ندای ماهین
یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران حیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه سوم واحد 9
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اید باور آن سخت باشد ولی، گلوی آل سعود در دست دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران است، که اگر بتواند آن را فشار دهد، برای همیشه از دست این خاندان کثیف راحت خواهیم شد. برای این کار نیاز به شمشیر و تفنگ، مشت و لگد هم نیست! فقط کافی است چکهای در وجه آل سعود امضا نشود! حتی اگر آنها اجازه دادند: امسال مراسم حج ایرانیان برگزار شود، لا اقل چک های آن بعدا داده شود. زیرا  در دفعات قبل دیده ایم که این چکها، مستقیما در اختیار داعش قرار گرفته، یا برای انها سلاح و مهمات خریداری و ارسال شده است. زیرا خط اعتباری داعش در عربستان، زیر خط قرمز است و به دلیل افت قیمت نفت، حتی پرداخت حقوق کارکنان دولت و پرسنل شرطه هم، عقب افتاده یا کم شده است. ادعای آنها مبنی بر اینکه ایرانی ها، خودشان به حج نمی آیند! موید این حرف است که آنها به پول ایران بسیار نیازمند هستند، ولی با حضور ایرانی ها مشکل دارند! یعنی فقط دنبال دریافت سرانه حج ایرانیان هستند، تا بلافاصبه از ان برای تقویت داعش در: فلوجه و حلب استفاده کنند. و اگر این پول داده شود، پس از دریافت پول، عربستان کارشکنی های خود را ادامه می دهد، تا مانع حضور ایرانیان شود و یا: درخواست دریافت وجه بیشتری می دهد.

ازنظر فقها و مسئولین ایرانی، آل سعود و وهابیت صلاحیت اداره حرمین شریفین را ندارند. همانطور که سید احمد خاتمی در نمازجمعه امروز اشاره داشتند، باید مدیریت حج به دست عده ای باشد که: از طرف همه دولت های اسلامی نمایندگی داشته ،و دلسوز اسلام هم باشند. نه اینکه فقط به فکر درآمد آن باشند و: حجاج را تحقیر نمایند و یا: تبلیغات سوء و نموده یا کتب ضاله به آنان هدیه کنند. از منظر حقوق بین الملل هم، به سه طریق می توان پیگیر این تغییر مدیریت شد. اولین روش اثبات سوء مدیریت آل سعود است. در این روش از سه نوع مستندات و مدارک میتوان استفاده کرد: ابتدا تخریب بقیع و دیگر آثار باستانی و تاریخی اسلام در: مکه و مدینه را بصورت لایحه، به دادگاههای بین المللی ارائه نمود. اکنون ثابت شده است براثر بی مبالاتی آل سعود، بیش از 400نقطه و آثار تاریخی در مکه و مدینه، و بیش از 500اثر تاریخی واسلامی به وسیله داعش و: به دستور مستقیم آل سعود در: کشورهای دیگر نابود شده اند. حتی برخی از این آثار پس از تخریب، قاچاق شده و به اسرائیل و دیگر کشورها ارسال شده است. دوم اخذ هزینه از حجاج و تحقیر آنان است. در حالیکه حج واجب است، مردم باید برای انجام آن یاری و کمک رسانی شوند، ولی آل سعود با دریافت هزینه های گزاف، عملا مانع برگزاری حج می شود. مخصوصا تعیین سهمیه دو میلیون نفری، بزرگترین مانع حضور مردم می باشد. زیرا نزدیک به دو میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد، و اگر یک درصد آنها هم مستطیع و: واجب الحج باشند، حداقل باید 20میلیون نفر هر سال به مکه مشرف شوند. سوء مدیریت آل سعود آن را به یک هزارم رسانده است، و بسیاری از واجب الحج ها، در نوبت حج از دنیا می روند. سوم اینکه در اداره همین دو میلیون نفر هم ناتوان است! زیرا که هرساله حوادثی عمدی رخ می دهد: و برخی از  حجاج جان خود را از دست می دهند. این حوادث عمدی برای: ایجاد رعب و وحشت است، تا تعداد کمتری به مکه بروند.   مورد دیگری که میتوان :همین کشتار مردم را مستندا به دادگاه ارائه نمود: کشتار ایرانیان در سال 1368 به بهانه تظاهرات آنان. کشتار حجاج در چادر ها به وسیله آتش سوزی، و بالاخره کشتار شهدای منا در سال گذشته، باید مستند و به دادگاههای بین المللی ارائه شود، تا سوء مدیریت آنان اثبات شود. آنها حتی در خارج از عربستان هم باعث کشتار مردم بسیاری شده اند: مانند کشتار مردم بحرین و بمباران مردم یمن. حوادث تروریستی مانند یازده سپتامبر و: انفجارها و حملات داعش و القاعده و طالبان، که همگی به دستور و حمایت مالی مستقیم عربستان بوده است. میتوان از نبود آزادی های مدنی و: برگزار نشدن انتخابات هم در عربستان شکایت تنظیم کرد، زیرا براساس میثاق بین المللی و: منشور حقوق بشر سازمان ملل، دولت ها موظف به رعایت حقوق اساسی مردم خود هستند. عربستان که درسال 1954 عضو سازمان ملل شده، و همه مقررات آن را پذیرفته، باید در مورد نقض این حقوق پاسخگو باشد.         اینهم ماده یک منشور که اجازه: تغییر جکومت آل سعود را می دهد: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی! و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای: جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و :متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز! یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی، یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق: اصول عدالت و حقوق بین‌الملل

 

https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1

_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF

 

 

عربستان خواسته‌های ما را تامین نکند حج منتفی است

Saudi throat doctor in the Jannetty!

Perhaps it is hard to believe but, at the doctor's throat Saud Jannati, secretary of Iran's Culture and Islamic Guidance, that if he could squeeze it, it will be easier for all of this dirty house. To do this requires swords and rifles, punching and kicking is not! Just checks payable to the House of Saud is not signed! Even if they let this year be held in the Iranian Hajj, its Czech least be given later. Because we've seen many times before that the checks, the ISIS is located directly, or for arms and ammunition purchased and sent. Because ISIS line of credit in the kingdom, following the red line due to falling oil prices, even paying the salaries of government employees and Police personnel have lagged behind or reduced. They claim that the Iranians themselves do not come to the Hajj! Iran confirms say that they need money, they have problems with Iran's presence! The Iranians are just looking to get per capita pilgrimage, to immediately use it to strengthen the Islamic State in Fallujah and use of Aleppo. And if this money is given, after receiving the money, Saudi Arabia continues its sabotages, to prevent the Iranians or request more funds are received.

In terms of jurists and Iranian officials, Saud and the Wahhabi not have the authority to manage the Two Holy Mosques. As noted Ahmad Khatami at Friday prayers today must manage the Hajj is a group that has representation from all Muslim governments, and sympathetic to Islam. And it was not just think: pilgrims or humiliate them: and their propaganda or subversive books to them their gifts. From the perspective of international law, the three can be followed through the change was managed. The first method is demonstrated mismanagement of Saud. The three types of documents can be used: the destruction of Baqi and other historical artefacts Islam: Mecca and Medina in the form of a bill, to be presented before international tribunals. It's proved to be a result of recklessness Al Saud, more than 400 points and monuments in Mecca and Medina, and more than 500 works by Islamic and Islamic history: the direct orders of the House of Saud in other countries have been destroyed. Some of these works after the destruction, trafficking and was sent to Israel and other countries. The second charge is of pilgrims and humiliate them. While the Hajj is obligatory, people need help and assistance to do it, but Al Saud received exorbitant fees, effectively preventing them from organizing Hajj. Especially quota of two million people, the biggest obstacle is the presence of people. For nearly two billion Muslims in the world, and if one percent of them are obligatory Hajj, to Mecca are at least 20 million people each year. The House of Saud has brought it to a thousandth of mismanagement, and many obligatory Hajj, the pilgrimage turn to die. Third, in the same office two million have been disabled! For intentional incidents occur every year: and some pilgrims lose their lives. This deliberate actions to create fear and terror, so that fewer people go to Mecca. Another case may be: the killing of the document presented to the court: killing Iranians in 1368 in the name of their protests. The killing of pilgrims in tents by the fire, and finally the killing of the martyrs Mina last year, must be documented and submitted to international courts to prove their mismanagement. They even outside of Saudi Arabia, killing many people have: killing the people of Bahrain and the bombing of the Yemeni people. September eleven terrorist incidents such as: explosions and attacks ISIS and al Qaeda and Taliban, which have all been ordered and financed by Saudi place. The lack of civil liberties and: elections are not held in Saudi complaints set, because according to international conventions: the UN declaration of human rights, governments are obliged to observe the fundamental rights of its people. Saudi Arabia, which in 1954 was a member of the United Nations, and all accepted rules, the violation of these rights must be held accountable. So much of a charter that allowed the change the rule of the Al Saud to: maintaining international peace and security! And in order to act effectively to bring collective actions for: the prevention and removal of threats to peace: an end to any act of aggression! Or otherwise violates the peace and cause the adjustment and settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace by peaceful means and in accordance with the principles of justice and international law

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :