arms, and individuals like ezzed al-Din Hosseini in Kurdistan armed. Of course, Mehdi Bazargan wanted to use this technique! When Kennedy reform newspapers, and non-revolutionary behavior, he complained, and were likened his administration to Volkswagen! It will shock many people. He was very sad and resigned, and said we've ever had meat, you can meow you! Now we flesh out your hands, and we will meow! He was one of the non-revolutionary tasks that the person responsible for paying: compensation for damage to the revolutionaries. I went to Mr. Shah Taheri, SAVAK to the bookstore and told me twice, and I byte attack on the credibility of the damage, to all publishers owe! He said if the liquor store or cinema, bookstore compensated, but we do not have instructions!

They're in the military, can do almost anything, but in the cultural and propaganda, are still revolutionary gesture! And ran forward as a permanent strategy has chosen. For example, a Asghar Farhadi example, which reviews its root, it proves: the Shah in years 48 and 49 the Behesht-e Zahra made, and at the peak of the celebrations of the Imperial year 2500, a man named Ali Maleki Far , was a problem! He recently come from Tabriz to Tehran, and was unemployed with a woman whose husband has died and six children, and a half tall acquainted, and marries Bawl. When she learned that: in the cemetery houses have been built for: family graves and the price it asks to go there! He referred to the partial prepayment; the family can buy one of these tombs. He gives a little money and document one of these tombs, receives his name. Overnight women and children to be taken their lives! A few days later officials are realizing, came to him and warned him that out. But he showed the document and says it bought here! They insist that Abram from him: You've written in this document that is only for the dead! Takes the top job of the court, and invite him to a residential unit in GHOLHAK to give him up from the sleep of death (as Asghar Farhadi) away. He is now in prison in Tehran for type 2 Hall 10, Room 2: lot imprisoned and almost forgotten. But Mr. Asghar Farhadi, the Iranian president was revived and place.

وتجلى ذلك فی الجزء الأمامی من السافاك

عندما شاه إیران: كان ثورة الإسلامیة عاصفة من الریاح، بناء على توصیة من زوجة الجماهیری فرح دیبا، واختار طریق الهروب إلى الأمام. حاولنا لذوی الدخل المنخفض، وإظهار المزید ملاحظة: حتى عام 1357، مرة واحدة فی خطابه قال الامة الایرانیة، سمعت صوت ثورتكم! ولكنها تذهب إلى القرى وفرح دیبا: عرض الخبز فرن! وقال انه ثبت عدم كفایة: كانت الثورة الإسلامیة المنتصرة. ولكن وصفات جدیدة السافاك كان موقف المعارضة. هذا یعنی أنه بعد الثورة الإسلامیة، شعار ینادی بها دعم المتحمسین للشعب، ورجال الدین كما الملالی الاستبدادی، تحدث. حتى لهجمات ارهابیة والمنتخبین كما ثوریة. فی بعض حرب العصابات، بما فی ذلك الفرعیة والمخصصة لإنشاء وتمویل والأسلحة، والأفراد مثل عز الدین حسینی فی كردستان المسلحة. وبطبیعة الحال، مهدی بازركان، أراد أن استخدام هذه التقنیة! عندما كینیدی الصحف الإصلاح، والسلوك غیر ثوری، وقال انه اشتكى، وكانت شبه إدارته لفولكس واجن! وسوف یصدم كثیر من الناس. كان حزینا جدا واستقال، وقال لقد كان من أی وقت مضى اللحوم، یمكنك مواء لك! الآن نحن تجسید یدیك، ونحن سوف مواء! وكان واحدا من المهام غیر الثوریة أن الشخص المسؤول عن دفع: التعویض عن الأضرار التی لحقت الثوار. ذهبت للسید شاه طاهری، السافاك لبیع الكتب، وقال لی مرتین، وأنا البایت الهجوم على مصداقیة الضرر، لجمیع الناشرین مدینون! وقال انه اذا مخزن الخمور أو السینما، مكتبة تعویض، ولكن لیس لدینا تعلیمات!

انهم فی الجیش، یمكن أن تفعل أی شیء تقریبا، ولكن فی الدعایة الثقافیة و، لا یزال لفتة الثوریة! وركض إلى الأمام باعتبارها استراتیجیة دائمة اخترته. على سبیل المثال، مثال أصغر فرهادی، الذی یستعرض جذورها، ویثبت: الشاه فی 48 عاما وقدم 49 فی بهشت ​​الزهراء، وفی ذروة احتفالات العام الامبراطوری 2500، رجل یدعى علی مالكی الأقصى كان مشكلة! أتى مؤخرا من تبریز الى طهران، وكانت عاطلة عن العمل مع المرأة التی توفی وستة أطفال زوجها، ونصف تعرف طویل القامة، ویتزوج الباوی. عندما علمت أن: تم بناؤها فی المنازل مقبرة لل: مقابر الأسرة، والثمن الذی یطلب الذهاب إلى هناك! وأشار إلى الدفع المسبق الجزئی، یمكن لأفراد العائلة شراء واحدة من هذه المقابر. وقال انه یعطی القلیل من المال وتوثیق واحدة من هذه المقابر، ویتلقى اسمه. النساء والأطفال بین عشیة وضحاها إلى أن تؤخذ حیاة هناك! وبعد أیام قلیلة یدركون مسؤولون فی وقت لاحق، وجاء إلیه وحذره من الخروج. لكنه أظهر وثیقة وتقول انها اشترت هنا! وهم یصرون على أن أبرام منه: كنت قد كتبت فی هذه الوثیقة التی هی فقط للموتى! یأخذ هذا المنصب من المحكمة، وأدعوه إلى وحدة سكنیة فی القلهک تهران لتتنازل عنه من نوم الموت (كما اصغر فرهادی) بعیدا. وهو الآن فی سجن فی طهران لنوع 2 قاعة 10، غرفة 2: الكثیر سجن ویكاد یكون منسیا. ولكن السید أصغر فرهادی، تم إحیاء الرئیس الإیرانی ومكان.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :