ندای ماهین
عصو ائتلاف بزرگ ماهین نیوز و ارگان ستاد بازسازی بقیع : ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ماهنامه سیاسی اقتصادی ندای ماهین
میدان ونک نبش گاندی شمالی پلاک 2 طبقه 2 واحد3
تلفن 33166179همراه 09120836492
sahmahini@yahoo.com
فاکس 33137070
ارگان ستاد بازسازی بقیع

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اتش درون و آتش بیرونی !ًَ

راز اینکه چرا مردم یمن، با اینهمه ظلمی که به آنها می شود، باز هم جمعه ها میتینگ عظیمی راه میاندازند، و برادامه مبارزه تاکید می کنند چیست؟ راز اینکه اینهمه مردم فلسطین، در زندان ها هستند ولی دست از: مقاومت برنمی دارند کدام است؟ و چرا آل سعود از کشتار کودکان یمنی سیر نمی شود؟ و چرا ترامپ بدنبال فروش هرچه بیشتر سلاح است؟ همه اینها یک راز دارد. و آن آتش درونی هرکدام است، که به آتش بیرونی منجر می شود. جهنم که گفته شده از: همین آتش ها نشات می گیرد. ظلم بیش از حدی که آل سعود، در دوران تسلط بر یمن انجام داده، بقدری کریه و زشت بوده، که مردم یمن حاضرند شهید شوند، ولی به وضعیت سابق برنگردند! جنایت های آمریکا و انگلیس و شوروی، بقدری در ایران زیاد بود که: مردم ایران به تنگ آمدند و: ناگهان همه را شوکه کردند. لذا از نظر خط مبارزه مستضعفین، مقاومت و ایستادگی مردم روشن است. اما از نظر حاکمانی چون آل سعود هم، چون از ابتدا با کشتار مردم بر آنها تسلط پیدا کردند، مجبورند این روش را ادامه دهند. زیرا زبان دیگری نمی دانند، و یا اگر بدانند کسی مطیع آنها نمی شود. دولت های استعمار گر مانند: آمریکا و انگلیس هم همین طورهستند، آنها با کشتار وسیع هندی ها، اولین استعمار خود را در آنجا ایجاد کردند! و به بهانه سرزمین هزار و یکشب و: گنجهای افسانه ای، کشتار هندی ها واجب می دانستند! از نظر آنها هندی ها مانند: مارهایی بودند که بر سر گنج ها می نشینند، لذا برای تصاحب گنج لازم بود که: مار ها را نابود کنند. بنابر این دو دیدگاه کاملا متضاد ایجاد می شد: عمران و آبادانی که انگلیسیها وعده می دادند، برای هندی ها کشتار و تخریب بود. مانند امروز که آمریکا و اروپا ادعا می کنند: برای دموکراسی به عراق و افعانستان حمله کردند، ولی چیزی جز کشتار برای: مردم آنجا به ارمغان نیاوردند. آل سعود هم برای بحرین و یمن، مبارزه با تروریسم را پیشنهاد می کند! ولی در عمل جز لشکر کشی و: کودک کشی چیزی نصیب یمن و: مردم بحرین نمی شود. اسرائیل ارض موعود و دنیای پیشرفته را، برای فلسطینی ها وعده می داد، ولی الان جز اسیر کردن و کشتن آنها، کار دیگری نمی کند. بنابر این فلسفه مبارزه بسیار روشن است : دشمن اگر طلا هم باشد باز دشمن است. ما اصلا می گوییم آمریکا مهد دموکراسی، اسرائیل میدان پیشرفت و آل سعود مرکز ثروت دنیا! ولی همه اینها برای خودشان خوب است. تازه اگر خوب باشد، آن را تقسیم نمی کنند! انتظار بذل و بخشش از آل سعود، همانطور مسخره که انتظار دموکراسی: از آمریکا و انتقال تکنولوژی از اسرائیل. اصولا ثروت آل سعود که از غیب نمی آید، از فروش نفت ایران و قطر است، که حاصل می شود و باید آن را سوبسید، و یارانه بدهد که نمی دهد، و اگر کمی هم می دهد فقط برای تبلیغات است. آمریکا دموکراسی از کجا آورده ؟ جز از کشتن سیاهپوستان و سرخپوستان، و غارت اموال و املاک آنها؟ اسرائیل که بت جدید دنیا، یعنی تکنولوژی را همچون گوساله سامری، در دست دارد از کجا بدست آورده؟ بجز اشغال سرزمین مردمان فلسطین، به بهانه های واهی و: کشتار وحشیانه مردم دنیا. البته خوشبختانه نهایت این بازی ها، پیروزی مستضعفین است، زیرا فرمول ساده است: تا موقعی مردم گول بخورند، با پول خودشان بر سرشان می زنند! ولی وقتی بیدار شدند، دیگر برای مستکبرین پولی باقی نمی ماند.

Fire extinguishers inside and out!

The secret of why the Yemeni people, although the injustice that they'd be meeting again Friday put a huge way, and insist on continued fight What? The secret that all the Palestinian people, in prisons, but on the strength of which would not have been? And why not, garlic Yemeni Al Saud of killing children? And why Trump is seeking to sell more weapons? All of this is a secret. And each inner fire, which leads to an external fire. Hell has been said of the fire comes. Too much injustice that Al-Saud, under the control of Yemen, so ugly and the ugly, the Yemeni people are willing martyr, but not return to the former status! America, Britain and Soviet crimes, so much that in Iran: Iranians were tight and suddenly everyone was shocked. Therefore, in view of the poor struggle, resistance and resilience of the people is clear. But because Al Saud rulers, because they dominate from the start by killing people they have to continue this way. Because they do not know another language or if they know someone is not abiding. Colonial states such as America and Britain are the same, with the mass killings, Hindi, first colonized created there! And the name of the Land of Thousand and One Night: The legendary treasures, Hindi destruction of obligatory knew! In terms of Hindi as: snakes that sit over the treasure, the treasure was necessary to seize: to destroy the snakes. Thus was created the opposite viewpoint: development and prosperity of the British promised to Hindi murder and destruction. Such as America and Europe today who claim to democracy in Iraq and Afghanistan attacked, but nothing but destruction for the people there not deliver. Saudi to Bahrain and Yemen, the fight against terrorism suggests! But in practice, but the campaign: Given Yemen's infanticide and the people of Bahrain are not. Israel's promised land and the developed world, the Palestinians promised, but now the capture and killing them, the other does not work. According to the philosophy of struggle is very clear: If gold is also open enemy of the enemy. We do not say America the cradle of democracy, the progress of Israel and the House of Saud wealth of the world! But all this is for their own good. Even if it is good, it will not split! Pending largesse of the House of Saud, as ridiculous to expect democracy from America and the transfer of technology from Israel. America brought democracy Where? Apart from killing blacks and Indians, and looted their property? Israel's new idol of the world's technology as the golden calf, did you get involved in? Except occupation of the Palestinian people, under the pretext of false and killing barbarous people in the world. Fortunately the end of the game, victory is poor, because the formula is simple: as long as people eat Dodge, with their own money on their heads! But when I woke up, there will not be money for the oppressors.

طفایات الحریق من الداخل والخارج!

سر لماذا الشعب الیمنی، على الرغم من الظلم الذی لدیهم یكون الاجتماع مرة أخرى الجمعة ضعت بطریقة كبیرة، ویصرون على استمرار الكفاح ماذا؟ السر الذی كافة أبناء الشعب الفلسطینی، فی السجون، ولكن على قوة لن یكون منها؟ ولماذا لا، الثوم الیمنی آل سعود بقتل الأطفال؟ ولماذا ترامب تسعى لبیع المزید من الأسلحة؟ كل هذا هو سر. وكل حریق الداخلی، الأمر الذی یؤدی إلى حریق خارجی. لقد قیل جحیم یأتی الحریق. الكثیر من الظلم الذی آل سعود، تحت سیطرة الیمن، وذلك قبیح والقبیح، والشعب الیمنی شهید على استعداد، ولكن لیس العودة إلى الوضع السابق! كانت الإیرانیین ضیقة وفجأة كان الجمیع بالصدمة: أمریكا وبریطانیا وجرائم السوفیتیة، لذلك الكثیر مما فی إیران. لذلك، نظرا للصراع الفقیرة والمقاومة وصمود الشعب هو واضح. ولكن لحكام آل سعود، لأنها تسیطر منذ البدایة عن طریق قتل الناس لدیهم لمواصلة هذا الطریق. لأنهم لا یعرفون لغة أخرى، أو إذا كانوا یعرفون أی شخص لا یلتزم. الدول الاستعماریة مثل أمریكا وبریطانیا هی نفسها، مع القتل الجماعی، الهندیة، أولا المستعمر خلقت هناك! واسم أرض ألف لیلة ولیلة: الكنوز الأسطوریة، تدمیر الهندیة من واجب یعرف! من حیث الهندیة على النحو التالی: الثعابین التی تجلس على كنز، وكنز من الضروری اغتنام: لتدمیر الثعابین. وهكذا تم إنشاء جهة نظر الآخر: التنمیة والازدهار فی بریطانیا وعدت الهندیة القتل والتدمیر. مثل هاجمت أمریكا وأوروبا الیوم الذین یدعون إلى الدیمقراطیة فی العراق وأفغانستان، ولكن لا شیء سوى الدمار للشعب هناك یتم تسلیم. السعودیة إلى البحرین والیمن، ومكافحة الإرهاب وتقترح! ولكن فی الممارسة العملیة، ولكن الحملة: نظرا وأد الیمن وشعب البحرین لیست كذلك. أرض المیعاد إسرائیل والعالم المتقدم، وعدت الفلسطینیین، ولكن الآن التقاط وقتلهم، والآخر لا یعمل. وفقا لفلسفة النضال هو واضح جدا: إذا كان الذهب هو أیضا عدو مبین للعدو. نحن لا نقول أمریكا مهد الدیمقراطیة والتقدم إسرائیل وبیت آل سعود ثروة العالم! ولكن كل هذا لمصلحتهم. حتى لو انه لامر جید، وانها لن تقسیم! فی انتظار تجود به آل سعود، ومثیر للسخریة أن نتوقع الدیمقراطیة من أمریكا ونقل التكنولوجیا من إسرائیل. فی الأساس، وبیت آل سعود أن الثروة الغیب لا تأتی من مبیعات النفط وایران وقطر، والتی یمكن أن یتحقق ویجب ان تكون مدعومة، والإعانات لا تعطی وتعطی وقتا قلیلا فقط للإعلانات. جلبت أمریكا الدیمقراطیة إلى أین؟ وبصرف النظر عن قتل السود والهنود، ونهبت ممتلكاتهم؟ المعبود الاسرائیلی الجدید من التكنولوجیا فی العالم مع العجل الذهبی، هل تتورط فی؟ إلا الاحتلال للشعب الفلسطینی، بحجة الناس البربری كاذبة والقتل فی العالم. لحسن الحظ نهایة المباراة، فوز ضعیف، لأن صیغة بسیطة: ما دام الناس یأكلون دودج، مع أموالهم الخاصة على رؤوسهم! ولكن عندما استیقظت، لن یكون هناك مال لالظالمین.

Fire balonları daxili və!

Onlar cümə yenə cavab olarıq ki predmeti olan ağır yol qoymaq və davam israr baxmayaraq Yəmən xalqı, nə mübarizə niyə gizli? bütün Fələstin xalqı, həbsxanalarında, lakin gücü olan olmazdı ki, gizli? Və nə deyil, sarımsaq Yəmən Al Saud uşaqları öldürür? Və niyə Trump daha çox silah satmaq istəyən? Bütün bu bir sirr deyil. Və hər bir daxili yanğın, xarici yanğın yaradan. yanğın gəlir Hell bildirib edilmişdir. Al-Saud, Yəmən nəzarəti altında, belə çirkin və çirkin, Yəmən xalqı istəyən şəhid, lakin keçmiş statusu qayıtmayacaq Çox haqsızlıq! Qədər ki, İranda Amerika, Britaniya və Sovet cinayət: İran sıx idi və birdən-birə hər kəs şok oldu. Buna görə də, insanların zəif mübarizə, müqavimət və möhkəmlik baxımından aydındır. Onlar insanları öldürərək start hakim çünki Al Saud hökmdarlarının, çünki onlar bu şəkildə davam etmək lazımdır. onlar başqa bir dil bilmirəm, və ya onlar bilirsinizsə kimsə əbədi deyil, çünki. Amerika və Britaniya kimi Colonial dövlətlər kütləvi qırğınlar, Hindi, eyni ilk yaradılmışdır müstəmləkəsi! Və Min bir gecə Torpaq adı: əfsanəvi xəzinələri, məcburi Hindi məhv bilirdi! kimi Hindi baxımından: xəzinə üzərində oturmaq ilan, xəzinə ələ keçirmək lazım idi: ilan məhv etmək. Belə ki, qarşı baxımından yaradılmışdır: inkişaf və Britaniya firavanlıq Hindi qətl və məhv söz verib. Amerika və Avropaımlara pul olmayacaq.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوطئه عربستان

عربستان در قدیم بنام صحرای حجاز معروف بود، و تا زمان ظهور اسلام از استانهای ایران بحساب می آمد. فرماندار آنها ایرانی بودند که مویگوش بودند، یعنی سبیل خود را تاب می دادند تا: به گوش های خود برسانند. اعراب چون نمی توانستند تلفظ کنند، مجوس می گقتند. مجوسیان آتشکده هم داشتند، و استخراج معادن غنی عقیق در دست آنها بود. حتی عمر چندان عاشق ایران بود که: در جوانی به حیره رفته، و از دست حاکمان ایرانی جایزه هم گرفته بود. اما غرور بیجای خسرو پرویز، در پاره کردن نامه پیامبر، باعث حمله آنان شد. همانطور که بی احترامی به چند بازرگان مغول، حمله مغول را سازمان داد. بعد از تسلط اعراب بر ایران، تمامی فرهنگ ایرانی را زیر سوال بردند. با اینکه اغلب آن را فرا گرفته و به کار می بردند، ولی برای فرار به جلو، سعی می کردند برتری اعراب را تبلیغ کنند. همانطور که اروپایی ها، تمام دارایی خود را از ایران دارند، ولی تبلیغات شان برتری اروپا نسبت به ایران است. بهرحال این دو نژاد عرب و غرب، در یکجا بر علیه ایران متحد شدند، تا کاملا ایران را نابود کنند. وقتی که سفیر انگلیس، در خدمت آل سعود مسلمان شد، این وحدت منحوس شکل گرفت. آل سعود هرچه بدی داشت به ایران نسبت می داد، و انگلیس و اروپا هم تایید می کردند. یکی از توطئه های مشترک آنان، این بود که نام ایران را منزوی کردند، و در سطح جهان آن را قسمت: بیابانی عربستان تبلیغ نمودند. بطوریکه در همه جا ایران را، بیابانی می دانند کم آب که: مردم آن با شتر رفت و آمد می کنند! و شیر شتر می خورند. در حالیکه فقط قسمت کوچکی از ایران کویر است، و سلسله کوههای زاگرس و البرز، سراسر ایران را پوشانده و: ایران حالت فلات بخود گرفته است. هر خارجی که به ایران می آید: از سر سبز بودن شهرهای ایران تعجب می کند، و از اینکه ایرانی ها شتری ندارند! البته مزدوران عربستان نمی گذارند تاثیر آن باقی بماند، فوری او را به شتر سواری دعوت می کنند! حتی اگر باران همیشه در گیلان ببارد، به مسافر خارجی می گویند شانس شما امروز باران بارید!

مسئله بی آب جلوه دادن ایران، یکی از توطئه های بزرگ آنان است. در حالیکه ایران 5800کیلومتر مرزی آبی دارد، درمیان دو دریا قرار گرفته، و رودهای پر آب آن را احاطه کرده است. کل چاه های ایران 2700حلقه است، و عمق آن حداکثر به سیصد متر هم نمی رسد. 96درصد آب ایران در کشاورزی هدر می رود! 80میلیون جمعیت ایران فقط 4درصد آب را برای: شرب و پخت و پز و نظافت مصرف می کنند. که آن را هم می گویند: مصرف نکنید! یا 25درصد صرفه جویی کنیم، تا اعراب بتوانند آن را بدزدند. در حالیکه روسیه و اعراب چاههای عمیق: بیش از 12کیلومتری دارند و: تمامی گنجینه های آبی نفتی ایران را، بسوی خود می کشند. چاههای عمیق آنها نه فقط عمودی، بلکه افقی هم هست! یعنی دست درازی در روز روشن می کنند، و آب و منابع زیر زمینی ما را به سرقت می برند. البته سعی وزارت نفت در استفاده از منابع مشترک، قابل تقدیر است ولی منابع آبی همچنان: بی در و پیکر است. بهترین و حجیم ترین آبهای ایران، بعنوان شط العرب (اروند رود) به خلیج فارس می ریزد. واگر ایران سد احداث کند، بلایی مانند سد گتوند یا کوهرنگ به سرش می اورند. ولی اگر همسایه سد بزنند کار خوبی می کنند!

Saudi conspiracy

Saudi Traditionally known as the Hejaz desert, and until the advent of Islam, became provinces of Iran. Governor of Iranians who had ear hair, his mustache twists that were up to their ears heard. Arabs because they could not pronounce, Magi said. Magi had temples, and rich opal mining was in their hands. Even so love's life was that of a young man went to Hira, and the Iranian rulers had taken the award. But self-confidence Khosrow Parviz, the part of a prophet, would attack them. As disrespect to the merchant Mongol invasion organized. After the domination of Arabs in Iran, the Iranian culture brought into question. While most learned and women used it, but ran forward, trying to promote the superiority of the Arabs. As Europeans, all your funds from Iran, but their propaganda against Iran in Europe. However, these two races Arabs and the West, in one united against Iran, to completely destroy Iran. When the British ambassador, became a Muslim in the service of the House of Saud, the sinister unity was formed. The bad Saud attributed to Iran, Britain and Europe were also approved. One of their joint conspiracies was to isolate Iran, and globally it here: Saudi desert was advertised. Iran, as everywhere, arid desert know that people are traveling by camel! And eat camel milk. While only a small part of the country is desert, and the Zagros range, covering over Iran and Iran Plateau state has become. Any foreigner who comes to Iran: the green of wonder in Iran, and that Iran is not a camel! The Saudi forces do not allow it to remain effective immediately invite him to a camel ride! Even if the rain ever falls in Gilan, to foreign travelers say your chances rained today!

The anhydrous portray Iran, one of the great conspiracy them. While Iran is 5800 km border water, between two sea-water rivers that surround it. The wells of the ring in 2700, and its depth reaches up to three meters not. 96 percent of agricultural water is wasted! Iran's 80 million population, only 4 percent of the water for: drinking and cooking and cleaning take. That is to say: do not drink! Or 25 percent savings so that Arabs could steal it. While Russia and the Arab-deep wells: more than 12 km are: water all the treasures of Iranian oil, to kill himself. Deep wells are not just vertically, but horizontally as well! That aggression in broad daylight, and underground water resources we have to steal. Of course, to the Ministry of Oil in the use of common resources, is admirable, but the water still is loose. The best and most massive Iranian waters as the Shatt al-Arab (Arvand River) flows into the Persian Gulf. Iran if the dam is built, what such Gotvand or Koohrang to bring his head. But if their neighbor's dam is a good thing!

مؤامرة السعودیة

السعودیة تعرف تقلیدیا بأنها صحراء الحجاز، وحتى ظهور الإسلام، وأصبح محافظات إیران. محافظ الإیرانیین الذین لدیهم شعر الأذن، له شارب التقلبات التی كانت تصل إلى آذانهم سمعت. وقال المجوس العرب لأنهم لم یستطیعوا نطق. وكان المجوس المعابد، وكان التعدین أوبال غنیة فی أیدیهم. وحتى مع ذلك كان حب الحیاة أن شاب ذهب إلى غار حراء، وكان الحكام الإیرانی أخذ الجائزة. لكن الثقة بالنفس خسرو برویز، وجزء من النبوة، فإن مهاجمتهم. كما ازدراء للتاجر الغزو المغولی المغول المنظمة. بعد هیمنة العرب فی إیران، أحضرت الثقافة الإیرانیة موضع تساؤل. فی حین أن معظم المستفادة وتستخدم النساء، ولكن ركض إلى الأمام، فی محاولة لتعزیز التفوق للعرب. كما الأوروبیین، كل ما تبذلونه من الأموال من إیران، ولكن دعایتهم ضد إیران فی أوروبا. ومع ذلك، هذه سباقین العرب والغرب، فی واحدة متحدة ضد إیران، لتدمیر ایران تماما. عندما السفیر البریطانی، أصبح مسلم فی خدمة آل سعود، تم تشكیل وحدة شریرة. وتمت الموافقة أیضا سعود سیئة ینسب إلى إیران وبریطانیا وأوروبا. واحد من مؤامرة مشتركة، وكان لعزل إیران، وعالمیا هنا: تم الإعلان الصحراء السعودیة. إیران، كما فی كل مكان، صحراء قاحلة یعرف أن الناس یسافرون على ظهر الجمل! وتناول حلیب النوق. فی حین سوى جزء صغیر من البلاد الصحراویة، وأصبح نطاق زاغروس، التی تغطی أكثر من إیران ودولة إیران الهضبة. أی أجنبی یأتی إلى إیران: الأخضر للعجب فی إیران، وأن إیران لیست جمل! القوات السعودیة لا تسمح لها أن تظل فعالة على الفور أدعوه إلى ركوب الجمال! حتى لو كان یسقط المطر من أی وقت مضى فی جیلان، ویقول للمسافرین الأجانب أمطرت فرصك الیوم!

واللامائیة تصویر إیران، واحدة من مؤامرة كبیرة لهم. فی حین أن إیران هی 5800 كم المیاه الحدودیة، بین نهرین میاه البحر التی تحیط بها. الآبار من الحلبة فی 2700، وعمقها تصل الى ثلاثة أمتار لا. یضیع 96٪ من المیاه المستخدمة فی الزراعة! سكان إیران البالغ عددهم 80 ملیون، 4٪ فقط من الماء ل: شرب والطهی وتنظیف اتخاذها. وهذا یعنی: لا تشرب! أو التوفیر 25٪ بحیث العرب یمكن أن یسرقه. فی حین ان روسیا والآبار العربیة عمیقة: أكثر من 12 كم هی: الماء كل كنوز من النفط الإیرانی، لقتل نفسه. الآبار العمیقة لیست مجرد عمودیا، أفقیا ولكن كذلك! هذا العدوان فی وضح النهار، وموارد المیاه الجوفیة لدینا لسرقة. بطبیعة الحال، إلى وزارة النفط فی استخدام الموارد المشتركة، والإعجاب، ولكن المیاه لا تزال فضفاضة. أفضل وأكثر ضخمة المیاه الایرانیة كما شط العرب (نهر أروند) یصب فی الخلیج الفارسی. ایران اذا تم بناء السد، ما هذه غتوند أو لجلب رأسه. ولكن إذا سد جارتهم هو شیء جید!

Səudiyyə sui-qəsd

Səudiyyə Ənənəvi Hicaz səhra kimi tanınan və islamın qədər İran iller oldu. qulaq saç eşitdim qulaqlarına qədər idi, onun bığ katlanmış idi iranlıların Vali. Ərəblər onlar tələffüz bilməz, çünki Magi bildirib. Magi məbədləri idi və zəngin opal mədən onların əlində idi. Belə sevgi həyatı bir gəncin Hira getdi idi və İran hökmdarları mükafat almışdı. Amma özünə inam Khosrow Parviz, bir peyğəmbər hissəsi onlara hücum edəcək. tacir monqol monqol işğalı hörmətsizlik kimi təşkil. İranda ərəblərin hökmranlığı sonra İran mədəniyyət sual gətirdi. Baxmayaraq ən çox öyrənilən və qadınlar ərəblərin üstünlüyünü tanıtmağa çalışırıq, istifadə, lakin irəli qaçdı. Avropalılar İran bütün vəsait, lakin Avropa İrana qarşı təbliğat kimi. Lakin, bu iki yarış İrana qarşı birləşmiş bir Ərəblər və Qərb, tamamilə İran məhv etmək. Britaniya səfiri Səud Palatasının xidmət müsəlman olanda, pis birlik meydana gəldi. İran Britaniya və Avropaya aid pis Saud da təsdiq edilmişdir. onların birgə sui-qəsd biri İran təcrid etmək idi və qlobal burada Səudiyyə səhra reklam idi. İran, hər yerdə olduğu kimi, quru səhra insanlar dəvə ilə səyahət ki, bilirik! Və dəvə süd yemək. Ölkənin yalnız kiçik bir hissəsi səhra və olsa da İran və İran Plateau dövlət üzərində əhatə Zagros sıra olmuşdur. İranda möcüzə yaşıl və İran dəvə deyil ki, İranın gəlir hər hansı bir əcnəbi! Səudiyyə qüvvələri dərhal effektiv qalır dəvə ride onu dəvət imkan vermir! yağış heç Gilan düşür belə, xarici səyahət şansınızı gün yağdırdı demək!

susuz İrana böyük sui-qəsd onlara bir təsvir. İran onu əhatə edən iki dəniz su çayları arasında, 5800 km sərhəd su olsa. 2700 üzük və onun dərinliyi quyu üç metr qədər çatır. kənd təsərrüfatı su 96 faizi sərf olunur! İranın 80 milyon əhalisi, su yalnız 4 faiz: içməli və yemək və almaq təmizlənməsi. içmək deyil: Yəni üçün! Və ya 25 faiz qənaət ərəblər onu oğurlamaq bilər ki. Rusiya və ərəb dərin quyuların olsa: 12-dən çox km aşağıdakılardır: İran neftinin su bütün xəzinələri, özünü öldürmək. Deep quyu yalnız şaquli, lakin üfüqi həmçinin deyil! Bu gündüz təcavüz və yeraltı su ehtiyatları biz oğurlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, ümumi resurslardan istifadə Neft Nazirliyi, təqdirə layiq, lakin su hələ boş deyil. Shatt al-Arab (Arvand River) kimi yaxşı və ən böyük Iranian suları Fars körfəzi axır. bənd inşa İran əgər belə Gotvand ya Koohrang başını gətirmək üçün nə. Lakin onların qonşu dam yaxşı bir şey deyil, əgər!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اعلام جرم برعلیه بانکهای سوئیس.

شاید در تاریخ بی سابقه باشد که: بانکهای سوئیس تاکنون مورد شکایت جدی نبوده اند، در حالیکه بالاترین خلاف ها را انجام می دهند! و این را به پای خوشنامی یا خوش حسابی خود می گذارند. در حالیکه این بانکها نه خوش حساب هستند و نه خوش نام، بلکه غارتگران سرگردنه ای هستند که: با همه قاچاقچیان و دزدان و فراریان، خائنان به وطن و وطن فروشان! در ارتباط نزدیک بوده، و برای آنها خوش خدمتی می کنند. هدف آنها هم مشتری مداری نیست! بلکه برای سوء استفاده از اموال و: دارایی های آنان است. در مورد شریک دزد بودن آنان، یک اصل را در جرایم سرقت یاد آور میشویم: هیچ کس دست به دردی نمی زند، مگر اینکه قبلا مال خر  را نشان کرده باشد. ضرب المثل فارسی می گوید: اول چاه بکن بعد مناره بدزد. یعنی دزدی ها چه کوچک و چه بزرگ،  پشتوانه می خواهد آنهم پشتوانه امین! اگر شما دوچرخه ای را بدزدید، مسلما خودتان نمی توانید آن را سوار شوید، بلکه باید سریع به کسی بفروشید! همینطور طلا یا جواهرات به سرقت می روند چون: کسی هست که آنها را می خرد، و دزد را هم لو نمی دهد. بانکهای سوئیس از این منظر مرکز مال خر های جهان است. یعنی هر فراری دزد یا قاچاقچی و یا پولشو، فقط از طریق این بانک اقدام می کند، و مطمئن است که دزدی او آشکار نمی شود! ایراد دوم که از این مهم تر است، مشتری مداری یا حفظ اسرار دزدان و فراریان، برای خاطر رضایت مشتری نیست، بلکه برای مصادره اموال آنهاست. یعنی احتمال اینکه یک دزد یا فراری بتواند: دوباره به بانک مراجعه و پول خود را درخواست کند، زیر یک درصد است. ولذا همه اموال او برای بانک می ماند. طی بر رسی های به عمل آمده، 30درصد مشتریان قبل از دریافت حساب خود، از دنیا می روند یعنی یا اعدام می شوند یا فوت می کنند. مثلا رضا شاه علاوه بر جواهرات سلطنتی، 41میلیون دلار در سال 1320به حساب این بانکها واریز کرده بود، تا استفاده کند ولی به حزیره موریس تبعید، و در انجا مرد. هیتلر و موسولینی هم، قبل از او به همین سرنوشت دچار شده بود. تقریبا تمام دیکتاتور های جهان، این سرنوشت را پیدا کردند. سی درصد مشتریان بانک هم، نیازی به برداشت نمی بینند! بلکه هر روز پس انداز خود را بالاتر می برند، تا زمان مرگ آنها فرامی رسد! سی ونه درصد هم، امکان دسترسی را ندارند! یعنی یا مدارک دریافت آنها کافی نیست، یا رمز و کردیت را فراموش کرده، و یا کارت و دفترچه را بدلیل: قایم کردن زیاد، فراموش کرده و گم کرده اند. لذا فقط یک درصد مشتریان خارجی: بانکهای سوئیس مخصوصا از کشورهای همسایه، میتوانند با حساب خود کار کنند، یا از آن برداشت نمایند. مطابق اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال بلا صاحب در اختیار دولت است، و ولی فقیه مسئولیت اداره و تملک آن را بر عهده دارد. لذا به مشاور آینده دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهاد می شود اولا از بانکهای سوئیس، لیست اموال و دارایی های مجهول المالک ایرانیان را، در خواست کند و سپس آنها را به ایران برگرداند. اگر هم مشکل انتقال پول و اموال حل نشده، در برابر پس انداز و ذخیره شده ها، بهره 22درصدی که مخصوص قوانین ایرانی است، دریافت نمایند. و در آمد آن را صرف پرداخت حقوق ایرانیان: خارج کشور یا شیعیان جهان نمایند. کلیه اموال در اختیار ولی فقیه هم، مطابق نظر ایشان میتواند توزیع، یانگهداری شود. بنابراین درآمد های نقدی این وجوهات، اگر صرف پرداخت و افزایش یارانه شود، به همه بطور مساوی خواهد رسید.

Indictment against Swiss banks.

It is on record that Swiss banks have been serious complaints, while the highest contrast is doing! And to the good reputation or their own account. While this is not creditworthy banks are not well known, but the bandits are predators that with all the smugglers and thieves and deserters, traitors to the homeland and traitors! In close connection, and they serve well. Their goal is customer satisfaction! But for misuse of property: their assets. About their partner being a thief, a principle in theft crimes we remember: no one the pain does not, unless the property has already been shown donkey. Persian proverb says: I do well steal the minarets. The theft of both small and large, will only support the faithful support! If you steal a bicycle, you certainly cannot ride, but someone should sell fast! As well as gold or jewels stolen as: someone who buys them, and the thief is not caught. Swiss banks from the perspective of the last financial center of the world. This means that a runaway thief or smugglers or money launderers, only through the bank acts, and make clear that he is not a thief! A second objection that this is more important, customer or privacy thieves and fugitives, for the sake of customer satisfaction, but to confiscate their property. The possibility that a thief or fugitive could again go to the bank and ask for your money under one percent. And so will all his property to the bank. During the checks conducted, 30 percent of customers to receive their account, or die a death, or die. For example Reza Shah Crown Jewels addition, $ 41 million in 1320 to take into account the bank had to use it to Maurice land exile, where he died. Hitler and Mussolini, before he had the same fate. Almost all dictators in the world, the fate found. Thirty percent of the bank's customers do not see the harvest! But every day, your savings are higher, until they learn to die alone! Thirty-nine percent, have no access! The documents received or not enough, or forgotten passwords and credit-card or booklet because: hide a lot, forgotten and lost. Therefore, only one percent of foreign clients: Swiss banks, especially from neighboring countries, can work with your account, or it will be withdrawn. According to Article 45 of the constitution of Iran, Bella property owner is the government, and the supreme leader is responsible for managing and owning it. Therefore, the future advisor of the Supreme Leader's office, it is suggested, first of Swiss banks, property listings and assets of the Iranian al unknown, the request and then return them to Iran. If the problem is not resolved the transfer of money and property, from savings and stored, to 22 percent for Iranian law, should be implemented. And it came to paying Hub: abroad or a Shiite world. All property is in the hands of the supreme leader, according to them, can be distributed or stored. So cash income these funds, if the paying and increasing subsidies, it will all be equal.

لائحة اتهام ضد البنوك السویسریة.

هو فی المحضر أن البنوك السویسریة كانت الشكاوى خطیرة، فی حین أن أعلى المقابل یفعلون! وأن سمعة جیدة أو لحسابهم الخاص. فی حین أن هذا لیس البنوك الجدارة الائتمانیة لیست معروفة جیدا، ولكن قطاع الطرق والحیوانات المفترسة التی مع جمیع المهربین واللصوص والفارین، خونة للوطن وخونة! فی اتصال وثیق، وأنها تخدم أیضا. هدفهم هو رضا العملاء! ولكن لسوء استخدام الملكیة: أصولها. معلومات عن شریكهم كونه لص، وهو مبدأ فی جرائم سرقة علینا أن نتذكر: لا أحد الألم لا، ما لم یكن قد تم بالفعل أظهرت الممتلكات حمار. یقول المثل الفارسی: أنا لا سرقة جیدا المآذن. سوف سرقة كل صغیرة وكبیرة، ودعم فقط الدعم المؤمنین! إذا كنت سرقة دراجة هوائیة، وأنت بالتأكید لا یمكن ركوب، ولكن شخص ما یجب أن تبیع بسرعة! وكذلك الذهب أو المجوهرات المسروقة على النحو التالی: الشخص الذی یشتری منهم، ولیس القبض على اللص. البنوك السویسریة من وجهة نظر المركز المالی الأخیر من العالم. وهذا یعنی أن اللص هارب أو المهربین أو غاسلی الأموال، إلا من خلال أعمال البنك، وجعل من الواضح أنه لیس لصا! الاعتراض الثانی أن هذا هو أكثر أهمیة، والعملاء أو الخصوصیة اللصوص والهاربین، من أجل رضا العملاء، ولكن لمصادرة ممتلكاتهم. إمكانیة أن لصا أو الهارب یمكن أن تذهب مرة أخرى للبنك وتطلب أموالك فی إطار واحد فی المئة. وهكذا فإن كل ممتلكاته للبنك. خلال أجرت الشیكات، 30 فی المئة من الزبائن فی الحصول على حسابه، أو یموت موتا، أو یموت. على سبیل المثال ریزا شاه جواهر التاج بالإضافة إلى ذلك، 41 ملیون $ فی 1320 لتأخذ فی الاعتبار ان البنك الاستخدام، ولكن نفی إلى جزیرة موریشیوس، حیث توفی. هتلر وموسولینی، قبل أن كان نفس المصیر. الطغاة كلها تقریبا فی العالم، ومصیر وجدت. ثلاثین فی المئة من عملاء البنك، لا یرى الحصاد! ولكن كل یوم، والمدخرات الخاصة بك مرتفعة، حتى نتعلم كیف یموت وحیدا! تسعة وثلاثون فی المئة، لا یحصلون! الوثائق الواردة أو لا یكفی، أو نسیان كلمات السر وبطاقات الائتمان أو كتیب للأسباب التالیة: إخفاء الكثیر، نسی وخسر. لذلك، واحد فی المئة فقط من زبائن أجانب: البنوك السویسریة، وخاصة من الدول المجاورة، یمكن أن تعمل مع حسابك، أو سیتم سحبه. وفقا للمادة 45 من الدستور الإیرانی، مالك العقار بیلا هو الحكومة، والمرشد الأعلى هو المسؤول عن إدارة وامتلاكه. ولذلك، فإن المستشار فی المستقبل من مكتب المرشد الأعلى، یقترح، أولا وقبل البنوك السویسریة، وقوائم الممتلكات والأصول من آل الإیرانی غیر معروفة، وطلب ومن ثم إعادتها إلى إیران. إذا لم یتم حل مشكلة نقل الأموال والممتلكات، من الادخار وتخزین، و 22 فی المئة للقانون الإیرانی، ینبغی أن تنفذ. ویتعلق الأمر بدفع المحور: فی الخارج أو العالم الشیعی. جمیع الممتلكات هی فی ید المرشد الأعلى، وفقا لهم، یمكن توزیعها أو تخزینها. لذلك الدخل النقدی هذه الأموال، إذا كان الدعم دفع وزیادة، وسوف تكون جمیع على قدم المساواة.

İsveçrə banklara qarşı İddianamədə.

Bu yüksək kontrast edirik isə İsveçrə bankları ciddi şikayətlər olmuşdur ki, qeyd edir! Və yaxşı nüfuzu və ya öz hesabına. bu deyil kredit banklar də məlum deyil, lakin quldurlar yırtıcılar var isə vətən və xainlər bütün qaçaqmalçıları və oğru və firari, xainlər ilə! yaxın bağlı və onlar da xidmət edir. Onların məqsədi müştəri məmnuniyyəti edir! Amma əmlakın sui-istifadə üçün onların aktivləri. Onların ortaq bir oğru olan, oğurluq cinayətləri prinsipi biz unutmayın: ağrı deyil heç bir maddi artıq eşşək nümayiş etdirilib halda. Fars atalar sözü deyir: Mən də minarələri oğurlamaq yoxdur. kiçik və böyük, həm də oğurluq, yalnız sadiq dəstək dəstək olacaq! Bir velosiped oğurlamaq varsa, əlbəttə ki, gəzmək bilməz, amma kimsə sürətli satmaq lazımdır! Onlara alır, və oğru tutuldu deyil kimsə: həmçinin qızıl və ya daş kimi oğurlanmış. dünyanın son maliyyə mərkəzi baxımından İsveçrə bankları. Bu qaçaq oğru və ya kaçakçılarına və ya pul Launderers ki, yalnız bank aktları vasitəsilə deməkdir və o, bir oğru deyil ki, aydın olun! Bu m

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دروغ هرچه بزرگتر باشد

 باور پذیر تر است (گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر)

 آل سعود به آمریکا قول داده یک معامله 480میلیارد دلاری را جوش بدهد! اول گفتند 110میلیارد دلار، بعد دیدند کم است کسی باور نمی کند به 380دلار و بالاخره، به 480میلیارد دلار رساندند. اما افکار عمومی میداند همه این حرفها، برای گول زدن مردم آمریکا و: برون فکنی هزینه های جنگ علیه ملت ها است. لذا هیچ موجی در جهان ایجاد نشد و کسی هم نترسید!

بخوبی می بینیم که این سفر ترامپ، بیشتر یک مهمانی از سوی بستگان همسر سومش، که یهودی الاصل است به حساب می آید! و رفتن او به دیوار ندبه و: انداختن نامه و خواندن نماز، امری تشریفاتی یا سیاسی نبود بلکه، برای رضایت همسرش بود که آن هم حاصل نشد. البته رقص شمشیر عربها، درست برعکس بود. یعنی دیدن شمشیر ولو برای جشن و بازی، به حد کافی برای غربی ها ترسناک است! بطوریکه شیرینی جشن را کلا زایل می کند. همانطور که بازی با سگ های تنومند، برای شرقی ها ترسناک است! ولی غربیها با شادی آن را انجام می دهند. قیافه سگ برای شرقی ها، همان اندازه ترسناک است، که دیدن شمشیربرهنه و تیز برای غربی ها. ترامپ هم با ترس و لرز به بازی شمشیر نگاه می کرد! زیرا اگر یک لحظه، یکی از این شمشیر باز های مست! مثل سگ زنجیری غربی ها، افسار پاره کند هیچ کس نمی داند چه خواهد شد. البته اوباما هم در گذشته، این امر را تجربه کرده بود، ولی واقع قضیه رقص شمشیر هم، برای ایجاد ترس است! و از همین موضوع اعراب لذت می برند! همانطور که غربیها از ترس شرقی ها از سگ، خنده شان می گیرد. زیرا هردو فلسفه مبارزه و جنگ و غافلگیری دشمن را، در پس بازیهای شیرین خود دارند. شمشیر برای آل سعود مقدس است! چون با آن گردن مخالفان خود را می زنند، و از خون کشته ها وضو می گیرد! و نماز شکر بجا می اورد. به همین شکل هم غربی ها از سگ، برای دریدن دشمنان و: متجاوزان برعلیه خودشان استفاده می کنند. درست است که سلاح غربی ها، ششلول یا هفت تیر است، ولی این سلاح ترسناک نیست، بلکه فانتزی هم هست! زیرا که مقتول نمی داند مرگ از کدام طرف می اید. اما شمشیر تا زمانیکه در غلاف و: به دیوار آویزان است، هنری و دوست داشتنی است، ولی وقتی از غلاف بیرون آمد و: برق آن به چشم خورد، یعنی مرگ در انتظار اوست!این ترس تا هنگامیکه دوباره شمشیر: به غلاف برود ادامه دارد. هدف آل سعود از دعوت به شمشیر بازی، به رخ کشیدن ترس آنها است، تا بدانند اگر حرف آل سعود را گوش نکنند، و دلار نفتی او را نپذیرند، چه مرگ وحشتناکی در انتظار آنها است. فلسفه ای که دائما از سوی داعش و: القاعده و حتی طالبان به رخ جهانیان کشیده می شود. ترامپ هم مانند هر آمریکایی دیگر، می داند پذیرفتن یا نپذیرفتن دلارهای نفتی! هردو به معنی بدعهدی و بد حسابی آل سعود است. آل سعود همانطور که تاکنون بدهی های خود را پرداخت نکرده، بعد از این هم پرداخت نخواهد کرد! زیرا سران آمریکا را یک بازیچه میداند، که فقط دستوراتش را باید اجرا کنند. برای آل سعود تعهد طرف آمریکایی مهم است، تعهدات خودش را همیشه فراموش می کند. و اگر ترامپ بخواهد برای گرفتن: حتی بخشی از 480میلیارد دلار، اقدام جدی بکند با انفجار های شدید تر از: برج دوقلو روبرو خواهد شد، و مواد منفجره بجای منچستر، در جلوی کاخ سفید منفجر خواهد شد.

The bigger the lie

 More credible (Goebbels, Hitler's Minister of Propaganda)

 Saudis America welding promised to give a $ 480 billion deal! Said first $ 110 billion, saw little later someone does not believe the $ 380, and finally, to reach US $ 480 billion. But public opinion knows all these things, to deceive the people of America and: OBE cost of the war against the nations. It does not create a wave in the world and no one be afraid!

We see this visit as well as Trump, the more a party of relatives by his third wife, who is considered Jewish! And that he had gone to the wall and wailing: throw letters and prayers, ceremonial or political issue, but rather, that it was not for her husband's consent. The Arab sword dance was just the opposite. Namely the sword, even to celebrate and play, enough for Western horror! As holiday sweets will disappear altogether. As you play with big dogs, to the east of scary! But Westerners are doing it with joy. Dogs looking for the East, just as scary, to see and sharp for Westerners. Trump also looked with fear and trembling to play swords! Because if one moment, one of the fencer drunk! Western chains like dogs, and no one knows what will break the tether. Of course Obama in the past, had experienced it, but actually it is the sword dance, to create fear! And the same Arabs enjoy! West Asia as fear of dogs, they are laughing. Because both philosophy and surprise the enemy's fighting, the sweet after their games. Church of the Holy House of Saud is! Because your opponents out of the neck, and the ablution blood is dead! And sugar prayer behind the title. Similarly, the Western dogs to tear enemies: the aggressors against their own. It is true that Western weapons, gun or pistol, but the gun is not scary, but it's fantasy! Because the victim does not know which side of your death. But the sword until the pod: wall hanging, art and lovely, but when the pod came out: the electricity it appeared, that death awaits him this fear has once again sword: the sheath to be continued has it. The purpose of the House of Saud invited to fencing, to boast of their fear, to know if you do not listen House of Saud, and oil dollars to reject him, what a terrible death awaited them. Philosophy and constantly ISIL: Al-Qaeda and the Taliban to occur even drew the world. Trump, like any other American, knows accept or reject petrodollars! Both good and bad means the House of Saud is accusing of having failed. Saud as they have not paid your debts, then they will not pay! Because America's leaders knew a trifle, just to fulfill his orders. Saud commitment is important for the American side, always forgets his obligations. If Trump wants to get even part of the 480 billion dollars, a serious attempt to do more with intense bursts of twin towers will face, and explosives instead of Manchester, in front of the White House will explode.

وأكبر كذبة

 أكثر مصداقیة (غوبلز، وزیر الدعایة هتلر)

 وعد السعودیین أمریكا اللحام لإعطاء صفقة 480000000000 $! قال أولا 110000000000 $، رأى قلیلا فی وقت لاحق شخص لا یؤمن 380 $، وأخیرا، لتصل إلى 480000000000 $. ولكن الرأی العام یعرف كل هذه الأشیاء، لخداع الشعب الأمریكی و: تكلفة OBE للحرب ضد الشعوب. ولكنها لا تخلق موجة فی العالم ولیس لأحد تخافوا!

ونحن نرى هذه الزیارة وكذلك ترامب، وأكثر من ذلك الحزب من أقارب زوجته الثالثة، الذی یعتبر الیهود! وأنه قد ذهب إلى الجدار ونحیب: رمی الرسائل والصلوات، مخرج الاحتفالیة أو سیاسیة، ولكن بدلا من ذلك، أنه لم یكن لموافقة زوجها. رقصة السیف العربی، كان عكس ذلك تماما. وهی السیف، حتى للاحتفال واللعب، وهو ما یكفی لالرعب الغربی! كما عطلة الحلویات سوف تختفی تماما. كما یمكنك اللعب مع الكلاب الكبیرة، إلى الشرق من مخیفة! لكن الغربیین یفعلون ذلك مع الفرح. الكلاب تبحث عن الشرق، تماما كما مخیفة، لمعرفة وحادة للغربیین. كما بدا ورقة رابحة مع الخوف ویرتجف للعب السیوف! لحظة لأنه إذا واحد، واحدة من المبارزة فی حالة سكر! سلاسل الغربیة مثل الكلاب، ولا أحد یعرف ما الذی كسر حبل. بالطبع أوباما فی الماضی، قد شهدت ذلك، ولكن فی الواقع هو رقصة السیف، لخلق الخوف! ونفس العرب التمتع به! غرب آسیا حیث الخوف من الكلاب، وهم یضحك. لأن كلا من الفلسفة ومفاجأة القتال العدو، والحلو بعد المباریات التی لعبها. كنیسة بیت المقدس آل سعود هی! لأن خصومك من الرقبة، والدم الوضوء میتة! والصلاة السكر وراء اللقب. وبالمثل، فإن الكلاب الغربیة لتمزیق الأعداء: المعتدین على تلقاء نفسها. صحیح أن الأسلحة الغربیة، وبندقیة أو مسدس، ولكن المسدس لیس مخیفا، ولكن هذا الخیال! لأن الضحیة لا تعرف أی جانب من مماتك. ولكن السیف حتى جراب: الجدار شنقا والفن وجمیل، ولكن عندما جاء جراب من: الكهرباء یبدو، أن الموت ینتظره هذا الخوف له مرة أخرى السیف: غمد أن یستمر هناك. والغرض من آل سعود دعوة إلى المبارزة، لیتباهى من خوفهم، لمعرفة ما إذا كنت لا تستمع بیت آل سعود، ودولارات النفط لرفض له، ما الموت الرهیب ینتظر منهم. الفلسفة وباستمرار ISIL: القاعدة وطالبان تحدث حتى تعادل العالم. ترامب، مثل أی أمریكی آخر، یعلم قبول أو رفض البترودولار! كلا الوسائل الجیدة والسیئة آل سعود تتهم من بعد أن فشل. سعود لأنها لم تسدد دیونك، ثم أنها لن تدفع! لأن قادة أمیركا یعرف تافه، فقط لتحقیق أوامره. التزام سعود مهم بالنسبة للجانب الأمریكی، ودائما ینسى التزاماته. إذا أراد ترامب حتى الحصول على جزء من 480 ملیار دولار، وهو محاولة جادة لبذل المزید من الجهد مع رشقات ناریة كثیفة من برجی مركز التجارة العالمی سیواجه والمتفجرات بدلا من مانشستر، أمام البیت الأبیض سوف تنفجر.

yalan böyük

 Daha etibarlı (Goebbels, Təbliğat Hitlerin naziri)

 Səudiyyəlilər America qaynaq bir $ 480 milyard müqavilə verəcəyini vəd! , $ 110 milyard ilk sonra kimsə $ 380 inanmır və nəhayət ABŞ $ 480 mlrd az gördüyünü söylədi. Lakin ictimai rəy Amerika xalqına və aldatmaq, bütün bu şeylər bilir millətlərə qarşı müharibə OBE dəyəri. Bu, dünyada bir dalğa yaratmır və heç bir qorxmaq!

Biz Trump, eləcə də bu səfəri bax yəhudi hesab olunur onun üçüncü həyat yoldaşı ilə yaxınlarının daha bir partiya! O, divar getdi və fəryad ki, o, ərinin razılığı üçün deyil, əksinə məktublar və namaz, mərasim və ya siyasi məsələ atmaq, lakin. Ərəb qılınc rəqs, tam tərsi oldu. Məhz qılınc, hətta qeyd və Qərb dəət üçün kifayət qədər oyun, xoş gəlmisiniz! bayram kimi şirniyyat tamamilə yox olacaq. Siz scary şərqində, böyük itlər ilə oynamaq kimi! Amma Qərblilər sevinc ilə bunu edir. İtlər Qərbə kəskin qılınc görən kimi qorxulu, Şərq axtarır. Trump da qorxu ilə və qılınc oynamaq titrək baxdı! Çünki əgər bir an, sərxoş qılıncoynadan biri! Western itlər kimi zəncirlər, və heç bir hörük qırmaq bilir. qorxu yaratmaq, əlbəttə Obama keçmişdə, təcrübəli, lakin həqiqətən qılınc rəqs edir! Eyni Ərəblər zövq alın! Qərbi Asiya itlər qorxusu kimi, onlar laughing olunur. həm fəlsəfə və düşmən döyüş, onların oyundan sonra şirin sürpriz çünki. Səud Mü

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
تغییر قانون انفال 
طبق اصل 45 قانون اساسی، انفال جزو اموال عمومی است و به دولت تعلق دارد، و دولت باید مالکیت و مدیریت آنها را خود به دست بگیرد. این مسدله در تضاد با اصل 44قانون اساسی، مبنی بر واگذاری مالکیت است و یا مخالف آن تفسیر می شود. یعنی گستردگی مالکیت عمومی به قدری است که: جایی برای مالکیت خصوصی و تعاونی باقی نمی گذارد. لذا باید بازنگری اساسی بشود. طبق اصل 45: انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏،معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که:‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود، در اختیارحکومت‏ اسلامی‏ است،‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏، نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ وترتیب‏ استفاده‏ از: هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. در واقع چیزی برای: تعاونی یا بخش خصوصی باقی نمی ماند. بخصوص اینکه اصل 44بخش خصوصی را، مکمل بخش تعاونی و دولتی می داند. یعنی فقط چیز هایی که نه دولتی هستند و نه تعاونی، میتوانند در بخش خصوصی بکار گرفته شوند. تفسیر این دو اصل با توجه به صورت مذاکرات و استعلامات انجام شده، با درک فعلی از آن کاملا مغایر است. امروزه اصل 44به معنی واگذاری: بخش دولتی به بخش خصوصی است. یعنی مرز ها در هم شکسته شود. مثلا چاههای نفت یا کوهها و جنگل ها، به بخش خصوصی واگذار شود. اصلا برداشت امروزی، صفر کردن مالکیت و مدیریت دولتی، به نفع صد درصد نمودن بخش خصوصی است. زیرا وقتی از ترکیه یا انگلستان مثال بیاوریم، در این کشورها به سرعت، همه چیز به بخش خصوصی واگذار شد. اما در ایران مطلق بخش خصوصی، یا بخش دولتی و یا حتی بخش تعاونی نداریم. بلکه سهم نام برده شده است. حتی اگر سهم ها را مساوی بدانیم، مخالف اصل 45عمل کرده ایم. زیرا این اصل مطلق مالکیت و مدیریت: منابع و معادن را به دولت نسبت می دهد. مگر اینکه از اختیارات دولت، واگذاری اختیارات باشد! مثلا دولت حق داشته باشد: چاههای نفت را سه قسمت کرده، یک سوم به بخش خصوصی بدهد! یک سوم به بخش تعاونی و: بقیه هم در اختیار خودش باشد. البته به نظر می رسد، اگر آئین نامه ها و تفسیرات تهیه، و به تصویب مبادی ذیربط برسد، این روش بهترین شکل است. زیرا اسلام نه دین سرمایه داری است که: همه مالکیت را به بخش خصوصی بدهد، نه سوسیالیستی است که همه را به دولت بدهد، و نه کمونیستی است که همه را به تعاونی ها بسپارد. در این جا میتوان برای بخش خصوصی و تعاونی هم، پارلمان تعریف کرد که مقررات و قوانین مربوط به: یک سوم سهم خود را تهیه و تصویب کند، و با پارلمان دولتی هم ارز و هماهنگ باشد. پارلمان بخش خصوصی میتواند همان اتاق بازرگانی باشد به شرط آنکه همه صنوف بخش خصوصی، از جمله صنوف سینمایی و خبرنگاری و: غیره را هم در بر بگیرد. پارلمان بخش تعاونی هم میتواند: شورای عالی تعاون باشد! مشروط بر آنکه طبق: انتخابات ازاد از میان تعاونی ها برگزیده شود، نه اینکه از سوی دولت یا وزارت تعاون منصوب شود. لذا تحول بزرگی باید صورت بگیرد، و این ساختارها ایجاد شود، تا زمینه خصوصی سازی فراهم گردد. و الا همه خصوصی سازی ها، یا به صورت خصولتی می شود، و یا اینکه همه دوباره به دامن دولت برمی گردد. 
Change the Anfal
According to Article 45 of the constitution, the Anfal as public assets and state-owned, and the government needs to take ownership and manage them. The issue of conflict with Article 44 of the constitution, for transfer of ownership or interpreted against it. That is the extent of the public domain so that leaves no room for private property and cooperatives. It should be a fundamental review. Article 45: Al-Anfal and public resources such as land uncultivated or abandoned mines, seas, lakes, rivers and other public waterways, mountains, valleys, forests , marshlands, natural forests, grasslands that are not privacy, without heirs, property X-Maliki and public property that is returned from the usurpers, the Islamic state, according to the public interest, act towards them. And sequencing, the length of each is determined by law. In fact, what for: cooperative or private sector does not remain. Especially since Article 44 of the private sector, the cooperative sector and complement the government knows. The only thing that neither governments nor cooperative can be used in the private sector. According to the interpretation of these two principles for negotiations and an inquiry is carried out, is quite contrary to the current understanding of it. Today, Article 44 of the transfer means: the public sector to the private sector. The boundaries be broken. For example, oil fields or mountains and forests, to be privatized. I picked up today, scratch off property and public administration, one hundred percent in favor of the private sector. For example, when you bring Turkey or England, the country quickly, everything was privatized. But in absolute private sector or the public sector or not cooperative sector. But the share is named. Even if they share the same know, we have acted contrary to Article 45. Because the principle of absolute ownership and management: resource to the government. Unless the authority of government, delegation of authority is! For example, the government is right: the three oil fields and one third to give the private sector! One-third of the cooperative sector and the rest are at their disposal. It seems, if regulations and commentary prepared, and approved by the relevant principles of reach, this method is best. Because Islam is not a religion of capitalism is that all his property to the private sector, not everyone in the government is socialist, communist and neither is all set to leave the cooperative. The chamber parliament, the private sector can be provided that all classes in the private sector, including journalists and film classes: encompass so on. Parliament could cooperative sector: the Supreme Council of Cooperatives is! Provided by: choose freely amongst cooperatives is elected, rather than appointed by the government or the Ministry of Cooperatives. The big change is needed, and these structures to be created, to be provided in the field of privatization. Soon all privatization or quasi-state, and that all goes back to the presidency.
تغییر الأنفال
وفقا للمادة 45 من الدستور، والأنفال كموجودات العامة والمملوكة للدولة، والحكومة تحتاج إلى أن تأخذ الملكیة وإدارتها. قضیة الصراع مع المادة 44 من الدستور، لنقل الملكیة أو تفسیرها ضدها. هذا هو حجم القطاع العام بحیث لا یدع مجالا لالملكیة الخاصة والتعاونیات. وینبغی أن یكون مراجعة جوهریة. المادة 45: سورة الأنفال والموارد العامة مثل الأراضی غیر المزروعة أو التخلی عن الألغام والبحار والبحیرات والأنهار وغیرها من المجاری المائیة العامة، والجبال والودیان والغابات ، المستنقعات والغابات الطبیعیة والمراعی التی لا خصوصیة، دون الورثة، وأصحاب العقارات والممتلكات العامة المجهولة: سوف یتم رد اضعی الید، شریطة الدولة الإسلامیة، وفقا للمصلحة العامة، والتصرف تجاهها. وتسلسلها، یتم تحدید طول كل من القانون. فی الواقع، ما ل: لا یبقى القطاع التعاونی أو الخاص. خاصة وأن المادة 44 من القطاع الخاص والقطاع التعاونی وتكمل تعرف الحكومة. الشیء الوحید الذی لا الحكومات ولا تعاونیة، ویمكن استخدامها فی القطاع الخاص. وفقا لتفسیر هذین المبدأین للمفاوضات وتحقیق والقیام بها، هو العكس تماما إلى الفهم الحالی لذلك. الیوم، والمادة 44 من نقل تعنی: القطاع العام إلى القطاع الخاص. حدود یمكن كسرها. على سبیل المثال، حقول النفط أو الجبال والغابات، لیتم خصخصتها. التقطت الیوم، خدش الملكیة والإدارة العامة، مئة فی المئة لصالح القطاع الخاص. على سبیل المثال، عندما وجهتم تركیا أو إنكلترا، البلاد بسرعة، تمت خصخصة كل شیء. ولكن فی القطاع الخاص المطلق أو القطاع العام أو القطاع التعاونی لا. ولكن تم تسمیة سهم. حتى لو أنهما یشتركان فی نفس المعرفة، ولقد تصرف مخالف للمادة 45. لأن مبدأ الملكیة المطلقة والإدارة: الموارد للحكومة. إلا هی مصدر سلطة الحكومة، وتفویض السلطة هو! على سبیل المثال، فإن الحكومة الیمین: حقول النفط الثلاثة وثلث لإعطاء القطاع الخاص! ثلث القطاع التعاونی والباقی تحت تصرفهم. على ما یبدو، إذا اللوائح والتعلیق على استعداد، والتی وافق علیها المبادئ ذات الصلة من الوصول إلیها، وهذا الأسلوب هو أفضل. البرلمان الغرفة والقطاع الخاص یمكن أن تقدم جمیع الفئات فی القطاع الخاص، بما فی ذلك الصحفیین والطبقات فیلم: تشمل هلم جرا. البرلمان یمكن أن القطاع التعاونی: المجلس الأعلى للتعاونیات هو! قدمت من قبل: الاختیار الحر بین ینتخب التعاونیات، بدلا من تعیینه من قبل الحكومة أو وزارة للتعاونیات. هناك حاجة إلى تغییر كبیر، وهذه الهیاكل المراد إنشاؤها، التی ستقدم فی مجال الخصخصة. قریبا جمیع الخصخصة أو شبه دولة، وهذا كله یعود إلى الرئاسة.
Anfal dəyişdirin
ictimai aktiv və dövlət mülkiyyətində olan və hökumət olaraq konstitusiya-ci maddəsinə 45 Anfal görə mülkiyyət almaq və onları idarə etmək lazımdır. mülkiyyət transferi üçün konstitusiyanın 44-cü maddəsinə, ilə münaqişə məsələsi və ya ona qarşı şərh. ki, xüsusi mülkiyyət və kooperativlər üçün otaq yaradır ki, ictimai dərəcədə edir. Bu fundamental baxış olmalıdır. Maddə 45: Al-Anfal və işlenmemiş torpaq və ya tərk edilmiş mina, dəniz, göllər, çaylar və digər ictimai su, dağlar, dərələr, meşələr kimi ictimai resursları , marshlands, təbii meşələr, varisləri, əmlak sahibləri və ictimai mülkiyyət bilinməyənlər olmadan gizlilik deyil otlaqlarından: gecəqondular, geri təmin ediləcək İslam dövləti, ictimai maraq görə, onlara qarşı hərəkət. Və sequencing, hər uzunluğu qanunla müəyyən edilir. Əslində, nə üçün kooperativ və ya özəl sektor qalmaq deyil. Xüsusilə özəl sektor, kooperativ sektorun 44-cü maddəsinə bəri və hökumət bilir tamamlayır. nə hökumətlər də kooperativ,
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ذخایر کاغذی عربستان

گرجه با حمله القاعده به برجهای دوقلو، بخش اعظم اسناد بدهی عربها را به: بانکها و موسسات تامین مالی آمریکا، از بین بردند ولی هنوز مدارکی در دست ترامپ هست که: بتواند 380میلیارد دلار از آل سعود اخاذی کند. البته برای افکار عمومی سناریوی دیگری نوشته اند: و نام آن را مبارزه با تروریسم گذاشته اند. شاه عربستان یکبار در 4سال پیش، توانست با رشوه های کلان به: رایس و اوباما از این بحران عبور کند، ولی امروزه ترامپ به دلیل نیاز، باید بیشتراز اوباما دریافت کند! تا ساکت بماند. وی گفته 110میلیارد دلار از این دریافتی را، به عربستان سلاح می فروشد. ولی270میلیارد دلار الباقی را، برای ایجاد اشتغال هزینه می نماید. اما شاه عربستان که با ریخت و پاش های بی حساب، نمی خواهد زیر بار این بدهی برود، گفته در مدت ده سال اینده آن را پرداخت خواهد کرد! و شرط او هم توقف خرید نفت از ایران، به بهانه آزمایشهای موشکی است. اما واقعیت چیز دیگری است، و آن اینکه همه ذخایر و سهام و سود سهام و غیره، فقط روی کاغذ است و عربستان ذخیره ای ندارد. ترامپ هم از این موضوع مطلع است، و میداند که همه آنها قبلا خرج شده، ولی به نفع هردو است  که این موضوع را پوشیده نگهدارند. زیرا با این روش میتوانند: از شیوخ دیگر عرب اخاذی نمایند. زیرا با تعیین سهم مبارزه با تروریسم برای: شورای همکاری خلیج فارس، عربستان به راحتی میتواند ادعا کند: سهم خود را از ذخیره ها پرداخت نموده! ولی از بقیه باید نقدا پرداخت نمایند. مشکل کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس هم، از این بدتر است! البته عربستان آن را درک نمی کند و یا نمی خواهد بداند. و آن مشکل قیام مردمی در داخل هرکدام از آنها است، که درآمدها را از قبل پیش خور کرده است. بحرین برای سرکوب مردم خود، میلیاردها دلار هزینه کرده و با خزانه خالی روبرو است، ولی همیشه خود را ثروتمند جا زده است. با اینحال هنوز هزینه لشکر کشی عربستان را نپرداخته است.

البته آل سعود هم به بهانه مهمانی برای ترامپ، همه هزینه ها را از آنها قبلا گرفته است. در این دنیای بلبشو و به قول ما کلاه به کلاه، خنده دار این است که برای ایران هم، خط و نشان می کشند و: برخی ترسوهای داخلی هم می ترسند. وقتی آل سعود در سطح پادشاه و یا وزیر امور خارجه، به ایران توهین می کنند، مسئولین ایرانی هم در همان سطح باید جواب دهند، نه اینکه خود را به نشنیدن بزنند! یا از جواب دادن طفره روند. مسئولین ایرانی بدانند که همه این نقشه ها، برای این است که قیمت حج را بالا ببرند و: کسری بودجه خود را  از ایران تامین نمایند. چون تنها مشتری دست به نقد، فقط ایران است. برای اینهمه بی پولی آمریکا و اعراب، همین بس که اکثر پروژه های رویایی! آنان تعطیل شده است. ترامپ گفته که تمام زیر ساخت های آمریکا، از قبیل راه آهن و برق و نیروگاهها، همه برای قبل از جنگ جهانی هست! و باید که تعمیر شود. و براورد آنها همان 270میلیارد دلاری است که: روی کاغذ قرار است از آل سعود بگیرند. و آل سعود هم به یاد دوران خوش سالها قبل، توان پاسخ منفی را ندارد. مثلا حقوق شرطه ها عقب افتاده! لذا با مردم هماهنگ شده و: به قیام مردمی رونق می دهند. البته ملک سلمان سعی کرد: با پخش پول برای اولین بار، مانع باز شدن این اسرار شود، و مردم به بی پولی او پی نبرند! یا همین اواخر با چند هزار نفر از اطرافیان، به اندونزی رفت تا همه تصور کنند: ولخرجی می کند، اما همه این ولخرجی ها از جیب دولت اندونزی بود! که قیامهای مردمی را هم درپی داشت.

Paper reserves in Saudi Arabia

Although with al-Qaeda attack on the Twin Towers, the vast majority of Arabs debt instruments to banks and financing institutions America, destroying but Trump is evidence that $ 380 billion could blackmail the Saudis. Of course, another scenario has been written for public opinion: the name of fighting terrorism have left. Saudi king once in 4 years ago, was able to bribe macro: Rice and Obama this crisis pass, but Trump today because of the need, should receive more than Obama! To remain silent. He said the $ 110 billion it received, sells weapons to Saudi Arabia. But the remaining $ 270 billion, to be spent to create jobs. But the King of Saudi Arabia that the splurge incalculable, will not go under the burden of this debt, said it will pay for the next ten years! And if he stops buying oil from Iran, under the pretext of missile tests. But the reality is something else, and that all stocks and shares and dividends, etc., not only on paper and Saudi storage. Trump also is aware of this issue, and that all they have already spent, but in the interest of both to keep the matter secret. Because this method can be from other Arab sheikhs their extortion. As a contribution to the fight against terrorism: the Persian Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia could easily claim: its share of reserves has paid! But the rest must be paid in cash. Troubled southern edge of the Persian Gulf countries, this is worse! However, Saudi Arabia does not understand or will not understand it. And the problem uprising inside each of them, which is worthy of revenues in advance. Bahrain to suppress its own people, is facing billions of dollars spent and empty treasury, but has there always rich. However, Saudi Arabia has not yet campaign spending.

The Al Saud on the pretext party for Trump, the cost of which is already taken. In this world of mess and we promise to cap hats, funny is that for Iran, and show a kill and some are even afraid of cowards. When Al Saud, the king or the Secretary of State, to insult Iran, Iranian authorities to respond in the same level, not to hear out! Or evade answering. Iranian authorities know that all these maps, take up for the price of Hajj: its budget deficit supply from Iran. Because the client only to cash, only Iran. But lack of money for America and the Arabs, it is enough that many dream projects! They have been shut down. Trump said that America's infrastructure, such as railways and power plants, all before World War there! And must be repaired. And the $ 270 billion estimate is that the paper is supposed to be the House of Saud. Al Saud remember the good times several years ago, cannot answer. Police salaries are such retarded! So people are synchronized and to boost the popular uprising. However, Salman tried with play money first, prevent the opening of the secrets, and the lack of money to realize her! Or recently with a few thousand people, went to Indonesia to all think: extravagant, but all the spending from the pockets of the Indonesian government was! Which also led to popular uprisings?

احتیاطیات رقة فی المملكة العربیة السعودیة

على الرغم من أن مع هجوم تنظیم القاعدة على البرجین التوأمین، فإن الغالبیة العظمى من أدوات الدین العرب للبنوك والمؤسسات المالیة الأمریكیة، وتدمیر ولكن ترامب هو دلیل على أن 380000000000 $ قد تبتز السعودیین. بالطبع، لقد كتب سیناریو آخر للرأی العام: باسم محاربة الإرهاب لم یقم. العاهل السعودی مرة واحدة فی قبل 4 سنوات، كان قادرا على رشوة ماكرو: رایس وأوباما هذا المرور الأزمة، ولكن ترامب الیوم بسبب الحاجة، یجب أن یحصل على أكثر من أوباما! فی التزام الصمت. وقال ان 110 ملیارات $ أنها تلقت، تبیع أسلحة إلى المملكة العربیة السعودیة. ولكن ما تبقى من 270000000000 $، للإنفاق على خلق فرص عمل. لكن ملك المملكة العربیة السعودیة أن تفاخر لا تحصى، لن تذهب تحت وطأة هذه الدیون، وقال انها ستدفع على مدى السنوات العشر القادمة! واذا كان توقف شراء النفط من إیران، بحجة التجارب الصاروخیة. ولكن الواقع شیء آخر، وأن جمیع الأسهم والأوراق المالیة والأرباح، وما إلى ذلك، ولیس فقط على الورق وتخزین السعودی. ورقة رابحة أیضا بوجود هذه المسألة، وأن كل ما قد أنفقت بالفعل، ولكن فی مصلحة البلدین للحفاظ على سریة الموضوع. لأن هذا الأسلوب یمكن أن یكون من شیوخ العرب الآخرین ابتزازهم. كمساهمة فی مكافحة الإرهاب: مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی، أن المملكة العربیة السعودیة تدعی بسهولة: نصیبها من احتیاطیات دفعت! ولكن بقیة یجب أن تدفع نقدا. الحافة الجنوبیة المضطربة من دول الخلیج الفارسی، وهذا هو أسوأ! ومع ذلك، المملكة العربیة السعودیة لا یفهم أو لا یفهم ذلك. وانتفاضة مشكلة داخل كل واحد منهم، وهو یستحق عائدات مقدما. البحرین لقمع شعبها، تواجه الملیارات من الدولارات التی تنفق وخزینة خاویة، ولكن لدیه هناك الأغنیاء دائما. ومع ذلك، فقد السعودیة لن بحملة بعد الإنفاق.

آل سعود على الطرف ذریعة لترامب، فإن تكلفة التی اتخذت بالفعل. فی هذا العالم من الفوضى، ونحن نعد للحد من القبعات، مضحك هو أن لإیران، وتظهر قتل وبعض خائفون من الجبناء حتى. عندما آل سعود، ملك أو وزیر الخارجیة، إلى إهانة إیران، السلطات الإیرانیة للرد فی نفس المستوى، ولیس لسماع ذلك! أو التهرب من الإجابة. تعرف السلطات الإیرانیة أن جمیع هذه الخرائط، یستغرق ما یصل لسعر الحج: العرض العجز فی میزانیتها من إیران. لأن العمیل فقط على النقد، إیران فقط. ولكن عدم وجود المال لأمریكا والعرب، هو أن العدید من المشاریع حلم یكفی! وقد اغلقت تلك. وقال ترامب أن البنیة التحتیة فی أمیركا، مثل السكك الحدیدیة ومحطات تولید الطاقة، كل ذلك قبل الحرب العالمیة هناك! ویجب إصلاحه. والتقدیر 270000000000 $ هو أن ورقة من المفترض أن تكون آل سعود. آل سعود تذكر الأوقات الجیدة قبل عدة سنوات، لا یمكن الإجابة. رواتب الشرطة مثل المتخلفین! حتى تتم مزامنة الناس ولتعزیز الانتفاضة الشعبیة. ومع ذلك، حاول سلمان مع اللعب المال أولا، ومنع فتح من الأسرار، وعدم وجود المال لتحقیق لها! أو مؤخرا مع بضعة آلاف من الناس، وذهب إلى اندونیسیا لجمیع أبحاث: الاسراف، ولكن كان كل الإنفاق من جیوب الحكومة الاندونیسیة! وهو ما أدى أیضا إلى انتفاضات شعبیة.

Səudiyyə Ərəbistanı Paper ehtiyatları

Twin Towers Əl-Qaidə hücum olsa da, banklar və maliyyə institutlarına ərəblər borc alətlərinin əksəriyyəti Amerika, məhv lakin Trump $ 380 milyard Səudi Ərəbistan şantaj edə bilər ki, sübut edir. Əlbəttə, başqa ssenari ictimai rəy üçün yazılıb: terrorizmlə mübarizə adı qoyduq. Səudiyyə kralı dəfə 4 il əvvəl, makro rüşvət bacardı: Rice və Obama bu böhran pass, lakin Trump bu gün ehtiyac Obama artıq almaq lazımdır, çünki! səssiz qalmaq üçün. O, qəbul $ 110 milyard, Səudiyyə Ərəbistanına silah satır bildirib. Amma $ 270 milyard qalan iş yerlərinin yaradılması üçün sərf olunacaq. Amma hesabagəlməz savurganlık, bu borc yükü altında getmək deyil ki, Səudiyyə Ərəbistanı Kralı, növbəti on il üçün ödəyəcək dedi! O, raket sınaqları bəhanəsiylə, İrandan neft satın vermir əgər. Amma reallıq başqa bir şey, və s ehtiyatları və səhmlərin və dividendlərin ki, yalnız kağız və Səudiyyə saxlama. Trump bu məsələnin bilir və bütün ki, onlar artıq sərf, lakin həm də maraq məsələ gizli saxlamaq. Bu üsul digər ərəb şeyxləri öz qəsb ola bilər, çünki. Terrorla mübarizədə bir töhfə kimi: Fars körfəzi Əməkdaşlıq Şurası, Səudiyyə Ərəbistanı asanlıqla iddia edə bilər: ehtiyatlarının payı ödəyib! Amma qalan pul ödənilməlidir. Fars körfəzi ölkələri narahat cənub kənarında, bu pisdir! Lakin, Səudiyyə Ərəbistanı dərk etmir və ya başa düşmək olmaz. Və əvvəlcədən gəlirlərinin layiqdir onların hər daxilində problem üsyan. Bəhreyn, öz xalqına yatırmaq sərf dollar və boş xəzinə milyardlarla qarşı-qarşıya, lakin zəngin həmişə var var. Lakin, Səudiyyə Ərəbistanı hələ xərcləri kampaniya deyil.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پز عالی با جیب خالی

رئیس جمهور آمریکا، بالاخره جرات کرد و قدم به بیرون از کشور خود نهاد. در اولین سفرش به عربستان رفت و: شایع نمود که 110میلیارد دلار اسلحه و هواپیما به: عرب های سوسمار خور خواهد فروخت. اما ملک سلمان بجای تایید این معامله، ترجیح داد علت تکان دادن فنجان قهوه را، نزد عربها، برای ترامپ توضیح دهد! گویا که می خواهند سفینه به فضا بفرستند. البته اخیرا آل سعود، بسیاری از کارهای ایران را تقلید می کند، از جمله همین موضوع است: زیرا قهوه در ایران سابقه بیشتری از: همه کشورهای همسایه دارد، کلمه قهوه خانه نیز بسیار قدیمی تر از چایخانه یا ساندویچی است. اروپاییها چون تلفظ ق برایشان مشکل است کافه می گویند. اما در موارد دیگر، فقط ادای آن را در می آورد. مثلا در دموکراسی که اصلا نمی دانند که: خوردنی است یا پوشیدنی! لذا حرفی برای گفتن ندارند. از جمله چیزهایی که اصلا کنار نگذاشته اند، رفابت با ایران است. در حالیکه ایران برای عربستان، در حد اعراب سوسمار خوار هم، موقعیت قائل نیست! ولی آنها فکر می کنند از ایران برتر هستند، و باید جلوی نفوذ ایران را بگیرند. موضوعی که آنها سر در نمی اورند، این است که جمهوری اسلامی ایران، بدون اینکه پول خرج کند! و یا نیرو اعزام کند، نفر بر و تانک و توپ بفرستد، همه کشورهای جهان را بخود جذب کرده است. ولی آنها اینهمه پول خرج می کنند!ولی فایده ای ندارد. طالبان و القاعده و داعش یکی پس از دیگری از بین می روند! فقط در پاکستان در سالها پیش، سه هزار مدرسه دینی را حمایت مالی می کرد، تا از آنها برعلیه شیعه استفاده کند! بعد اینها همان طالبان، که به زبان افغانی یعنی دانشجوهای دینی بودند. اما حالا برعلیه آمریکا و: نیروهای هوادار آنها جنگ می کنند. القاعده را درست کرد، که به ایران ضربه بزند! ولی آنها به آمریکا ضربه وارد کردند، گرچه با تبلیغات فراوان و 200میلیارد دلار: هزینه های جنگی توانستند، کمی از این زهر هجوم کاسته و بر:علیه ایران نشانه بروند. گروه داعش را درست کردند که: ابتدا عراق و سوریه را تسخیر کند و: بعد به سراغ ایران بیاید! ولی حالا همه آنها فرار به اروپا می کنند، و زهر خود را در آنجا می ریزند. حالا هم به خیال خود، به سراغ سردسته دزدها و گانگسترها! رفته تا مستقیما وارد معامله شود. گرچه ترامپ هم ممکن است: مانند گروههای ذکر شده در ابتدا خام شود، و خیال کند باران دلارهای نفتی!  بر سر و رویش می ریزد، ولی بزودی خواهد فهمید: همه این وعده ها سراب بوده است. فقط خدا کند تا آنموقع، کار احمقانه ای نکند که پل های پشت سر خود را خراب کند. زیرا ترامپ نمی داند که: ملک سلمان در سال 2017کشورش را، با 52میلیارد دلار کسری بودجه مواجه کرده! یعنی برای حقوق افراد پلیس و: دیگر سرکوبگران دولتی 198میلیارد ریال سعودی کسری دارد. واین یعنی که پلیس و شرطه، ماهها حقوق خود را نمی تواند بگیرد! و طبیعی است که امنیت دلخواه را برقرار نمی کند.  واین علاوه بر آن است که: با افزایش سهمیه نفت ایران در اوپک، درآمد های عربستان کاهش پیدا کرده. استخراج نفت از میادین مشترک، مانع سر ریز نفت ایران به سوی عربستان شده، و ذخایر انها را با مشکل مواجه کرده است. آل سعود یک بیماری دیگر هم دارد! و آن شیعه کشی در یمن و بحرین و: مناطق شرقی و داخل عربستان است. که کم هزینه ای بر دوش او تحمیل نمی کند. همه آدمکش هایش، در سراسر جهان به آل سعود اخطار داده اند که: اگر دستمزد آنها کم شود یا پرداخت نشود، منافع آل سعود در جهان را، به خطر می اندازند.

 Excellent cooking, with empty pockets

President of America finally dared to step out of the country. In his first visit to Saudi Arabia went: that the 110 billion dollars of weapons and aircraft in common: Arabs will sell assorted lizards. But instead of Salman confirmed the deal, preferred because of the shaking cup of coffee, to the Arabs, to explain Trump! If you want to send spaceships into space. However, recently the Saudis, Iran mimic a lot of things, including this issue: because the coffee's more history than all its neighboring countries, the word is also very old coffee than tea or sandwich. Europeans because they are difficult to pronounce AH bars say. But in other cases, it's just a tribute. For example, in a democracy who have no idea who eat or wear! We have no say. Among the things that I have not abandoned, competitions with Iran. While Iran to Saudi Arabia, as the Arabs lizard eating a position not care! But they think they are superior to Iran, and Iran's influence will have to stop. Fact that they do not head, the Islamic Republic of Iran, without having to spend money! Or deploy troops, tanks and artillery, sending people and all countries of the world has attracted. But they spend so much money! But it is useless. Taliban and al-Qaeda and the Islamic State after another disappear! Only in Pakistan in the years before, three thousand religious schools funded, so they use against Shia! After this, the Taliban, the Afghan language of religious students. But now against America and forces fight their supporters. Al Qaeda made, to strike at Iran! But they hit America, although with great advertising and $ 200 billion cost of the war could decline slightly from the deadly onslaught on: Iran to go sign. Isis just that: first, to conquer Iraq and Syria, and later come back to Iran! But now all of them fled to Europe, and their venom coming there. Now in its thoughts, to the leader of thieves and gangsters! Has gone directly into the bargain. Although Trump may be: raw, such as the groups mentioned at the beginning, and do not mind the rain of petrodollars! Over and turned down, but will soon understand: all these promises been a mirage. I just hope until then, stupid not to destroy the bridges behind them. Because Trump knows that Salman in 2017 his country had faced a $ 52 billion budget deficit! Means for individual rights and the police: the repressive state has a deficit of 198 billion riyals. This means that the police and the Police, their salaries for months cannot catch! Naturally, that does not deliver the desired security. And in addition to that: a rise in OPEC oil quotas, Saudi income has declined. Extraction of oil from the shared fields, preventing overflow of Iranian oil is to Saudi Arabia, and their reserves has been difficult. Saud another patient there! And equipment in Yemen, Bahrain and the Shiite areas of eastern and inside Saudi Arabia. That low-cost does not impose upon him. His entire assassin, Saudi around the world has warned that if the wages they pay little or no interest Saud in the world, at risk.

الطبخ ممتازة، مع وجود جیوب فارغة

رئیس أمریكا، تجرأ أخیرا إلى الخروج من البلاد. فی أول زیارة له إلى المملكة العربیة السعودیة ذهب: أن 110 ملیار دولار من الأسلحة والطائرات فی المشترك: العرب ستبیع السحالی متنوعة. ولكن بدلا من أكد سلمان الصفقة، یفضل بسبب كوب من القهوة تهتز، للعرب، لشرح ترامب! إذا كنت ترغب فی إرسال سفن الفضاء إلى الفضاء. ومع ذلك، فی الآونة الأخیرة السعودیین، إیران یقلد الكثیر من الأشیاء، بما فی ذلك هذه المسألة: لمزید من تاریخ القهوة من جمیع الدول المجاورة لها، والكلمة هی أیضا قهوة قدیمة جدا من الشای أو شطیرة. الأوروبیون لأنها صعبة تنطق وتقول الحانات ه. ولكن فی حالات أخرى، انها مجرد تحیة. على سبیل المثال، فی ظل الدیمقراطیة الذین لیس لدیهم فكرة عمن أكل أو ارتداء! لیس لدینا أی رأی. ومن بین الأشیاء التی لم تتخل، مسابقات مع إیران. فی حین أن إیران إلى المملكة العربیة السعودیة، وسحلیة العرب تناول موقف لا تبالی! ولكنهم یعتقدون أنهم متفوقون على إیران، وسوف نفوذ إیران یجب أن تتوقف. حقیقة أنها لا رئیس، وجمهوریة إیران الإسلامیة، دون الحاجة إلى إنفاق المال! أو نشر القوات والدبابات والمدفعیة، وإرسال الناس وجمیع دول العالم وقد اجتذب. لكنها تنفق الكثیر من المال! ولكن ذلك لا طائل منه. طالبان والقاعدة والدولة الإسلامیة بعد أخرى تختفی! فقط فی باكستان فی السنوات التی سبقت، مولت ثلاثة آلاف المدارس الدینیة، لذلك فإنها تستخدم ضد الشیعة! بعد هذا، وطالبان، وباللغة الأفغانیة من طلبة المدارس الدینیة. ولكن الآن ضد أمریكا وقوات مكافحة مؤیدیهم. جعل تنظیم القاعدة لضرب إیران! ولكن أن تصل أمریكا، على الرغم من الإعلان الكبیر والتكلفة 200 ملیار $ من الحرب قد تنخفض قلیلا عن الهجوم القاتل على: إیران أن تذهب علامة. إیزیس فقط ما یلی: أولا، أن یغزو العراق وسوریا، وتأتی فی وقت لاحق إلى إیران! ولكن الآن كل منهم هرب إلى أوروبا، وسمومهم القادمة هناك. الآن فی أفكارها، لزعیم اللصوص والعصابات! وقد ذهبت مباشرة فی الصفقة. على الرغم من أن ترامب قد تكون: الخام، مثل المجموعات المذكورة فی البدایة، ولا مانع المطر من عائدات النفط! سلمت وهبوطا، ولكن سوف نفهم قریبا: كل هذه الوعود كانت مجرد سراب. آمل فقط حتى ذلك الحین، غبی لا لتدمیر الجسور وراءها. لأن ترامب یعلم أن سلمان فی عام 2017 ان بلاده قد تواجه عجزا فی المیزانیة 52 ملیار $! یعنی لحقوق الفرد والشرطة: الدولة القمعیة تعانی من عجز قدره 198 ملیار ریال. وهذا یعنی أن الشرطة والشرطة، رواتبهم لعدة أشهر لا یمكن التقاط! وبطبیعة الحال، أن لا یتم تسلیم الأمن المنشود. وبالإضافة إلى ما یلی: زیادة فی حصص أوبك، انخفض الدخل السعودی. استخراج النفط من الحقول المشتركة، ومنع الفائض من النفط الإیرانی إلى المملكة العربیة السعودیة، وكان احتیاطیاتها الصعب. سعود مریض آخر هناك! والمعدات فی الیمن والبحرین والمناطق الشیعیة فی شرق وداخل المملكة العربیة السعودیة. لا یفرض منخفضة التكلفة الله علیه وسلم. كل ما قدمه من قاتل، وحذر السعودیة فی جمیع أنحاء العالم أنه إذا كانت الأجور التی تدفع ضئیلة أو معدومة سعود الفائدة فی العالم، فی خطر.

boş mobil ilə Əla yemək,

Amerika prezidenti nəhayət ölkə xaricinə addım cəsarət. Səudiyyə Ərəbistanına etdiyi ilk səfər getdi: ortaq silah və təyyarə 110 milyard dollar ki ərəblər müxtəlif kərtənkələ satacaq. Amma Salman ərəblərə, çünki qəhvə sarsıntı fincan üstünlük müqavilə təsdiq əvəzinə, Trump izah etmək! kosmosa uzay göndərmək istəyirsinizsə. Lakin bu yaxınlarda Səudiyyə İran bu məsələ, o cümlədən bir çox şeyi, mimics: bütün qonşu ölkələrə daha kahve daha tarixi, söz çay və ya sendviç daha çox köhnə qəhvə də, çünki. Avropalılar onlar AH barlar demək tələffüz etmək çətindir, çünki. Lakin digər hallarda, yalnız bir ənənəsi var. Məsələn, demokratiya yemək və ya geymək heç bir fikrim yoxdur gətirənlər! Biz heç bir söz var. Mən tərk deyil ki, hər şeyi, İranla müsabiqələr arasında. Ərəblər yemək kərtənkələ kimi Səudiyyə Ərəbistanı İranın baxmayaraq, bir mövqe qayğı! Lakin onlar İrana üstün hesab edirəm ki, İranın təsiri dayandırmaq lazımdır. Fact pul sərf etmədən İran İslam Respublikası, baş deyil ki! Və ya qoşunları tanklar və artilleriya göndərilməsi insanları yerləşdirmək və dünyanın bütün ölkələri cəlb etmişdir. Lakin onlar bu qədər pul sərf! Amma əhəmiyyətsizdir. Taliban və Əl-Qaidə və digər sonra İslam Dövləti yoxaraq Saud ödəmək əgər.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

15

صاحب کارخانه و مدیرعامل کارخانه قند خوارزمی شهرک صنعتی خوارزمی در منطقه محروم و فقیر نشین پاکدشت

این کار خانه در سال 1382شروع به اخذ زمین و ساخت سوله شد و درسال 1387 باظرفیت 50تن در روز مجوز بهره برداری از سازمان صنایع استان تهران نمود و در اولین سال با 1500تن در ماه و استخدام 60کارگر اغاز بکار کرد

16

متاسفانه با افزایش 700درصدی قیمت شکر کار خانه با بن بست تامین سرمایه در گردش برای مواد اولیه مواجه شد و بانک ملی که تعهد مشارکت با کار خانه را داشت هیچگونه مساعدتی ننمود. بلکه برعکس در سال 93 بخاطر معوقات شرکت راسا اقدام به پلمپ کار خانه نموده و تاکنون بانک بخاطر مطالبات خود مانع تولید و اشتعال حداقل 100نفر از افراد محروم منطقه پاکدشت شده است و با دست اندازی در املاک در رهن رفته فشار را بر کارخانه مضاعف نموده است از مسئولین محترم تقاضای نجات کار خانه را داریم لازم به ذکر است باتزریق دو میلیارد تومان سرمایه در گردش میتوان کارخانه ده میلیارد تومانی را که در شرف از بین رفتن است زنده نمود و موجبات اشتغال حداقل صد نفر را فراهم کرد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 223 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :