ندای ماهین
یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران حیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه سوم واحد 9
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

فدک باغ بزرگی بود، که ارثیه واگذار شده پیامبر اسلام به دختر گرامی اش بود. ولی بعدا عده ای ادعا کردند که هیچکس از پیامبر ارث نمی برد! لذا آن را غصب کردند و برای خود برداشتند! الان هم هنوز در غصب است، و باید به صاحب آن بر گردانده شود. صاحب یا صاحبان ان اولاد الزهرا هستند، که در ایران به سادات معروفند. و رهبر انقلاب اسلامی ایران به نمایندگی از تمامی: این ابن الزهرا ها، مالک آن محسوب می شود. اگر سیاسی هم حساب کنیم فدک، جزو خاک ایران  است و: تجاوز به آن تجاوز یه خاک ایران محسوب می شود. به همین شکل قبرستان بقیع! زیرا که ائمه ما مقید بودند: قبل از فوت یا شهادت خود، همه وسایل رحلت خود را از جمله: زمین قبر خود را می خریدند، تا غصبی نباشد. لذا بقیع هم ملک ایران و: جزو خاک ایران است، و باید که بتوان از آن دفاع نمود، و فداییانی باید باشند که این کار را بکنند. که باید این امر مد نظر سیاست مدران قرار گیرد . اما از نظر فقهی گفته شده که: روزی هارون الرشید به امام موسی کاظم ع گفت: اینهمه می گویید فدک،  بیا این مرز ها را مشخص کن، تا تحویل تو بدهم. امام موسی کاظم ع گفت: اگر راست می گویی من هم اعلام کنم؟ هارون قسم خورد. لذا امام موسی کاظم ع فرمود : مرز آن از مغرب تا چین، و از حبشه تا مرو است. هارون با عصبانیت گفت: منظورت همه سرزمین های اسلامی است؟ ایشان فرمود بله! حکومت تو کلا غصبی است، و این حکومت حق ما است. اکنون هم باید گفت: فدک امروز همه سرزمین های اسلامی، و سرزمین هایی هست که مسلمانان در آن ساکن هستند. مردم مسلمان میانمار که از خانه های خود، کوچ داده می شوند و اموال و املاک آنان، مصادره می شود باید: به کجا پناه ببرند؟ و به چه کسی شکایت کنند؟ و یا در امریکا و فرانسه و سراسر اروپا، آسیا و آفریقا، نژاد پرستان مسلمانان را می کشند، یا اذیت می کنند و یا املاک آنها را غصب می کنند.  آیا باید بدون حمایت رها شوند؟ و کسی از آنها دفاع نکند؟ البته که باید گروهی باشند به عنوان: امت وسط که به اینها کمک کنند. این امر بسیار لازم است، ولی در شرایط فعلی وضعیت: فدک و بقیع از همه اضطراری تر است.  زیرا که غصب زمین های مسلمانان، از همانجا آغاز شد! بعد به اسرائیل رسید و حالا نژاد پرستان، آن را جهانی کرده اند. در پشت تمام این کشتار ها و غارت ها، فقط دست یک نفر است و آن آل سعود است. آل سعود مردم دنیا را، با تبلیغات متضاد به کشتار مسلمانان تشویق می کند! آنهایی که دشمن هستند، تحریک می کند و آنهاییکه دوست هستند، تطمیع می شوند. یعنی با واقعه 11سپتامبر، توانست دشمنی نژاد پرستان را در: سراسر جهان سازماندهی کند، تا آنها از ترس حمله مسلمانان، به عنوان اتحاد ضد تروریستی، وارد جنگ شوند . دربین دوستان و میان خود مسلمانان هم، با پرداخت پول واسلحه، گروههای تکفیری ساخت. و به جان مسلمانها انداخت. آل سعود توانست اتحاد: بین روسای عربی و غربی و عبری را ایجاد کند. ولی مسلمانها نتوانستند: متحد شوند و رهبری هم برای اینکار نداشتند. و به قول امام علی:( اتخدوا علی ان لا تتحدوا!) متحد شدند تا اتحاد نکنند!

Fedayeen Baqi and FADAK

FADAK large garden, which inheritance left by his cherished daughter of the Prophet Muhammad. Some later claimed that one of the Prophets not inherit! It had taken it took for themselves! Right now he still has usurped, and should be returned to its owner. The owner or the owner of Al's descendants, known Sadat in Iran. And the leader of the Islamic Revolution of Iran on behalf of all: the Ibn al-Zahra, the owner is. If our political FADAK account, is part of Iran's territory: an invasion of Iranian territory is violated. Similarly Baqi cemetery! Because our Imams were bound before their death or martyrdom, his death all means including: land bought your grave, has not usurped. The property is Baqi Iran: the Iranian territory, and it must be defended, and the Fedayeen have to do that. Which should be considered politicians. But in terms of jurisprudence was said that: Harun al-Rashid to Imam Musa Kazim Ali said, however, say FADAK, let's define the borders now, to give you delivery. Imam Musa Kazim Ali said: I am if you are truthful? Aaron swore. Therefore, Imam Musa Kazim AS said its border from Morocco to China and from Ethiopia to Marv. Aaron said angrily: You mean all Muslim lands? She said yes! You are totally usurped the government and this government is our right. Now we must say FADAK today all Muslim lands, and lands that Muslims are living in it. Myanmar Muslim people from their homes, displaced and their property, should be confiscated: where to take refuge? Who's to complain? Or in America and France and across Europe, Asia and Africa, racism Muslims kill or hurt or have their property confiscated. Should be left without support? And who does not defend them? Of course it should be a group as: community center to help them. This is very necessary, but in the current situation Status: FADAK and Baqi is all the more pressing. For the usurped lands of Muslims, from there began! Israel was then, and now Racists, it has been global. Behind all this killing and looting, just the one, and it is the House of Saud. Saud people of the world, contrasting with advertising encourages Muslims to kill! Those who are hostile, stimulates and those who are friends, are lured. I.e. by September 11, the enemy of racism at worldwide organization, as they fear attacks by Muslims as anti-terrorist alliance, by war. Among friends and among Muslims they, to pay for weaponry are, making Takfiri groups. And to put the lives of Muslims. The House of Saud alliance between the heads of Western and Arabic and Hebrew will be created. But Muslims could not: unite and leadership for not doing so. And in the words of Imam Ali :() were united not unity!

الفدائیین البقیع وفدعق

فدعق حدیقة كبیرة، وهو المیراث ترك ابنة العزیزة له من النبی محمد. بعض ادعى لاحقا أن واحدا من النبی لا یرث! وقد اتخذت الذی استغرقه لأنفسهم! الحق الآن انه ما زال المغتصبة، وینبغی أن تعاد لصاحبها. المالك أو صاحب نسل، والمعروف السادات فی إیران القاعدة. وقائد الثورة الإسلامیة فی إیران نیابة عن جمیع: ابن الزهراء، والمالك هو. إذا كان لدینا حساب فدعق السیاسی، هو جزء من الأراضی الإیرانیة: یتم انتهاك غزو الأراضی الإیرانیة. مقبرة البقیع وبالمثل! لأنه كان لا بد الأئمة لدینا قبل وفاتهم أو الشهادة، والموت له بكل الوسائل بما فی ذلك: اشترت الأرض قبرك، لم المغتصبة. الخاصیة هی البقیع إیران: الأراضی الإیرانیة، وأنه لا بد من دافع، والفدائیین لدیهم للقیام بذلك. التی ینبغی النظر السیاسیین. ولكن من الناحیة الفقهیة وقیل أن: هارون الرشید إلى الإمام موسى الكاظم علی قال، ومع ذلك، ویقول فدعق، دعونا تحدید حدود الآن، لتعطیك التسلیم. قال الإمام موسى كاظم علی: أنا إن كنتم صادقین؟ أقسم هارون. لذلك، قال الإمام موسى الكاظم AS حدودها من المغرب إلى الصین، ومن إثیوبیا إلى مرو. وقال هارون بغضب: یعنی كل بلاد المسلمین؟ قالت: نعم! كنت المغتصبة تماما للحكومة، وهذه الحكومة هو حقنا. الآن یجب أن نقول فدعق الیوم عن أراضی المسلمین، والأراضی التی المسلمین الذین یعیشون فیه. شعب میانمار مسلم من منازلهم والنازحین وممتلكاتهم، ویجب أن تصادر: حیث للجوء؟ من الذی یشكو؟ أو فی أمریكا وفرنسا وكافة أنحاء أوروبا وآسیا وأفریقیا والعنصریة المسلمین قتل أو إیذاء أو لدیك مصادرة ممتلكاتهم. ینبغی أن تترك دون دعم؟ والذی لا یدافع عنهم؟ بالطبع یجب أن تكون مجموعة على النحو التالی: المركز الاجتماعی لمساعدتهم. وهذا أمر ضروری جدا، ولكن فی حالة الوضع الحالی: فدعق والباقی هو كل شیء أكثر إلحاحا. للأراضی المغتصبة من المسلمین، ومن هناك بدأت! وكانت إسرائیل ذلك الحین، والآن العنصریون، فقد كان العالمی. وراء كل هذا القتل والسلب والنهب، فقط واحد، وهذا هو بیت آل سعود. الناس سعود من العالم، الأمر الذی یتناقض مع الإعلان یشجع المسلمین على قتل! أولئك الذین یعادون، ویحفز وأولئك الذین هم أصدقاء، وجذبه. أی بنسبة 11 سبتمبر، والعدو من العنصریة فی منظمة عالمیة، لأنها تخشى هجمات من قبل المسلمین تحالف مكافحة الإرهاب، من خلال الحرب. بین الأصدقاء وبین المسلمین أنفسهم، لدفع ثمن الأسلحة و، مما یجعل الجماعات التكفیریة. ووضع حیاة المسلمین. سیتم إنشاء بیت آل سعود التحالف بین رؤساء الدول الغربیة والعربیة والعبریة. ولكن المسلمین لا یمكن أن: توحید وقیادة لعدم القیام بذلك. وفی كلام الإمام علی :() كانوا متحدین لا وحدة!

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :